Giải sgk toán 12 bài 1

     

+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) mà tại kia đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định

+) sắp xếp những điểm xi theo thứ tự tăng dần đều và lập bảng biến hóa thiên

+) nhờ vào bảng đổi thay thiên để kết luận khoảng đồng phát triển thành và nghịch biến chuyển của hàm số bên trên tập xác định của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, giả dụ y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải chi tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=1 \ & x=-7 \ endalign ight..)

Bảng vươn lên là thiên:

*

Vậy hàm số đồng vươn lên là trên các khoảng (left( -infty ;-7 ight)) với (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch biến đổi trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Giải sgk toán 12 bài 1

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải đưa ra tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng biến chuyển thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến đổi trên các khoảng (left( -1; 0 ight)) cùng (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch vươn lên là trên các khoảng (left( -infty ;-1 ight)) và (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải bỏ ra tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=0 \ và x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng biến thiên:

*

Vậy hàm số đồng đổi thay trên khoảng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch biến chuyển trên những khoảng (left( -infty ;0 ight)) và (left( frac23;+infty ight).)

thehetrethanhhoa.com.vn*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp theo sau
*Xem thêm: Thuộc Tính Đặc Trưng Của Vật Chất Theo Quan Niệm Máclênin Là Gì?
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp thehetrethanhhoa.com.vn

Xem thêm: Để Phòng Chống Giun Móc Câu Ta Phải Làm Gì? Để Phòng Tránh Giun Móc Câu Ta Phải Làm Gì


Cảm ơn các bạn đã áp dụng thehetrethanhhoa.com.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?