Giải toán 7 bài 5 hàm số

     

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài 5: Hàm số khiến cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lí và đúng theo logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 5 trang 63: Tính các giá trị tương xứng của m khi V = 1; 2; 3; 4

Lời giải

Ta có: m = 7,8 V

V = 1 ⇒ m = 7,8 . 1 = 7,8

V = 2 ⇒ m = 7,8 . 2 = 15,6

V = 3 ⇒ m = 7,8 . 3 = 23,4

V = 4 ⇒ m = 7,8 . 4 = 31,2

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 5 trang 63: Tính và lập bảng những giá trị khớp ứng của t khi v = 5; 10; 25; 50

Lời giải

Ta có: t = 50/v

⇒ v = 5 thì t = 50 : 5 = 10

V = 10 thì t = 50 : 10 = 5

V = 25 thì t = 50 : 25 = 2

V = 50 thì t = 50 : 50 = 1

v 5 10 25 50
t 10 5 2 1
Bài 24 (trang 63 SGK Toán 7 Tập 1): những giá trị khớp ứng của nhì đại lượng x với y được mang đến trong bảng sau:
x-4-3-2-11234
y1694114916

Đại lượng y liệu có phải là hàm số của đại lượng x không ?

Lời giải:

Nhận xét: với mỗi quý giá của x ta luôn khẳng định được duy nhất giá trị tương ứng của y đề xuất đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bạn đang xem: Giải toán 7 bài 5 hàm số

Bài 25 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính

*

Lời giải:

Ta gồm y = f(x) = 3x2 + 1. Vì đó:

*

Bài 26 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại hàm số y= 5x – 1. Lập báo giá trị khớp ứng của y khi:

*

Lời giải:

Ta bao gồm y = 5x – 1


Khi x = -5 thì y = 5.(-5) – 1 = -25 – 1 = -26

Khi x = -4 thì y = 5.(-4) – 1 = -20 – 1 = -21

Khi x = -3 thì y = 5.(-3) – 1 = -15 – 1 = -16

Khi x = -2 thì y = 5.(-2) – 1 = -10 – 1 = -11

Khi x = 0 thì y = 5.(0) – 1 = 0 – 1 = -1


*

Bài 27 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Đại lượng y liệu có phải là hàm số của đại lượng x không, giả dụ bảng những giá trị khớp ứng của chúng là

a)

x -3 -2 -1 1/2 1 2
y -5 -7,5 -15 30 15 7,5

b)

x01234
y22222

Lời giải:

a) do mọi quý hiếm của x ta luôn xác định được duy nhất giá trị tương xứng của y đề xuất đại lượng y là hàm số của đại lượng x

b) vày mọi quý hiếm của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Nhận xét: với đa số x thì y luôn luôn nhận một cực hiếm là 2 nên đó là một hàm hằng.

Xem thêm: Trình Bày Tính Chất Hóa Học Của Bazơ, Bazo Mạnh Và Bazo Yếu

Bài 28 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): cho hàm số
*

a) f(5) = ? ; f(-3) = ?

b) Hãy điền những giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12

Lời giải:


*

b) Lần lượt cố kỉnh x bởi vì -6, -4 ; -3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 12 vào công thức

*
ta được những giá trị khớp ứng y là -2, -3, -4, 6, 2, 4, 2, 1.

Xem thêm: Cách Viết Công Thức Khác Của Xenlulozơ Là, Công Thức Nào Sau Đây Là Của Xenlulozơ

Ta được bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12
-2 -3 -4 6 2,4 2 1
Bài 29 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)

Lời giải:

Ta gồm y= f(x) = x2 – 2

Do kia f(2) = 22 – 2 = 4 – 2 = 2

f(1) = 12 – 2 = 1 – 2 = -1

f(0) = 02 – 2 = 0 – 2 = -2

f(-1) = (-1)2 – 2 = 1 – 2 = -1

f(-2) = (-2)2 – 2 = 4 – 2 = 2

Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Xác minh nào sau đấy là đúng

a) f(-1) = 9?

b, f(-1/2) = -3?

c) f(3) = 25 ?

Lời giải:

Ta bao gồm y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 – 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên xác định là đúng.


*

c) f(3) = 1 – 8.3 = 1 – 24 = -23 nên xác định là sai

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): cho hàm số
*

Điền số tương thích vào ô trống vào bảng sau