Giải Tiếng Anh 9 Unit 11 A Closer Look 1

     

Tạm dịchỨng dụng công nghệ trong trường học chế tạo ra điều kiện thuận tiện cho việc tự học.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 9 unit 11 a closer look 1

3. Provider: nhà cung cấp

Tạm dịchThậm chí ở những vùng xa xôi, giáo viên không còn chỉ là bạn truyền đạt kiến thức.

4. Developed: phát triển

Tạm dịch: Ai đã cách tân và phát triển ý tưởng thành sự kiện hùng hổ này?

5. Interviews: phỏng vấn

Tạm dịch: Trong chương trình anh ấy vấn đáp những người bình thường về chiến lược tương lai.

6. Evaluation: sự tấn công giá

Tạm dịch: Cuộc bàn luận bao bao gồm những reviews phê bình về khóa đào tạo và huấn luyện mới.

7. Participation: sự tham gia

Tạm dịch: Chúng tôi yêu cầu sự thâm nhập đầy đủ của bạn trong buổi thảo luận.

8. Apply: áp dụng/ nộp hồ sơ

Tạm dịch: Cô ấy đã ra quyết định nộp làm hồ sơ vào công việc kỹ sư. 

Bài 3

Task 3. Choose the correct answer A, B or C which is closest in meaning to the underlined word/ phrase in the sentences.

( Chọn đáp án đúng A, B, tốt C ngay sát nghĩa độc nhất với từ/ cụm từ gạch ốp chân vào câu)

*

Hướng dẫn giải:

1.B2.C3.A4.B5.A

Tạm dịch: 


1. Trong tương lai, các ông tía có thể ra ko kể làm việc hoặc ở nhà chăm lo các con.

A. Làm thêm việc

B. Ra ngoài làm việc

C. Làm cho toàn thời gian

2. Sẽ vẫn còn đó những lớp học thực tế nơi các giáo viên cùng học sinh có thể tương tác trực tiếp.

A. ảo

B. Trực tuyến

C. Truyền thống

3. Sự chuyển đổi thú vị nhất xảy ra với phụ nữa là tăng sự tham gia vào giáo dục đào tạo và tuyển chọn dụng.

A. Sự tham gia

B. Vai trò

C. Năng lượng

4. Việt Nam đã từng có cơ chế trọng nam khinh thường nữ, bầy ông có giờ nói trong mái ấm gia đình và làng mạc hội.

A. đàn ông thao tác nhà

B. Lũ ông vào vai trò chủ đạo

C. Bọn ông kiếm tiền

5. Phụ nữ giới có việc làm để hỗ trợ gia đình cũng giống như độc lập về tài chính.

A. Về ghê tế

B. Về thể chất

C. Toàn bộ


Bài 4

Task 4. Complete the sentences with phrases formed with ‘sense of’. 

( ngừng câu với những nhiều từ được hình thành từ " sense of")

*

Hướng dẫn giải:

1. Sense of direction: giác quan liêu chỉ phương hướng

Tạm dịch: Anh ấy xác định phương hướng vô cùng tốt. Anh ấy chưa lúc nào lạc đường. 

2. Sense of humour: khiếu hài hước

Tạm dịch: Cô ấy siêu hài hước. Cô ấy làm mọi fan cười lúc có tác dụng việc.

3. Sense of time: giác quan lại chỉ phương hướng

Tạm dịch: Tôi không xuất sắc xác định giờ. Tôi luôn đi muộn các cuộc hẹn. 

4. Sense of responsibility: trách nhiệm 

Tạm dịch: Anh ấy rất là có trách nhiệm. Bạn có thể luôn tin cẩn anh ấy.

5. Sense of style: phong thái ăn mặc

Tạm dịch: Cô ấy không tồn tại phong cách ăn mặc chút nào. Cô ấy chưa khi nào chọn màu tuyệt quần áo cân xứng với cô ấy.

Bài 5

Task 5. Listen carefully và tick (V) the correct box. Then listen again & repeat.

( Nghe cảnh giác và ghi lại (V) vào ô đúng. Kế tiếp nghe lại và lặp lại) 

Click tại đây để nghe:

1. No one can deny it?

2. All of us can see your point.

3. We will help him with the money.

4. You will be cooking.

5. Well, you may be right. 

Hướng dẫn giải:

*

Tạm dịch:

1. Ko ai rất có thể phủ thừa nhận nó?

2. Tất cả chúng ta cũng có thể nhìn thấy điểm của bạn.

3. Họ sẽ góp anh ấy cùng với số tiền đó.

Xem thêm: Công Việc Nào Không Phải Của Bài Toán Quản Lý Tin Học 12, Tin Học 12 Bài 1: Một Số Khái Niệm Cơ Bản

4. Các bạn sẽ được thổi nấu ăn.

5. Vâng, chúng ta có thể đúng.

Bài 6

Task 6. Mark Mike"s sentences with falling (agreeing) or rising (disagreeing) arrows. Then listen and check.

( Đánh dấu phần đa câu cùng với mũi tên trở xuống ( đồng ý) tuyệt mũi tên đi lên ( không đồng ý). Tiếp đến nghe với kiểm tra.)

Click tại trên đây để nghe:

Laura: We have to educate the public about wildlife.

Mike: Yes, that"s important.

Laura: và we must act khổng lồ save endangered species.

Mike: That helps.

Laura: Keeping wild animals in zoos can help protect them.

Mike: That"s an important point...

Laura: Zoos can make money for their conservation programmes through charging entrance fees.

Mike: Umm, yes I suppose so.

Hướng dẫn giải:

*

Tạm dịch:

Laura: chúng ta phải giáo dục công khai về động vật hoang dã hoang dã.

Mike: Vâng, điều đó rất quan tiền trọng.

Laura: Và họ phải hành vi để cứu rất nhiều loài nguy cấp.

Mike: Điều đó sẽ có được ích.

Laura: Giữ động vật hoang dã trong vườn thú có thể giúp bảo vệ chúng.

Mike: Đó là một trong điểm đặc trưng ...

Xem thêm: Nhôm Sắt Không Hòa Tan Trong Dung Dịch, Nhôm Không Hòa Tan Trong Dung Dịch

Laura: vườn thú rất có thể kiếm tiền cho các chương trình bảo tồn của họ thông qua việc thu phí vào cửa.

Mike: Umm, vâng, tôi cũng suy nghĩ thế. 

Từ vựng

attend (v): tham gia 

facilitate (v): tạo đk thuận lợi

provider (n): nhà cung cấp

develop (v): phát triển

interview (n/v) rộp vấn

evaluation (n): sự tiến công giá

participation (n): sự tham gia

apply (v): áp dụng/ nộp hồ sơ

responsibility (n): trách nhiệm


Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + thehetrethanhhoa.com.vn"Ví dụ: "A Closer Look 1 Unit 11 trang 61 SGK giờ đồng hồ Anh 9 new thehetrethanhhoa.com.vn"