KHI NÓI LỰC LÀ MỘT ĐẠI LƯỢNG VÉCTƠ VÌ

     

*
*
*
*
*
*
*
*

Trường hợp nào tiếp sau đây cho ta biết lúc chịu tác dụng của lực đồ vừa bị biến dạng vừa bị đổi khác chuyển động.

Bạn đang xem: Khi nói lực là một đại lượng véctơ vì


Vật (1) và (2) đang vận động với các gia tốc (v_1) cùng (v_2) thì chịu các lực chức năng như hình vẽ.


*

Sử dụng các từ tương thích để điền vào nơi trống mang đến đúng ý nghĩa sâu sắc vật lí:

.... là tại sao làm biến hóa vận tốc của đưa động.

Xem thêm: Tại Sao Có Hiện Tượng Khuếch Tán, Hiện Tượng Khuếch Tán Là Gì


Dùng nhiều từ phù hợp nhất nhằm điền vào chỗ trống:

Lực là vì sao làm ... Tốc độ của gửi động.


Trên hình mẫu vẽ là lực công dụng lên ba vật theo và một tỉ lệ xích như nhau. Trong số sắp xếp theo máy tự sút dần của lực sau đây, bố trí nào là đúng?


*

Một đồ dùng đang chuyển động thẳng với gia tốc (v). Mong muốn vật chuyển động theo phương cũ và hoạt động nhanh lên thì ta phải tính năng một lực ra sao vào vật? hãy chọn câu vấn đáp đúng.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Lớp 11 Bài Chí Phèo Trang 146 Văn 11, Soạn Bài Chí Phèo Phần 2 (Trang 146)


Sử dụng hình vẽ dưới (minh họa mang lại trường vừa lòng kéo gàu nước từ dưới giếng lên.) nên chọn lựa phát biểu chưa chính xác


*

*

Khi ném một trái bóng lên cao (bỏ qua rất nhiều ma sát), hình vẽ nào sau đây mô tả đúng các lực tính năng lên trái bóng.