Kết Luận Không Đúng Về Lực Đàn Hồi

     
*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Kết luận không đúng về lực đàn hồi

Một lò xo có độ cứng k đươc treo vào điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m, tại địa điểm có gia tốc trọng trường g. Khi vật nằm cân nặng bằng, độ biến dạng của lò xo là:


Hai người cầm nhị đầu của một lực kế lò xo và kéo ngược chiều những lực bằng nhau, tổng độ lớn nhị lực kéo là 100 N. Lực kế chỉ giá trị là:


Một vật có khối lượng (200 m g) được treo vào một lò xo theo phương thẳng đứng thì chiều dài của lò xo là (20 m cm). Biết khi chưa treo vật thì lò xo dài (18 m cm). Lấy (g = 10 m m/s^2). Độ cứng của lò xo này là:


Treo một vật khối lượng (200 m g) vào một lò xo thì lò xo có chiều dài (34 m cm). Tiếp tục có thêm vật khối lượng (100g) vào thì lúc này lò xo dài (36 m cm). Lấy (g = 10 m m/s^2). Chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo là:


Trong giới hạn đàn hồi của một lò xo treo thẳng dẫn đầu trên gắn nạm định. Treo vật khối lượng (800g) vào lò xo dài (24cm), treo vật khối lượng (600g) lò xo lâu năm (23cm). Lấy (g = 10m/s^2). Tính chiều dài của lò xo lúc treo đồ vật có cân nặng (1,5kg)?
Xem thêm: Kinh Tế Nhật Bản Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, Tình Hình Nhật Bản Sau Chiến Tranh

Chiều dài ban sơ của xoắn ốc là (5cm), treo vật cân nặng (500g) vào thì lò xo tất cả chiều nhiều năm (7cm). Độ cứng của lốc xoáy và cân nặng vật treo vào nhằm lò xo có chiều dài (6,5cm). Lấy (g = 9,8m/s^2)


Một lò xo có độ cứng (100 m N/m) được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới gắn với vật có khối lượng (1 m kg). Vật được đặt trên một giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng im và lò xo giãn (1cm). Mang lại D chuyển động nhanh dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc (1m/s^2). Bỏ qua mọi ma sát và sức cản. Lấy (g = 10 m m/s^2). Quãng đường mà giá đỡ đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến thời điểm vật rời khỏi giá đỡ và tốc độ của vật khi đó là:


Một lò xo gồm một đầu cố kỉnh định, còn đầu kia chịu một lực kéo bởi 5N thì lò xo dãn 8cm . Độ cứng của lò xo là:


Một lò xo tất cả chiều dài thoải mái và tự nhiên là 10 cm và có độ cứng 40 N/m. Giữ cố định một đầu và tính năng vào đầu kia một lực 1 N để nén lo xo. Chiều lâu năm của lò xo lúc bị nén là:


Một lò xo gồm chiều dài tự nhiên là l0. Giữ cố định một đầu, khi treo vào đầu tê của xoắn ốc một đồ dùng có khối lượng 0,6 kilogam thì chiều lâu năm của xoắn ốc là 26 cm. Treo trang bị khác có cân nặng 0,4kg thì lò xo dài 24cm. Mang lại g =10 m/s2. Tính độ cứng của lò xo.
Xem thêm: Giải Lịch Sử Lớp 6 Bài 28 - Giải Lịch Sử 6 Bài 28: Ôn Tập

Hình mặt là đồthị biễu diễn sự dựa vào của độ dãn của một xoắn ốc vào sức kéo F. Độ cứng của lòxo bằng:

*
*


Khi treo vật khối lượng (200g) vào một lò xo thì nó dãn ra một quãng (4cm). Kiếm tìm độ cứng của lò xo, đem (g = 10m/s^2).