Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 119: Luyện Tập Chung

     

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài bác 119 : luyện tập chung với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Cho hình vuông vắn ABCD có cạnh 4cm. Trên các cạnh của hình vuông lấy lần lượt những trung điểm M, N, P, Q. Nối bốn đặc điểm đó để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 119: luyện tập chung

*

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông ABCD = cạnh × cạnh.

- các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ là những tam giác vuông có diện tích bằng nhau.

diện tích mỗi tam giác bằng tích độ nhiều năm hai cạnh góc vuông chia cho 2.

- Diện tích tích hình tứ giác MNPQ bằng diện tích hình vuông ABCD trừ đi tổng diện tích s các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ.

- tra cứu tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD ta lấy diện tích hình tứ giác MNPQ phân chia cho diện tích hình vuông vắn ABCD.

Lời giải bỏ ra tiết:

Vì M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và AD buộc phải ta bao gồm :

AM = MB = BN = NC = CP = PD = DQ = QA = 4 : 2 = 2cm

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là :

2 × 2 : 2 = 2 (cm2)

Diện tích tứ giác MNPQ là :

16 – (2 × 4) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD là :

(displaystyle 8 : 16 = 1 over 2)

Đáp số : (displaystyle1 over 2).


Bài 2

Cho hình bên bao gồm hình chữ nhật ABCD có AD = 2dm với một nửa hình tròn tâm O nửa đường kính 2dm. Tính diện tích s phần đã tô đậm của hình chữ nhật ABCD.

*

Phương pháp giải:

- kiếm tìm chiều nhiều năm hình chữ nhật = OD ⨯ 2.

- diện tích hình chữ nhật ABCD = chiều dài ⨯ chiều rộng.

Xem thêm: Cho Các Amino Axit Đều Làm Đổi Màu Quỳ Tím Chuyển Màu, Phát Biểu Nào Sau Đây Đúng

- Diện tích nửa hình tròn trụ tâm O = (bán kính ⨯ chào bán kính ⨯ 3, 14) : 2.

- diện tích phần đánh đậm = diện tích hình chữ nhật ABCD – diện tích nửa hình tròn trụ tâm O.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

2 ⨯ 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình tròn tâm O là :

(2 ⨯ 2 ⨯ 3,14) : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần đã tô đậm là : 

8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

Đáp số : 1,72dm2.


Bài 3

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) gồm AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm.

Nối A cùng với C được nhị hình tam giác là ABC với ADC. Tính :

a) diện tích s mỗi hình tam giác đó. 

b) Tỉ số tỷ lệ của diện tích s hình tam giác ABC cùng hình tam giác ADC.

*

Phương pháp giải:

- diện tích hình thang ABCD = (đáy lớn + đáy bé) ⨯ chiều cao : 2 = (AB + DC) ⨯ AD : 2 .

- diện tích s tam giác ADC = AD ⨯ DC : 2.

- diện tích tam giác ABC = diện tích hình thang ABCD – diện tích tam giác ADC.

Xem thêm: 4 Loại Ph Thích Hợp Của Cây Mía Được Ưa Chuộng Hiện Nay, Bón Phân Cho Cây Mía

- Để tìm tỉ số phần trăm của diện tích tam giác ABC cùng hình tam giác ADC ta kiếm tìm thương của diện tích tam giác ABC với hình tam giác ADC, tiếp đến nhân thương tìm được với 100 với thêm kí hiệu % vào mặt phải.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích s hình thang ABCD là :

 (displaystyle left( 20 + 40 ight) imes 30 over 2 = 900,left( cm^2 ight))