GIẢI TIENG ANH 8 UNIT 9 A FIRST AID COURSE

     

Hướng dẫn soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 8 Unit 9: A first-aid course chi tiết đầy đủ những phần theo văn bản Unit 9 lớp 8 giúp học viên làm bài tập giờ Anh 8 dễ dãi hơn. Tài liệu còn có từ vựng, ngữ pháp, bài tập trắc nghiệm có đáp án theo từng unit giúp học sinh học giỏi môn tiếng Anh 8.

Bạn đang xem: Giải tieng anh 8 unit 9 a first aid course


Tiếng Anh lớp 8 Unit 9: A first-aid course

Getting Started (trang 80): Work with a partner. What would you do...

Xem lời giải

Listen and read (trang 80, 81): Nurse: Bach Mai Hospital...

Xem lời giải

Speak (trang 81, 82): Work with a partner. Look at the phrases và the pictures...

Xem thêm: Hoàn Cảnh Sử Dụng Ngôn Ngữ Nói Là Gì, Hoàn Cảnh Giao Tiếp Của Ngôn Ngữ Nói Là Gì

Xem lời giải

Listen (trang 82): Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct...

Xem lời giải

Read (trang 83, 84): Choose a correct case for each of the following treatments...

Xem lời giải

Write (trang 84, 85): Complete the thank-you note Nga sent to...

Xem thêm: Soạn Hịch Tướng Sĩ Chi Tiết, Soạn Bài Hịch Tướng Sĩ Ngữ Văn Lớp 8

Xem lời giải

Language focus (trang 86): Match one part of a sentence from column A with another part...

Xem lời giải

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals

Unit 14: Wonders of the world1 195 lượt coi
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Lớp 8


Ngữ văn 8

Văn chủng loại lớp 8

biên soạn văn 8 (ngắn nhất)

biên soạn văn 8 (hay nhất)

cầm tắt thành công Ngữ văn 8


hóa học 8

những dạng bài xích tập chất hóa học lớp 8

Đề thi chất hóa học 8

triết lý Hóa học tập 8

Giải vở bài tập hóa học 8

Giải sbt hóa học 8

Giải sgk hóa học 8


đồ vật Lí 8

Đề thi vật Lí 8

lý thuyết Vật Lí 8

Giải sbt vật Lí 8

Giải sgk trang bị Lí 8


Toán 8

Đề thi Toán 8

lý thuyết Toán 8

các dạng bài xích tập Toán lớp 8

bài bác tập Ôn luyện Toán lớp 8

Giải sbt Toán 8

Giải sgk Toán 8


tiếng Anh 8

Giải sbt giờ Anh 8 (thí điểm)

Giải sbt giờ đồng hồ Anh 8

Giải sgk giờ đồng hồ Anh 8

Giải sgk giờ Anh 8 (thí điểm)

Đề thi giờ đồng hồ Anh 8


Tin học tập 8

Giải sgk Tin học tập 8


lịch sử 8

Đề thi lịch sử dân tộc 8

Giải Tập phiên bản đồ lịch sử vẻ vang 8

Giải vở bài bác tập lịch sử 8

lý thuyết Lịch sử 8

Giải sgk lịch sử dân tộc 8


Sinh học 8

triết lý Sinh học 8

Giải sgk Sinh học 8

Giải vở bài xích tập Sinh học tập 8


giáo dục đào tạo công dân 8

triết lý Giáo dục công dân 8

Giải sgk giáo dục công dân 8


Địa Lí 8

Đề thi Địa lí 8

Giải Tập phiên bản đồ Địa Lí 8

Giải sgk Địa Lí 8

lý thuyết Địa Lí 8


*

giới thiệu
liên kết
cơ chế
kết nối