Giải toán 7 sgk trang 10

     

Hướng dẫn giải bài §2. Cộng, trừ số hữu tỉ, chương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1 bao hàm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số bao gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học tốt môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Giải toán 7 sgk trang 10


Lý thuyết

1. Quy tắc

– mong cộng nhì số hữu tỉ cùng dấu, ta cộng hai giá trị tuyết đối của hai số hữu tỉ đó với nhau còn vệt của kết quả là dấu chung.

– ước ao cộng hai số hữu tỉ khác dấu, ta tìm giá trị tuyệt vời của chúng rồi lấy giá trị tuyệt đối lớn hơn trừ đi quý giá tuyệt đối bé dại hơn với đặt trước hiệu tìm được dấu của số hữu tỉ có giá trị tuyệt vời lớn hơn.

– Phép cộng những số hữu tỉ cũng có thể có các đặc điểm như phép cộng các số nguyên: đặc điểm giao hoán, kết hợp, có bộ phận trung hoà là 0 với mỗi số hữu tỉ đều phải sở hữu một số đối, tổng của hai số đối nhau thì bởi 0.

– ước ao trừ đi một số, ta cùng với số đối của nó.

Xem thêm: Soạn Bài Tự Tình Bài 2 - Soạn Bài: Tự Tình (Hồ Xuân Hương)

2. Chú ý

– vào tập đúng theo Q của những số hữu tỉ, ta cũng xét các tổng đại số cơ mà trong đó, ta bao gồm thể thay đổi giá trị của những số hạng, nhóm các số hạng một các thích hợp nhờ vào quy tắc dấu ngoặc với lưu giữ ý:

+ lúc mở lốt ngoặc mà trước vết ngoặc gồm dấu “+” thì ta không đổi dấu của những số hạng trong dấu ngoặc.

+ khi mở vệt ngoặc mà lại trước vệt ngoặc bao gồm dấu “-“ thì ta đề xuất đổi dấu các số hạng trong vệt ngoặc.

+ lúc nhóm những số hạng vào trong vết ngoặc mà lại trước vệt ngoặc cơ mà trước vệt ngoặc bao gồm dấu “+” thì ta không chuyển đổi dấu của những số hạng trong vết ngoặc.

Xem thêm: Vật Thật Qua Thấu Kính Hội Tụ Cho Ảnh Thật Qua Thấu Kính Hội Tụ Thì

+ khi nhóm các số hạng vào trong dấu ngoặc mà lại trước vệt ngoặc gồm dấu “-“ thì ta phải chuyển đổi dấu của các số hạng trong vết ngoặc.


– trong tập đúng theo Q những số hữu tỉ, ta cũng có thể có luật giản ước:

(eginarraylx + z = y + z Rightarrow x = y\x + z > y + z Rightarrow x > y\x + z y Rightarrow x > y – z\x + z

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 9 sgk Toán 7 tập 1

Tính

(eqalign& a)kern 1pt ,,0,6 + 2 over – 3 cr& b),,kern 1pt kern 1pt 1 over 3 – left( – 0,4 ight) cr )

Trả lời:


Ta có

(eqalign& a),,kern 1pt 0,6 + 2 over – 3 = 6 over 10 + – 2 over 3 cr& = 3 over 5 + – 2 over 3kern 1pt = 3.3 over 5.3 + ( – 2).5 over 3.5 cr& = 9 over 15 + – 10 over 15 cr& = 9 – 10 over 15 = – 1 over 15 cr )

(eqalign& b),,1 over 3 – left( – 0,4 ight) = 1 over 3 + 0,4 cr& = 1 over 3 + 4 over 10 = 1 over 3 + 2 over 5 cr& = 1.5 over 3.5 + 2.3 over 5.3 = 5 over 15 + 6 over 15 cr& = 5 + 6 over 15 = 11 over 15 cr )

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 9 sgk Toán 7 tập 1

Tìm (x), biết:

(eqalign& a),,x – 1 over 2 = – 2 over 3 cr& b),,2 over 7 – x = – 3 over 4 cr )

Trả lời:


(eqalign& a),,x – 1 over 2 = – 2 over 3 cr& ,,,,,,,x = – 2 over 3 + 1 over 2 cr& ,,,,,,,x = – 4 over 6 + 3 over 6 cr& ,,,,,,,x = – 1 over 6 cr& b,),,2 over 7 – x = – 3 over 4 cr& ,,,,,,,x = 2 over 7 – left( – 3 over 4 ight) cr& ,,,,,,,x = 2 over 7 + 3 over 4 cr& ,,,,,,,x = 8 over 28 + 21 over 28 cr& ,,,,,,,x = 29 over 28 cr )

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

thehetrethanhhoa.com.vn ra mắt với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài bác tập phần đại số 7 kèm bài xích giải chi tiết bài 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1 của bài bác §2. Cộng, trừ số hữu tỉ trong chương I – Số hữu tỉ. Số thực cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài bác 6 trang 10 sgk Toán 7 tập 1


b) $frac-818$ – $frac1527$

= $frac-49$ – $frac59$

= $frac-99$ = $-1$

c) $frac-512$ + 0,75

= $frac-512$ + $frac75100$

= $frac-512$ + $frac34$

= $frac-512$ + $frac912$

= $frac412$ = $frac13$

d) 3,5 – $frac-27$

= $frac3510$ + $frac27$

= $frac72$ + $frac27$

= $frac49 + 414$ = $frac5314$

2. Giải bài 7 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Ta hoàn toàn có thể viết số hữu tỉ $frac-516$ dưới các dạng sau đây:

a) $frac-516$ là tổng của nhị số hữu tỉ âm . Lấy một ví dụ $frac-516$ = $frac-18$ + $frac-316$

b) $frac-516$ là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ: $frac-516$ = 1 – $frac2116$

Với từng câu, em hãy tra cứu thêm một ví dụ

Bài giải:

Với mỗi câu bao gồm thể có nhiều đáp án, chẳng hạn:

a) $frac-516$

= $frac-316$ + $frac-216$

= $frac-116$ + $frac-520$

= $frac-116$ + $frac-14$ =…

b) $frac-516$

= $frac28$ – $frac916$

= $frac1716$ – $frac118$

= $frac14$ – $frac916$ =…

3. Giải bài 8 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

a) $frac37$ + $frac-52$ + $frac3-5$

b) $frac-43$ + $frac-25$ + $frac-32$

c) $frac45$ – $frac-27$ – $frac710$

d) $frac23$ – <($frac-74$ – ($frac12$ + $frac38$)>Bài giải:

a) $frac37$ + $frac-52$ + $frac3-5$

= $frac3070$ + $frac-17570$ + $frac-4270$

= $frac30 + (-175) + 42)70$ = $frac-18770$

= -2$frac4770$

b) $frac-43$ + $frac-25$ + $frac-32$

= $frac-4030$ + $frac-1230$ + $frac-4530$

= $frac-40 + (-12) + (-45)30$

= $frac-9730$ = -3$frac730$

c) $frac45$ – $frac-27$ – $frac710$

= $frac5670$ + $frac2070$ – $frac4970$

= $frac56 + đôi mươi – 4970$ = $frac2770$

d) $frac23$ – <($frac-74$ – ($frac12$ + $frac38$)>= $frac23$ – <$frac-14 – (4 + 3)8$> = $frac23$ + $frac218$

= $frac16 + 6324$ = $frac7924$ = 3$frac724$

4. Giải bài 9 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) x + $frac13$ = $frac34$

b) x – $frac25$ = $frac57$

c) -x – $frac23$ = $frac-67$

d) $frac47$ – x = $frac13$

Bài giải:

a) x + $frac13$ = $frac34$

⇔ x = $frac34$ – $frac13$

⇔ x = $frac912$ – $frac412$

⇔ x = $frac512$

b) x – $frac25$ = $frac57$

⇔ x = $frac57$ + $frac25$

⇔ x = $frac2535$ + $frac1435$

⇔ x = $frac3935$ = 1$frac435$

c) -x – $frac23$ = $frac-67$

⇔ x = $frac-23$ + $frac67$

⇔ x = $frac-1421$ + $frac1821$

⇔ x = $frac421$

d) $frac47$ – x = $frac13$

⇔ x = $frac47$ – $frac13$

⇔ x = $frac1221$ – $frac721$

⇔ x = $frac521$

5. Giải bài bác 10 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Cho biểu thức:

A = (6 – $frac23$ + $frac12$) – (5 + $frac53$ – $frac32$) – (3 – $frac73$ + $frac52$)

Hãy tính quý giá của A theo nhì cách

Cách 1: thứ 1 tính cực hiếm của từng biểu thức vào ngoặc

Cách 2: vứt dấu ngoặc rồi nhóm những số hạng thích hợp

Bài giải:

♦ phương pháp 1: Tính quý hiếm từng biểu thức vào ngoặc

A = $frac36 – 4 + 36$ – $frac30 + 10 – 96$ – $frac18 – 14 + 156$

= $frac356$ – $frac316$ – $frac196$

= $frac-156$ = -2$frac12$

♦ biện pháp 2: quăng quật dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp hợp

A = 6 – $frac23$ + $frac12$ – 5 – $frac53$ + $frac32$ – 3 + $frac73$ – $frac52$

= (6-5-3) – ($frac23$ + $frac53$ – $frac73$) + ($frac12$ + $frac32$ – $frac52$)

= -2 – 0 – $frac12$ = -(2 + $frac12$) = -$frac52$ = -2$frac12$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 7 cùng với giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1!