GIẢI VBT SINH 7 BÀI 30

     

Giải VBT Sinh 7: bài 30. Ôn tập phần 1 - Động trang bị không xương sống

I. Tính đa dạng của Động vật không xương sống (trang 69 VBT Sinh học 7)

Câu 1 trang 69 VBT Sinh học tập 7: Ghi rõ tên ngành của 5 nhóm động vật vào ô trống, đứng tên đại diện động vật vào ô trống ở dưới mỗi hình vào bảng 1.

Bạn đang xem: Giải vbt sinh 7 bài 30

Lời giải:

Bảng 1.

Xem thêm: Phải Luồn Dây Qua Ống Cách Điện Khi :, Phải Luồn Dây Qua Ống Cách Điện Khi

Các đại diện tiêu biểu của Động vật không xương sống

*

*

II. Sự thích nghi Động vật ko xương sống (trang 70 VBT Sinh học 7)

Câu 1 trang 70 VBT Sinh học 7: Ghi một số động vật mà em biết (trong bảng 1) vào cột 2, ghi môi trường sống của động vật vào cột 3, kiểu dinh dưỡng vào cột 4, kiểu di chuyển vào cột 5, kiểu hô hấp ở cột 6 vào bảng 2.

Xem thêm: Hình Ảnh Dãy Núi Hoàng Liên Sơn, Hoàng Liên Sơn, Điểm Đến Cho Các Tín Đồ Độ Cao

Lời giải:

Bảng 2. Sự thích nghi của động vật với môi trường sống

STT

Tên động vật

Môi trường sống

Sự thích nghi

Kiểu dinh dưỡng

Kiểu di chuyển

Kiểu hô hấp

1

2

3

4

5

6

1

Trùng roi xanh

Nước ao, hồ

Tự dưỡng

Bơi bằng roi

Khuếch tán qua màng cơ thể

2

Trùng biến hình

Nước ao, hồ

Dị dưỡng

Bơi

Khuếch tán qua màng cơ thể

3

Trùng giày

Nước bẩn

Dị dưỡng

Bơi

Khuếch tán qua màng cơ thể

4

Hải quỳ

Đáy biển

Dị dưỡng

Cố định

Khuếch tán qua màng cơ thể

5

Sứa

Biển

Dị dưỡng

Bơi

Khuếch tán qua màng cơ thể

III. Tầm quan liêu trọng trong thực tiễn của Động vật ko xương sống (trang 70 VBT Sinh học 7)

Câu 1 trang 70 VBT Sinh học tập 7: Ghi thêm tên các động vật mà em biết vào bảng 3.