Keo Đất Là Gì Công Nghệ 10

     

Bài 7: một trong những tính hóa học của khu đất trồng

I - keo dán giấy ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CỦA ĐẤT

1. Keo dán đất

a. Khái niệm

Keo đất là đầy đủ phân tử có form size khoảng dưới (1mu m), không hoà chảy trong nước nhưng mà ở tâm lý huyền phù.

Bạn đang xem: Keo đất là gì công nghệ 10

b. Cấu tạo

Mỗi một phân tử keo có một nhân

Lớp phân tử nằm quanh đó nhân phân li thành các ion và tạo nên ra lớp ion ra quyết định điện. Phía không tính lớp ion đưa ra quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất tỉnh và lớp ion khuếch tán) có điện trái dấu với lớp ion đưa ra quyết định điện.

*

Trong đó:

Nhân: nằm trong thuộc của keo đất gồm những chất parafin

Lớp ion quyết định điện: quyết định điện tích của keo

Lớp ion bất động: mang năng lượng điện tráo vệt với lớp ion ra quyết định điện

Lớp ion khuếch tán: mang năng lượng điện trái dấu với lớp ion quyết định điện, và hội đàm ion cùng với dunq dịch đất

2. Kĩ năng hấp thụ của đất

Là khả năng đất giữ lại những chất dinh dưỡng, các bộ phận nhỏ; tiêu giảm sự cọ trôi của chúng dưới tác động ảnh hưởng của nước mưa, nước tưới.

II - PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT

Chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất:

> : bội nghịch ứng chua

= : phản nghịch ứng trung tính

1. Phản nghịch ứng chua của đất

Căn cứ vào tâm lý của H+ và Al3+ trong khu đất 2 một số loại độ chua:

a. Độ chua hoạt tính

Là độ chua vì H+ trong dung dịch khu đất gây nên

Được bộc lộ bằng pH (H20)

b. Độ chua tiềm tàng

Là độ chua bởi vì H+ và Al3+ trên mặt phẳng keo khu đất gây nên.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 12 Bài 5

2. Phản bội ứng kiềm của đất

Do đất cất muối Na2CO3 và CaCO3,... Thủy phân chế tạo ra thành NaOH cùng Ca(OH)2 làm mang đến đất hóa kiềm

Ý nghĩa: Dựa vào bội phản ứng của đất, tín đồ ta trồng cây, bón phân, vôi để tôn tạo độ phì nhiêu màu mỡ của đất

PTHH: Na2CO3 + 2H2O ---> 2NaOH +H2O + CO2

III - ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT

1. Khái niệm

Là năng lực của đất, cung ứng đồng thời và không chấm dứt nước, hóa học dinh dưỡng, không đựng chất độc hại, bảo đảm cho cây đạt năng suất cao.

Các yếu ớt tố quyết định định độ phì nhiêu màu mỡ của đất:

Nước

Calxi

Lân

2. Phân loại

Tuỳ theo nguồn gốc hình thành, độ phì nhiêu của khu đất được chia thành 2 loại: độ phì nhiêu tự nhiên và thoải mái và độ màu mỡ nhân tạo.

a. Độ màu mỡ tự nhiên:

Độ phì nhiêu được hiện ra dưới thảm thực vật dụng tự nhiên, không có sự ảnh hưởng của bé người.

Xem thêm: Đường Sức Điện Của Điện Tích Âm Có Đặc Điểm, Nêu Định Nghĩa Và Đặc Điểm Của Đường Sức Điện

b. Độ phì nhiêu nhân tạo

Độ phì nhiêu màu mỡ được hiện ra trong chuyển động sản xuất của con người.

Trong thêm vào để cung cấp nông, lâm nghiệp ngoại trừ độ phì nhiêu màu mỡ của đất cần phải có các điều kiện:

Giống tốt

Thời huyết thuận lợi

Chế độ âu yếm tốt, thích hợp lý 

Lời kết

Sau lúc học xong Bài 7: một trong những tính chất của đất trồng, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm: