VỞ BÀI TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX

     

Lời giải vở bài tập lịch sử lớp 8 bài bác 27: Khởi nghĩa Yên nuốm và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối gắng kỉ XIX cụ thể giúp học sinh dễ ợt xem với so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài xích tập vào Vở bài bác tập lịch sử 8 bài bác 27. Mời chúng ta đón xem:


Mục lục Giải Vở bài bác tập lịch sử hào hùng 8 Bài 27: Khởi nghĩa Yên cụ và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối cầm kỉ XIX

Bài tập 1 trang 80 VBT lịch sử vẻ vang 8: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý vấn đáp đúng...

Bạn đang xem: Vở bài tập lịch sử 8 bài 27: khởi nghĩa yên thế và phong trào chống pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ xix

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 81 VBT lịch sử vẻ vang 8: dựa vào (SGK lịch sử vẻ vang 8), hãy điền kiến thức quan trọng vào bảng...

Xem thêm: Photpho Được Cây Hấp Thụ Dưới Dạng :, Phốtpho Được Cây Hấp Thụ Dưới Dạng:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 81 VBT lịch sử 8: Yêu mong số 1.

Xem thêm: Noãn Thai Sinh Là Hiện Tượng Gì, Hiện  Tượng Thai Sinh Và Noãn Thai Sinh Là Gì

Em hãy đề cập tên các phong trào chống Pháp của đồng bào...

Xem lời giải

Bài 26: trào lưu kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối núm kỉ XIX

Bài 28: Trào lưu cải tân duy tân ở vn nửa cuối cầm cố kỉ XIX

Bài 29: cơ chế khai thác trực thuộc địa của thực dân Pháp cùng những chuyển biến kinh tế, thôn hội sinh hoạt Việt Nam

Bài 30: phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Bài 31: Ôn tập lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1858 đến năm 19181 231 lượt xem
cài đặt về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Lớp 8


Ngữ văn 8

Văn chủng loại lớp 8

soạn văn 8 (ngắn nhất)

biên soạn văn 8 (hay nhất)

tóm tắt thành tích Ngữ văn 8


chất hóa học 8

các dạng bài xích tập hóa học lớp 8

Đề thi hóa học 8

kim chỉ nan Hóa học 8

Giải vở bài bác tập hóa học 8

Giải sbt chất hóa học 8

Giải sgk hóa học 8


vật dụng Lí 8

Đề thi thiết bị Lí 8

triết lý Vật Lí 8

Giải sbt đồ vật Lí 8

Giải sgk đồ vật Lí 8


Toán 8

Đề thi Toán 8

lý thuyết Toán 8

những dạng bài xích tập Toán lớp 8

bài xích tập Ôn luyện Toán lớp 8

Giải sbt Toán 8

Giải sgk Toán 8


giờ Anh 8

Giải sbt tiếng Anh 8 (thí điểm)

Giải sbt giờ Anh 8

Giải sgk giờ Anh 8

Giải sgk tiếng Anh 8 (thí điểm)

Đề thi giờ Anh 8


Tin học 8

Giải sgk Tin học 8


lịch sử dân tộc 8

Đề thi lịch sử 8

Giải Tập bản đồ lịch sử dân tộc 8

Giải vở bài bác tập lịch sử vẻ vang 8

kim chỉ nan Lịch sử 8

Giải sgk lịch sử 8


Sinh học 8

lý thuyết Sinh học 8

Giải sgk Sinh học tập 8

Giải vở bài xích tập Sinh học tập 8


giáo dục đào tạo công dân 8

triết lý Giáo dục công dân 8

Giải sgk giáo dục công dân 8


Địa Lí 8

Đề thi Địa lí 8

Giải Tập bạn dạng đồ Địa Lí 8

Giải sgk Địa Lí 8

lý thuyết Địa Lí 8


*

reviews
links
chế độ
liên kết