Hệ điều hành máy tính được lưu trữ ở đâu

     

Câu trả lời được tuyệt đối chứa thông tin đúng mực và xứng đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Hệ điều hành máy tính được lưu trữ ở đâu


*

Câu 1: Hệ điều hành quản lý được lưu trữ ở đâu?

A. Bộ lưu trữ trong (Rom, Ram)

B. Bộ lưu trữ ngoài (Đĩa cứng, CD,...)

C. Chip xử lý trung tâm

D. Tác dụng khác

Hệ quản lý là tập hợp các chương trình luôn được lưu trữ ở bộ lưu trữ ngoài như (Đĩa cứng,CD...)

Câu 2: Hệ quản lý điều hành nào những chương trình buộc phải được tiến hành lần lượt và chỉ 1 người được singin vào hệ thống?

A. Đa nhiệm 1 tín đồ dùng

-là hệ quản lý điều hành mà chỉ gồm một tín đồ đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho khối hệ thống thực hiện đồng thời các chương trình

B. Đơn nhiệm 1 fan dùng

Đúng

C. Đa nhiệm đa số người dùng

-là hệ điều hành có khá nhiều người singin vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện nay đồng thời các chương trình

D. Công dụng khác

Câu 3: Hệ quản lý điều hành nào mà các chương trình được triển khai cùng 1 cơ hội và không ít người được đăng nhập vào hệ thống?

A. Đa nhiệm 1 bạn dùng

B. Đơn nhiệm 1 bạn dùng

C. Đa nhiệm nhiều người dân dùng

là hệ điều hành có khá nhiều người đăng nhập vào hệ thống.

Xem thêm: Xác Định Số Oxi Hóa Của Đơn Chất Bằng, Xác Định Số Oxi Hóa

Nhưng rất có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện tại đồng thời các chương trình

D. Công dụng khác

Câu 4: nên chọn câu phát biểu đúng duy nhất khi nói tới hệ điều hành

A. Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để liên kết Internet, hiệp thương thư điện tử

B. Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người tiêu dùng và hệ thống

C. Hệ điều hành và quản lý thường được thiết đặt sẵn tự khi phân phối máy tính

D. Một giải pháp khác

Câu 5: người sử dụng rất có thể giao tiếp với máy tính bằng phương pháp nào trong các cách sau đây:

A. Chỉ bởi dòng lệnh (Command)

(Thông thường người dùng không tiếp xúc bằng loại lệnh (Command) với sản phẩm tính

B. Đưa vào những lệnh (Command) hoặc lựa chọn trên bảng chọn (Menu)

Đúng

C. Chỉ bằng hệ thống bảng chọn (Menu)

Chỉ bằng hệ thống bảng lựa chọn thì không đủ để tiếp xúc với máy tính

D. Chỉ bởi "giọng nói"

Hoàn toàn không thể tiếp xúc với sản phẩm công nghệ tính bằng cách nói trực tiếp nhưng mà không qua những xử lý

Câu 6: tìm câu sai trong số câu sau đây khi nói về hệ điều hành:

A. Hệ điều hành bảo đảm giao tiếp giữa người tiêu dùng và đồ vật tính

B. Tính năng chính của hệ điều hành quản lý là tiến hành tìm kiếm tin tức trên Internet

Chức năng của hệ quản lý là.

Xem thêm: Văn Bản Mùa Xuân Của Tôi Được Viết Theo Thể Loại Gì, Mùa Xuân Của Tôi

+Tổ chức giao tiếp giữa người tiêu dùng và hệ thống

+Cung cấp cho tài nguyên cho các chương trình với tổ chức tiến hành các chương trình đã hỗ trợ tài nguyên

- tổ chức triển khai lưu trữ thông tin

+ đánh giá và cung ứng bằng phần mềm cho những thiết bị ngoại vi để có thể khai thác một cách thuận lợi và hiệu quả

+Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.

C. Hệ điều hành cung ứng các phương tiện đi lại và thương mại & dịch vụ để fan sử dụng thuận lợi thực hiện chương trình, quản lí lí chặt chẽ, khai thác các tài nguyên của dòng sản phẩm tính một cách tối ưu

D. Hệ quản lý Windows là hệ điều hành dùng mang lại máy tính cá thể của thương hiệu Microsoft