KHI NHÂN MỘT HIỆU VỚI MỘT SỐ TA CÓ THỂ

     
thehetrethanhhoa.com.vnNHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG - NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU - NHÂN VỚI SỐ CÓ nhì CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 12
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG - NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU - NHÂN VỚI SỐ CÓ hai CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 12
A. Kỹ năng cần nhớ

1. Nhân một vài với một tổng

- Nhân một vài với một tổng:a x (b + c) = a x b + a x c

- lúc nhân một số trong những với một tổng, ta rất có thể nhân số kia với từng số hạng của tổng rồi cộng các tác dụng với nhau.

Bạn đang xem: Khi nhân một hiệu với một số ta có thể

2. Nhân một số trong những với một hiệu

- Nhân một vài với một hiệu:a x (b - c) = a x b - a x c

- khi nhân một số trong những với một hiệu, ta hoàn toàn có thể nhân số kia với số bị trừ cùng số trừ, rồi trừ hai tác dụng cho nhau.

3. Nhân cùng với số có hai chữ số

Khi để tính rồi tính so với phép nhân cùng với số bao gồm hai chữ số, ta cần xem xét :

- Đặt tính thẳng hàng, trực tiếp cột với nhau.

- Tích riêng thiết bị hai buộc phải viết lùi sang phía trái một cột so với tích riêng lắp thêm nhất.

B. Ví dụ

Ví dụ 1:Tính bởi hai cách: 461 x 42 + 461 x 58

Hướng dẫn:

Cách 1: 461 x 42 + 461 x 58

= 19362 + 26738

= 46100

Cách 2:461 x 42 + 461 x 58

= 461 x (42 + 58)

= 461 x 100

= 46100

Ví dụ 2:Tính bằng hai cách: 396 x 37 - 396 x 17

Hướng dẫn:

Cách 1: 396 x 37 - 396 x 17

= 14652 - 6732

= 7920

Cách 2:396 x 37 - 396 x 17

= 396 x (37 - 17)

= 396 x 20

= 7920

Ví dụ 3:Cửa hàng lương thực có 65 bao gạo, mỗi bao trọng lượng 20kg. Cửa hàng đã bán được 31 bao gạo. Hỏi shop còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn:

Cửa sản phẩm còn số bao gạo là:

65 - 31 = 34 (bao)

Cửa hàng còn sót lại số ki-lô-gam gạo là:

34 x 20 = 680 (kg)

Đáp số: 680kg gạo.

Ví dụ 4: Tính: 75 x 99.

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Đề Tài Lễ Hội Chọi Gà Y Tết… &Ndash; Thủ Thuật, Vẽ Tranh Đề Tài Lễ Hội

Hướng dẫn:

75 x 99 = 75 x (100 - 1)

= 75 x 100 - 75 x 1

= 7500 - 75

= 7425

Ví dụ 5: Tính giá trị của biểu thức:

4528 x 27 + 44 x 5472 + 73 x 4528 + 5472 x 56

Hướng dẫn:

4528 x 27 + 44 x 5472 + 73 x 4528 + 5472 x 56

= 4528 x 27 +73 x 4528 +44 x 5472 + 5472 x 56

= 4528 x (27 + 73) + 5472 x (44 + 56)

= 4528 x 100 + 5472 x 100

= 452800 + 547200

= 1000000

C. Bài tập từ luyện

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 84 x 16

b) 246 x 25

c) 1054 x 35

Bài 2. Tính:

a) 36 x 11

b) 54 x 101

c) 74 x 99

d) 486 x 999

Bài 3: Một sân trường hình chữ nhật tất cả chu vi là 268m, chiều rộng hèn chiều dài 26m. Tính diện tích s sân trường.

Bài 4. Tìm một số có tư chữ số, hiểu được nếu viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào phía trái số kia ta được số new gấp 6 lần số phải tìm.

Bài 5.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 75, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 91, 92 Bài 75

Khối lớp Một gồm 12 lớp, từng lớp gồm 28 học tập sinh. Khối lớp Hai bao gồm 11 lớp, từng lớp tất cả 32 học sinh. Hỏi cả khối lớp Một và lớp Hai tất cả bao nhiêu học sinh?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 12trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên thehetrethanhhoa.com.vn để hiểu bài tốt hơn.Bài học tuần 12