GIẢI TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 2

     

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing

Loạt bài soạn, giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 2: Clothing để giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học sinh lớp 9 dễ dàng sẵn sàng bài nhằm học xuất sắc môn giờ Anh lớp 9.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh lớp 9 unit 2

*

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 A. Getting Started trang 13

A. Getting started (Trang 13 SGK giờ đồng hồ Anh 9)

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người dân này đã mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến.)

*

Gợi ý:

a) She comes from Japan.

b) She comes from Vietnam.

c) He comes from Scotland.

d) She comes from India.

e) He comes from the western part of the United States.

f) She may come from one of the Islamic countries.

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 B. Listen và Read trang 13-14

B. Listen and read (Trang 13-14 SGK giờ đồng hồ Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài bác đọc:

For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dẻo in poems, novels and songs. The ao dẻo is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides và worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn bv both men and women. The desian và material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer khổng lồ wear modern clothing at work, because it is more convenient.

Now fashion designers want to change the traditional ao dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities.

They have visited villages và studied traditional designs and symbols such as suns, stars, crosses, và stripes. They have added these patterns to lớn the ao dai, so Vietnamese women can continue to lớn wear the unique dress, which is now both traditional và fashionable.

Hướng dẫn dịch:

Qua bao chũm kỉ, những nhà thơ, đơn vị văn và nhạc sĩ đă đề cập mang đến áo dài trong những bài thơ, sách đái thuyết và bài bác hát. Áo nhiều năm là y phục truyền thống lâu đời của đàn bà Việt Nam. Nó gồm có một tà áo lụa lâu năm xẻ phía 2 bên và được mặc với quần nhiều năm rộng. Theo truyền thống, áo lâu năm thường được mang bởi bầy ông cùng phụ nữ. Kiểu dáng vải sử dụng cho lũ ông biệt lập với thứ hạng vải cần sử dụng cho phụ nữ. Ngày nay, thiếu nữ thường khoác nó, tuyệt nhất là vào các dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều đàn bà Việt Nam thời buổi này thường say đắm mặc y phục văn minh hơn lúc làm cho việc, vì chưng nó tiện lợi hơn.

Ngày nay, các nhà xây dựng thời trang muốn đổi khác áo dài truyền thống. Một vài nhà thi công in các câu thơ bên trên áo dài, cho nên chúng trông gồm vẻ tân tiến và khôn xiết hợp thời trang. Những nhà kiến tạo khác mang nguồn cảm giác từ những bộ tộc thiểu số Việt Nam. Chúng ta thăm những làng và nghiên cứu và phân tích các kiểu và biếu tượng truyền thống lâu đời như : phương diện trời, ngôi sao 5 cánh chữ thập, và sọc. Chúng ta thêm phần đa mẫu này vào áo dài, bởi vì đó đàn bà Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục khoác áo nhiều năm độc đáo, ngày này nó vừa có tính truyền thống vừa hòa hợp thời trang.

a) Complete the sentences. Use the information from the passage. (Hoàn thành các câu. Sử dụng tin tức trong bài xích đọc.)

1. For a long time the ao dai has been the subject of poems, novels & songs.

Xem thêm: Kể Lại Một Trận Thi Đấu Thể Thao Mà Em Có Dịp Xem Hay Chọn Lọc

2. The ao dai is described as a long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants.

3. The majority of Vietnamese women prefer khổng lồ wear modern clothing at work.

4. Some designers have modernized the ao dai by printing lines of poetry on it.

5. Another alternative is to showroom symbols such as suns, stars, crosses & stripes.

b) Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

1. Who used to wear the ao dai by tradition? (Những ai đó đã mặc chiếc áo nhiều năm truyền thống?)

=> By tradition, Vietnamese men and women used to lớn wear the ao dai.

2. Why vì the majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days? (Tại sao đa số phụ người vợ Việt say đắm mặc quần áo tiến bộ tại nơi thao tác làm việc ngày nay?)

=> The majority of Vietnamese women prefer lớn wear modern clothing at work these days because it is more convenient.

3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xoay Video Bị Ngược Trên Máy Tính, Điện Thoại Đơn Giản

What have fashion designers done lớn modernize the ao dai? (Những nhà thiết kế thời trang đã tân tiến hóa áo dài như nào?)

=> Fashion designers have changed the designs và patterns of the traditional ao dẻo by printed lines of poetry or adding the designs và symbols of ethnic minorities lớn them.