Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác trong giai đoạn hiện nay

     

Để vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời hạn tới đi vào chiều sâu, hóa học lượng, thiết thực, tập san Tuyên giáo đã giới thiệu 8 giải pháp chủ yếu trong tiếp thu kiến thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về từ bỏ lực, từ cường cùng khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cụ thể như sau:

 

kimsa88
cf68