Giải Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1

     

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase. (Điền vào mỗi khu vực trống bằng một từ/ các từ đam mê hợp.)


Before

BEFORE YOU READ

*

Work in pairs.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh lớp 11 unit 1

 Practise reciting the poem on the next page and discuss the question: “What bởi vì you think of the friend in the poem?"

(Làm việc theo cặp. Thực hành thực tế đọc bài xích thơ ngơi nghỉ trang tiếp theo sau và luận bàn câu hỏi: "Bạn nghĩ về gì về người chúng ta trong bài xích thơ”.) 

*

Phương pháp giải:

Dịch bài thơ:

Bạn có một tín đồ bạn

Sáng tác do Carole King

Khi bạn lo lắng và thất vọng

Bạn đề xuất sự quan liêu tâm

Và chẳng gồm gì đúng đắn cả

Hãy nhắm mắt với nghĩ về tôi

Tôi đã sớm đến mặt bạn

Để làm cho sáng lên màn đêm mờ ám nhất nơi bạn;

Chỉ bắt buộc gọi thương hiệu tôi

Bạn biết tôi ở chỗ nào mà

Tôi đang chạy lại đến mặt bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả những gì bạn cần là hotline tên tôi

Và tôi sẽ tới bên bạn, vâng, tôi sẽ đến,

Bạn gồm một fan bạn!

Lời giải chi tiết:

I think the friend in the poem is a true friend. 

(Tôi nghĩ về người bạn trong bài xích thơ là 1 trong người bạn thật sự.)


While

WHILE YOU READ

Read the passage the vì chưng the tasks that follow.

(Hãy phát âm đoạn văn này và làm các bài tập theo sau.)

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, & there are many people who seem to be incapable of it. For a friendship to lớn be close & lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first quality is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, & no friendship can last lone which is all give on one side và all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people vì chưng not seem lớn be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it & feel the attraction of some new object. Such changeable & uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal lớn each other, và they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We vị not think much of people who readily believe rumours và gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits & pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible. 

Phương pháp giải:

Dịch bài bác đọc:

Mọi người ai cũng có một vài người thân quen biết, cơ mà không ai có tương đối nhiều bạn cả, cũng chính vì tình bạn thân thiết thật sự thì không có nhiều, và có tương đối nhiều người trong khi không thể đạt được tình bạn. Để mang lại tình chúng ta được thân mật và bền vững, cả nhì người bạn phải có một trong những phẩm chất rất sệt biệt.

Phẩm chất đầu tiên là tính ko ích kỉ. Một người chỉ biết suy xét lợi ích và cảm nghĩ của riêng mình ko thể là một trong những người bạn thật sự được. Tình các bạn là quan hệ hai phía, nó tồn tại dựa vào cơ sở mang đến và nhận, và không tồn tại tình bạn nào hoàn toàn có thể trường tồn, giả dụ như chỉ gồm một mặt cho cùng một mặt nhận.

Tính bền chí là phẩm chất thứ nhì của tình bạn. Một vài người hình như không tất cả tính kiên định. Họ nhiệt huyết theo xua đuổi một sở thích, nhưng mà chẳng bao thọ sau họ cảm thấy chán nó và bắt đầu cảm thấy bị thu hút bởi một kim chỉ nam mới làm sao đó. Những người không lập trường cùng không kiên trì như vậy thì ko thể dành được tình bạn bền lâu được.

Lòng trung thành với chủ là phẩm chất đặc biệt thứ ba. Nhị người bạn phải trung thành với nhau, cùng họ phải biết nhau quá tường tận đến nỗi không tồn tại điều gì nghi ngại giữa họ. Bọn họ đừng nghĩ nhiều về đều người chuẩn bị sẵn sàng tin vào những lời đồn thổi đại, hầu như chuyện ngồi lê song mách nói xấu các bạn bè. đa số ai dễ dàng bị tác động bởi phần đa lời xì xào không thể nào là những người bạn tốt.

Sự tin tưởng chắc hẳn rằng là phẩm chất thứ tư. Bằng hữu phải bao gồm sự tin cậy lẫn nhau nhằm mỗi người có thể cảm thấy an ninh khi kể cho nhau về những kín đáo riêng tứ của mình, tuy nhiên lại có những người nhiều chuyện quan yếu giữ kín đáo chuyện của chính mình hoặc của tín đồ khác. Những người như vậy sẽ không khi nào kết bạn dài lâu.

Cuối cùng, giữa bạn bè phải bao gồm sự thông cảm hoàn toàn, cảm thông vị mục đích, sở thích, niềm vui, nỗi buồn, mưu ước và ước mơ của nhau. Và ở đâu không tồn tại sự thông cảm nhau, thì làm việc đó không có tình bạn.


Task 1

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase.

(Điền vào mỗi địa điểm trống bởi một từ/ nhiều từ thích hợp.)

acquaintance mutual give-and-take loyal lớn incapable of unselfish

friend suspicious 

Phương pháp giải:

1. Mutual (adj): chung, lẫn nhau 

2. Incapable of: không tồn tại khả năng 

3. Unselfish (adj): ko ích kỉ

4. Acquaintance (n): quen thuộc biết

5. Friend (n): chúng ta bè

6. Give-and-take: đến và nhận

7. Loyal to lớn (adj): trung thành 

8. Suspicious (adj): nghi ngờ

Lời giải đưa ra tiết:

1. Good friendship should be based on mutual understanding.

(Một tình bạn tốt nên được dựa vào sự thấu hiểu lẫn nhau.)

2.The children seem khổng lồ be incapable of working quietly by themselves.

Xem thêm: Những Tập Tính Sinh Sản Của Động Vật, Tập Tính Sinh Sản Ở Động Vật

(Trẻ con có vẻ như như từ chúng không gồm khả năng làm việc một giải pháp yên tĩnh.)

3. He is an unselfish man. He always helps people without thinking of his own benefit.

(Anh ấy là một trong những người không ích kỷ. Anh ấy luôn giúp đỡ mọi bạn mà không cho là đến tác dụng cá nhân.)

4. An acquaintance is a person one simply knows, & a friend is a person with whom one has a deeper relationship.

(Người quen là người đơn giản mà các bạn biết, cùng một người bạn là người có mối quan tiền hệ thâm thúy hơn.)

5. You can"t always insist on your own way - there has lớn be some give-and-take.

(Bạn cần thiết lúc nào thì cũng khăng khăng chủ động - nên có sự dường nhịn.)

6. Despite many changes in his life, he remained loyal to his working principles.

(Mặc dù là nhiều biến hóa trong cuộc sống, anh ấy vẫn trung thành với quy tắc thao tác củ mình.)

7. He started khổng lồ get suspicious when she told him that she had been to lớn Britain for many times.

(Anh ấy bắt đầu nghi ngờ khi cô ấy nói với anh rằng cô đã đi vào Anh những lần.)


Task 2

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?

(Lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt tương thích nhất các ý tưởng ca đoạn văn.)

A. A friend in need is a friend indeed

(Một người luôn luôn xuất hiện khi chúng ta cần mới là người các bạn thật sự)

B. Conditions of true friendship

(Những điều kiện của tình bạn chân chính)

C. Features of a good friend

(Những đặc điểm của một người bạn tốt)

D. Friends & acquaintances

(Bạn bè và fan quen)

Lời giải bỏ ra tiết:

B. Conditions of true friendship

 


1. What is the first unique for true friendship và what does it tell you?

(Phẩm chất đầu tiên của tình bạn chân thật là gì cùng nó bao gồm thể cho mình biết điều gì?)

2. Why are changeable và uncertain people incapable of true friendship?

(Tại sao những người hay biến hóa và không bền chí không thể tất cả tình bạn thật sự?)

3. What is the third quality for true friendship và what does it tell you?

(Phẩm chất thứ cha của tình bạn chân thực là ai và nó có thể cho chính mình biết điều gì?)

4. Why must there be a mutual trust between friends?

(Tại sao phải có sự tin cẩn lẫn nhau thân hai người bạn?)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?

(Tại sao những người dân nhiều chuyện cần thiết kết chúng ta được bền lâu?)

6. What is the last unique for true friendship & what does it tell you?

(Phẩm chất sau cùng của tình bạn chân thực là gì và nó có thể cho bạn biết điều gì?)


Lời giải bỏ ra tiết:

1. The first quality for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend. 

(Phẩm chất trước tiên của tình bạn chân thật là tính ko ích kỉ. Nó mang lại ta hiểu được một tín đồ chỉ biết lưu ý đến lợi ích và cảm nghĩ của riêng mình ko thể là một trong những người các bạn thực sự được.)

2. Changeable & uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, & they feel the attraction of some new objects.

(Những fan hay chuyển đổi và không kiên định không thể bao gồm tình chúng ta thật sự cũng chính vì họ hăng hái theo xua một sở thích, tuy thế chẳng bao thọ họ cảm thấy chán nó và bước đầu cảm thấy bị lôi cuốn bởi một số phương châm mới làm sao đó.)

3. The third quality for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal khổng lồ each other, và they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm chất thứ cha của tình bạn sống động là lòng trung thành. Nó mang lại ta hiểu được hai người bạn phải trung thành với chủ với nhau, với họ phải ghi nhận nhau vượt tường tận mang đến nỗi không tồn tại điều gì nghi ngại giữa họ.)

4. There must be a mutual trust between friends because he/ she wants khổng lồ feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải bao gồm sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người bạn vì họ có nhu cầu cảm thấy an toàn khi kể cho người kia nghe những kín thầm bí mật của mình.)


5. Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

(Những tín đồ nhiều chuyện cấp thiết kết chúng ta được bền lâu vì họ cần thiết giữ kín chuyện của mình hoặc của người khác.)

6. The last chất lượng for true friendship is sympathy. It tells us (me) that lớn be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất cuối cùng của tình bạn chân thật là sự cảm thông. Nó đến ta hiểu được để phát triển thành một người chúng ta thật sự, chúng ta phải cảm thông với chúng ta của mình, sinh sống đâu không tồn tại sự thông cảm cho nhau giữa bạn bè, thì ở kia sẽ không tồn tại tình chúng ta chân thật.)


After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Discuss the questions: "Why vày we need lớn have friends?" Then report ... .

(Làm bài toán theo cặp. đàm luận câu hỏi: "Tại sao họ cần có các bạn bè?" kế tiếp tường thuật công dụng phần luận bàn của chúng ta với lớp.)

Lời giải chi tiết:

Gợi ý 1:

In this life, people need to lớn have friends. Why vày you need a friend? Firstly, it can not be denied that friends can cốt truyện with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us & will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can"t live separately from others, life is a community. Therefore, we need to have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet.

Xem thêm: Khi Nào Lực Ma Sát Nghỉ Sinh Ra Khi Nào ? Lực Ma Sát Là Gì

(Trong cuộc sống hiện nay, bé người cần phải có bạn. Trên sao họ cần có bạn? Đầu tiên, ko thể từ chối rằng bằng hữu chia sẻ với chúng ta không chỉ là niềm vui mà còn nỗi buồn. Họ cảm thông với họ và sẽ luôn bên cạnh chúng ta khi họ cần. Trang bị hai, anh em có phần nhiều điểm phổ biến mà luôn làm cho họ vui vẻ. Họ hoàn toàn có thể cho chúng ta lời răn dạy khi họ gặp rặc rối. Con fan không thể sống tách rời nhau, cuộc sống đời thường là một cùng đồng. Bởi đó, họ cần phải có khá nhiều bạn hơn. Tuy nhiên, bọn họ cũng phải học từ họ phần nhiều gì mà lại mình ko biết.)

Gợi ý 2:

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen? Perhaps you will feel all of the bad things in this life. Lượt thích you know, we need to lớn have friends in this life because of a lot of reasons. Nobody here on earth lives alone. Both you and I need friends by my side. Life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired and disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come to lớn a standstill và we don"t know how khổng lồ solve our trouble. This is the time we need friends. They will give moral tư vấn to us. By their side, we feel safe và comfortable which we can"t get from others. Friends are a gift khổng lồ humans. They can bring joyfulness lớn our life when we are dying from boredom và sadness. Vì chưng we have so much reason lớn have friends in this life? Yes, of course. Friends play an important role in our life so that we need to respect them.

(Bạn đã từng hỏi bạn dạng thân rằng trường hợp bạn chỉ với một mình trên Trái Đát này một ngày, chuyện gì vẫn xảy ra? gồm lẽ bạn sẽ cảm thấy toàn bộ những điều tồi tệ trong cuộc sống thường ngày này. Chúng ta cần bạn bè trong cuộc sống thường ngày này cũng chính vì rất những lý do. Không có bất kì ai trên trái đất này sống 1 mình cô đơn. đề cập cả các bạn và tôi hồ hết cần bằng hữu bên cạnh. Cuộc sống thường ngày vốn không công bằng và không dễ dàng. Đôi lúc, bọn họ cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Đôi lúc bọn họ mất kiểm soát điều hành trong cuộc sống. Họ không biết phải giải quyết và xử lý vấn đề của chính bản thân mình như nắm nào. Đây là cơ hội mà bọn họ cần chúng ta bè. Bọn họ sẽ giới thiệu sự ủng hộ nhiệt tình. Bên cạnh họ, bọn họ cảm thấy bình yên và thoải mái và dễ chịu mà không thể cảm xúc được từ những người khác. Bạn bè là món quà dành riêng cho con người. Bạn mang về niềm vui đến cuộc sống thường ngày khi chúng ta buồn với đau khổ. Chúng ta có vô số lý vì chưng để để có những người bạn trong cuộc sống thường ngày phải không? đúng vậy, dĩ nhiên rồi. Bạn bè đóng một vai trò trong cuộc sống mà chúng ta cần tôn trọng họ.)