Giải Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 1

     

Phần Skills 1 sẽ luyện tập cho chính mình học những từ vựng, ngữ pháp về câu đk loại 1 và một số loại 2 thông qua hai hoạt động chính là "Reading" (đọc) và "Speaking" (nói) liên quan đến chủ đề "pollution" (ô nhiễm). Nội dung bài viết sau là nhắc nhở giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Skills 1 – Unit 7: Pollution

Reading

1. Work in pairs. One of you look at picture A, và the other look at picture B on page 15. Ask each other questions to lớn find out the differences between your pictures. (Làm theo cặp. Một trong chúng ta nhìn vào hình A và bạn khác quan sát vào B trong trang 15. Hỏi mỗi câu hỏi để tìm ra điểm không giống nhau giữa nhị bức hình.)

Giải:

Hình A

Hình B

The ducks are white. (Những bé vịt thì trắng.)

The ducks are black.( Những con vịt thì đen.)

They’re going to lớn the lake. (Chúng đang đi tới hồ nước.)

They’re going from the lake. (Chúng đã đi từ hồ nước.)

There aren’t any factories near the lake (Không có bất kỳ nhà máy nào sát hồ)

There are some factories near the lake. (Có vài xí nghiệp sản xuất gần hồ.)

The lake water is clean. (Nước hồ nước sạch)

The lake water is dirty. (Nước hồ nước thì dơ.)

2. MI và Nick have decided to lớn give a presentation on water pollution lớn the class. Read what they have prepared và answer the questions. (Mi với Nick đã bàn luận dưa ra bài xích thuyết trình về ô nhiễm và độc hại nước mang đến lớp. Đọc các gì chúng ta đã sẵn sàng và vấn đáp câu hỏi.)

Giải:

What does the second paragraph tell you about? (Đoạn văn thứ hai nói cho bạn biết điều gì?)=>The second paragraph tells us about the causes of water pollution. (Đoạn văn sản phẩm công nghệ hai nói về vì sao của độc hại nước.)What does the third paragraph tell you about? (Đoạn văn thứ ba nói cho chính mình điều gì?)=>The third paragraph tells us about the effects of water pollution. (Đoạn văn sản phẩm ba nói đến những tác động của ô nhiễm nước.)What is groundwater? (Nước ngầm là gì?)=>It’s the water beneath the Earth’s surface. (Nó là nước mặt dưới mặt phẳng trái đất.)What are point source pollutants? (Những chất gây ô nhiễm và độc hại nguồn là gì?)=>They are industrial waste, sewage, pesticides and herbicides. (Chúng là chất thải công nghiệp, chất thải rắn, thuốc trừ sâu với thuốc khử cỏ.)What are non-point source pollutants? (Những chất gây độc hại không mối cung cấp là gì?)=>They are pollutants from storm water and the atmosphere. (Chúng Là chất gây ô nhiễm từ nước bè phái và ko khí.)Why vày people use pesticides? (Tại sao tín đồ ta thực hiện thuốc trừ sâu?)=>They use herbicides to kill weeds. (Họ thực hiện thuốc trừ sâu nhằm diệt cỏ dại.)

DỊch bài:

Ô truyền nhiễm nước là việc nhiễm độc của các cá ( thể nước như hồ, sông, hải dương và nước ngầm (nước mặt dưới mặt phẳng Trái đất). Nó là trong những loại ô nhiễm nghiêm trọng.)Ô lan truyền nước bao gồm thể có khá nhiều nguyên nhân không giống nhau. Những nhà máy thải chất thải công nghiệp vào hồ và sông. Hóa học thải rắn từ những hộ gia đình cũng là tại sao khác. Nông trại sử dụng thuốc trừ sâu hoàn toàn có thể dẫn đến độc hại nước. Những nhân tố này gây nên “nguồn điểm” độc hại khi phần đông chất gây ô nhiễm từ nước đồng chí và bầu không khí dẫn mang đến việc ô nhiễm không nguồn.Ô lan truyền nước rất có thể có những tác động rõ rệt. Ở nhiều quốc gia nghèo, bao gồm sự bùng phát bệnh dịch tả và những căn bệnh khác cũng chính vì người ta uống nước chưa qua xử lý. Con fan thậm chí hoàn toàn có thể chết trường hợp họ uống nước bị lây truyền độc. Nước độc hại cũng tạo ra cái chết của động vật hoang dã dưới nước như cá, cua và chim. Những động vật hoang dã khác nạp năng lượng những động vật chết này và hoàn toàn có thể cũng bị bệnh. Rộng nữa, dung dịch trừ sâu vào nước rất có thể giết hầu như cây dưới nước cùng gây hại mang lại môi trường.Vì vậy họ nên làm những gì để giảm độc hại nước?

3.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 8 unit 7 skills 1Xem thêm: Đơn Vị Của Lực Ma Sát Trượt Là Gì? Vật Lý Phổ Thông

Read the text again và complete the notes about the effects of water pollution. Fill each blank with no more than three words. (Đọc đoạn văn đợt tiếp nhữa và ngừng ghi chú về những tác động ảnh hưởng của độc hại nước. Điển vào mỗi địa điểm trống cùng với không hơn 3 từ.)

If the drinking water is untreated, an outbreak of cholera may happen. (Nếu nước uống không được xử lý, một sự bùng phát bệnh tả có thể xảy ra.)People drinking contaminated water may die. (Người ta uống nước bị lây nhiễm độc bao gồm thê chết.)Fish, crabs or birds, may also die because of polluted water. (Cá, cua hoặc chim hoàn toàn có thể cũng chết chính vì nước ô nhiễm.)Other animals may become ill if they eat the dead animals. (Những động vật hoang dã khác có thể trở thành bệnh dịch nếu chúng ăn những động vật hoang dã bị chết.)Herbicides kill both weed & aquatic plants. (Thuốc khử cỏ giết thịt cả cỏ dại cùng cây dưới nước.)

Speaking

4. Work in groups và discuss the solutions lớn water pollution. Make notes of your answers. (Làm việc theo team và đàm đạo những giải pháp cho độc hại nước. Ghi chú đầy đủ câu trả lời của bạn.)

Giải:

Solution 1: Give heavy fines khổng lồ companies that are found doing this. (Phạt nặng những công ty bị vạc hiện làm điều này.)Solution 2: Educate companies about the environment. (Giáo dục các công ty về môi trường.)Solution 3: Give tax breaks to companies that find “clean” ways lớn dispose of their waste. (Miễn thuế mang lại những doanh nghiệp tìm ra giải pháp xả thải sạch.)

5. Now complete the diagram of water pollution. Use the information from the text for the causes & effects and your group’s ideas for the solutions. (Bây giờ ngừng biểu bảng về độc hại nước. Sử dụng tin tức từ bài văn cho tại sao và hậu quả và phần đông nhóm của bạn)

Giải:

Water pollution (Ô lan truyền nguồn nước):

Definition:

The contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and groundwater. (Sự Ô nhiễm của những nguồn nước như ao hồ, sông ngòi, hải dương và nước ngầm).

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 11 Unit 4 Lớp 11 Task 2, Unit 4 Lớp 11: Reading

Causes (Nguyên nhân):

point source pollutants: industrial waste, sewage, pesticides, herbicides (ô nhiễm bao gồm nguồn gốc: hóa học thải công nghiệp, nước thải, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ)non-point pollutants: pollutants from storm water & atmosphere (ô nhiễm không nguồn gốc: chất gây ô nhiễm và độc hại từ nước mưa với không khí)

Effect (Hậu quả):

Human: die if they drink contaminated water (Con người: chết nếu bọn họ uống nước bị ố nhiễm)animals: die (động vật: chết)plants: killed (thực vật: tiêu diệt)

Solutions: (Giải pháp)

Give heavy fines lớn companies that are found doing this. (Phạt nặng trĩu những công ty làm điều này).Educate companies about the environment. (Giáo dục các công ty về môi trường.)Give tax breaks khổng lồ companies that find “clean” ways lớn dispose of their waste. (Miễn thuế đến những công ty tìm ra biện pháp xả thải sạch.)

6. Make a presentation about water pollution based on the diagram. (Làm một bài xích thuyết trình về ô nhiễm nguồn nước dựa vào biểu vật dụng vừa làm.)

Giải:

Hello everybody, now I am going to tell you about water pollution, a serious problem. First, the definition of it is the contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and groundwater. There are two reasons why they are polluted: point source pollutants và non- point source pollutamt. Point source pollutants are industrial waste, sewage, pesticides, herbicides. Non-point pollutants are pollutants from storm water & atmosphere. There are a lot of effects that water pollution may cause. Human & animals may die if they drink contaminated water. Plants will be killed by pollutants as well. So what we can vì chưng to solve the problem? Goverment should give heavy fines khổng lồ companies that are found doing this. We also educate companies about the environment and give tax breaks lớn companies that find “clean” ways lớn dispose of their waste.