Hình Thức Dân Chủ Với Những Quy Chế Thiết Chế

     
" class="title-header">Hình thức dân chủ với mọi quy chế, thiết chế nhằm nhân dân bầu ra những người đại diện của bản thân quyết định các các bước chung của cộng đồng của đơn vị nước là nội dung hình thức dân chủ A.


Bạn đang xem: Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế

*

78 điểm

Phương Lan


Hình thức dân chủ với phần đông quy chế, thiết chế nhằm nhân dân thai ra những người dân đại diện của chính mình quyết định các các bước chung của xã hội của công ty nước là nội dung hiệ tượng dân chủA. Trực tiếp.B. Con gián tiếp.C. Tập trung.D. Không tập trung.


Xem thêm: Cho Biết Sông Ngòi Châu Á Có Mấy Khu Vực Sông Lớn, Đặc Điểm Sông Ngòi Châu Á

*Xem thêm: Chọn Câu Đúng Nhất Về Phân Loại Phân Bón

Dân công ty gián tiếp (còn call là dân nhà đại diện): là hình thức dân nhà với phần đa quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người dân đại diện của bản thân mình quyết định các công việc chung của cộng đồng của bên nước.Đáp án nên chọn là: B