HÒA TAN HỖN HỢP BỘT GỒM M GAM CU VÀ 4 64 GAM FE3O4

     

Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu cùng 4,64 gam Fe3O4vào hỗn hợp H2SO4(loãng, cực kỳ dư), sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất đi màu toàn vẹn l00ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là:

Bạn đã xem: Hòa tan tất cả hổn hợp bột tất cả m gam cu và 4 64 gam fe3o4

ai đang xem: Hòa tan hỗn hợp bột tất cả m gam cu và 4 64 gam fe3o4
Bạn đang xem: Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam cu và 4 64 gam fe3o4

*

*Xem thêm: Giải Thích Tính Chất Của Xương Có Tính Bền Chắc Vì Được Cấu Tạo Từ

*

Thi online trên ứng dụng thehetrethanhhoa.com.vn. Tải ngay!

Đáp án A:

H2SO4 loãng không sở hữu và nhận electron của hỗn hợp mà chỉ bao gồm KMnO4 dấn electron.

Bảo toàn electron cho toàn cục quá trình
Xem thêm: Ứng Dụng Nào Sau Đây Không Phải Của Flo ? Ứng Dụng Nào Sau Đây Không Phải Của Flo

*

bài bác 3: bé lắc đối kháng - Phần 1: Chu kỳ, Tần số, Tần số góc - Luyện thi THPTQG môn Lý - Thầy Hoàng Cường - MỤC TIÊU 8+ bài xích 19 : bài tập: phương pháp giải một số trong những dạng bài xích tập tính quy chế độ của hiện tượng kỳ lạ di truyền - Quy pháp luật phân li chủ quyền Phần 2 - Luyện thi trung học phổ thông QG - Môn Sinh - Thầy Nguyễn Viết Trung bài bác 3 – bé lắc lốc xoáy - chu kỳ luân hồi con rung lắc lò xo, cắt ghép lốc xoáy & các bài toán tương quan Phần 1 - Luyện thi THPTQG môn thứ Lý - Thầy Lê Xuân Vượng - gốc rễ 8+

Hoà tan trọn vẹn 1,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 dư nhận được 0,224 lít khí N2 (sản phẩm khử duy nhất) sống (đktc). Sắt kẽm kim loại M là:

Cho 3,024 gam một kim loại M tan không còn trong hỗn hợp HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử nhất ở đktc) gồm tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là:

Khi đến 9,6 gam Mg chức năng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc, thấy tất cả 49 gam H2SO4 gia nhập phản ứng, sản xuất muối MgSO4, H2O và sản phẩm khử X. X là:

Hòa tung 15 gam các thành phần hỗn hợp X có hai sắt kẽm kim loại Mg và Al vào dung dịch Y gồm HNO3 cùng H2SO4 quánh thu được 0,1 molmỗikhí SO2,NO,NO2,N2O. Phầntrăm khối lượng của Al cùng Mg trong X theo lần lượt là

Cho a gam hỗn hợp bột gồm Ni và Cu vào dung dịch AgNO3 (dư). Sau khi chấm dứt phản ứng thu được 54g hóa học rắn. Mặt khác cũng mang đến a gam các thành phần hỗn hợp trên vào hỗn hợp CuSO4 (dư). Sau khi xong xuôi phản ứng thu được hóa học rắn có khối lượng (a + 0,5) gam. Quý giá của a là:

Dung dịch X tất cả AgNO3 với Cu(NO3)2 gồm cùng nồng độ mol. Mang một lượng láo lếu hợp bao gồm 0,03 mol Al cùng 0,05 mol Fe bỏ vô l00 ml dung dịch X cho đến lúc phản ứng xong xuôi thu được rắn Y đựng 3 kim loại. Mang lại Y vào dung dịch HCl dư hóa giải 0,07 gam khí. độ đậm đặc mol của 2 muối hạt là: