Khối Lượng Mol Phân Tử Của Muối Ăn Là

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Muối ăn gồm 2 nguyên tố hoá học tập là natri với clo , trong các số ấy natri chiếm phần 39,3 phần trăn theo trọng lượng . Hãy tìm công thức hoá học của muối nạp năng lượng biết phân tử khối của chính nó gấp 29,5 lần phân tử khối của H

ai giải cấp tốc đúng tuyệt nhất mik tặng ngay cho loại thử cào 50k nhé ko bùng
CTHH bình thường của muối nạp năng lượng là NaxCly%Na = 39,3% => %Cl = 100 – 39,3 = 60,7 (%)NaxCly = 29,25 H2 = 29,25 . 2 = 58,5Ta được kết quả: CTHH của muối ăn uống là NaCl.

Bạn đang xem: Khối lượng mol phân tử của muối ăn là


1 a, Tìm cách làm hoá học của hợp chất biết cứ 24 phần cacbon kết hợp với 32 phần oxi theo khối lượngb,Tìm cách làm hoá học của hợp hóa học biết cứ 46 phần Natri kết phù hợp với 16 phần õi theo khối lượng

2.Muối ăn có 2 nguyên tố natri với clo. Natri chỉ chiếm 39,3% khối lượng . Tìm công thức hoá học của chính nó biết phân tử khối của chính nó gấp 29,25 lần phân tử khối hidro góp mk nka !!! Thanks nhìu !!!


Muối nạp năng lượng gồm 2 nhân tố hoá học là Na cùng Cl trong số đó Na chiếm39,3% theo cân nặng .Hãy tìm công thức hoá học của muối nạp năng lượng ,biết phân tử khối của chính nó gấp 29,25 lần PT quần thể mỏ sắt sinh sống Trại Cau (Thái Nguyên) bao gồm một một số loại quặng sắt. Khi phân tích mẫu mã quặng này bạn ta nhận biết có 2,8 gam sắt. Trong mẫu mã quặng trên, khối lượng Fe2O3 ứng với hàm lượng sắt nói bên trên là:


Câu 2 : 

n sắt = 2,8/56 = 0,05(mol)

Bảo toàn nhân tố với fe : 

n Fe2O3 = 50% n fe = 0,025(mol)

m Fe2O3 = 0,025.160 = 4(gam)


Gọi CTHH của muối nạp năng lượng là NaxCly

Ta có : 

%Na = 23x / (23x + 35,5y) .100% = 39,3%

=> x/y = 1/1

Vậy CTHH của muối ăn là NaCl


Câu 1: muối ăn tạo cho từ hai nguyên tố natrl cùng clo, trong các số ấy natri chỉ chiếm 39,32% về khối lượng. Phân tử khối của muối ăn bằng 58,5 đvC. Cách làm hóa học của muối nạp năng lượng là

A. Na2Cl2. B. NaCl2. C. NaCl. D. Na2Cl.

Câu 2: Kali nitrat tạo nên từ kali, nitơ với oxi, trong các số ấy kali chỉ chiếm 38,61% về khối lượng, oxi chỉ chiếm 47,52 % về khối lượng. Phân tử khối của kali nitrat bởi 50,5 lần phân tử khối của hiđro. Bí quyết hóa học của muối kali nitrat là

A. KNO3. B. KNO2. C. KN2O. D. K2NO3.

Câu 3: lúc đốt lạnh 2 g magie kết hợp được cùng với 1,333 g oxi chế tác thành magie oxit. Xác minh công thức hóa học của magie oxit biết trong phân tử chỉ chứa 1 nguyên tử oxi.

Câu 4: xác định công thức chất hóa học của một hóa học hữu cơ trong số đó c chiếm phần 52,17% khối lượng, hiđro chỉ chiếm 13,04% về khối lượng, còn lại là oxi. Biết phân tử khối của hóa học này nặng gấp 23 lần phân tử khối của H2.


Lớp 8 Hóa học bài bác 9: bí quyết hóa học tập
0
0
Gửi diệt

Muối ăn gồm 2 nguyên tố hóa học là Ná và Cl trong những số ấy Na chiếm 39,9% theo cân nặng hãy tìm cách làm hóa học của muối ăn, biết PTK của chính nó gấp 29,25 lần PTK H2


Lớp 8 Hóa học bài xích 9: phương pháp hóa học
1
0
gởi Hủy

$PTK = 29,25.2 = 58,5(đvC)$Gọi CTHH là $Na_xCl_y$

Ta có : 

$\%Na = dfrac23x58,5.100\% = 39,9\%$$Rightarrow x = 1$

Mà $PTK = 23x + 35,5y = 23 + 35,5y = 58,5 Rightarrow y = 1$Vậy CTHH là NaCl


Đúng 2

phản hồi (0)

Lm hộ mik vs^^

Bài 1: cho thấy công thức háo học tập của nhân tố x với nhóm SO4 cùng hợp hóa học nhóm nguyên tử y cùng với Hidro như sau: x2(SO4)3; H2Y. Nên chọn công thức chất hóa học đúng. Mang đến hợp chất x với y trong những hợp hóa học sau:A. XY

B.X3Y2

C.XY2

D.X2Y3

Bài 2: Muối ăn gồm nhị nguyên tố là Natri và Clo trong những số đó Natri chiếm 39,3% theo khối lượng. Tìm phương pháp hóa học của muối ăn. Biết phân tử khối của chính nó gấp 29,25 lần phân tử khối của Hirdro.

Xem thêm: Tại Sao Nói Cuộc Cách Mạng Tư Sản Nào Triệt Để Nhất Là, Cuộc Cách Mạng Tư Sản Nào Là Triệt Để Nhất


Lớp 8 Hóa học bài 10: Hóa trị
1
0
gửi Hủy

Bài 1 :đáp án D.X2Y3

BÀi 2:

gọi CTHH của muối nạp năng lượng là NaxCly.

Dx/NaxCly=29,25=>M NaxCly=58,5

M Na=58,5.39,3%(approx23)

=>nNa=(dfrac2323)=1(mol)

MCl=58,5-23=35.5=>nCl=(dfrac35,535,5)=1

Ta gồm (dfracn_Nan_Cl)=1

=> CTHH Của muối nạp năng lượng là NaCl


Đúng 0
bình luận (0)

Mười nạp năng lượng gồm 2 yếu tố là nari cùng clo. Trong những số ấy nguyên tố nari chỉ chiếm 39,3% theo khối lượng. Tìm công thức hóa học tập của mười ăn. 


Lớp 8 Hóa học bài bác 9: bí quyết hóa học tập
1
0
Gửi hủy

gọi CT là :NaxCly

ta tất cả : %Na=39,3%=>%Cl=100-39,3=60,7%

ta gồm : (fracxy=frac39,323:frac60,735,5=frac11)

vậy công thức là NaCl


Đúng 0

phản hồi (0)

Mọi bạn giúp em cùng với ạViết phương pháp hoá học của các chất sau:a. Sắt, natri, giữ huỳnh, cacbon, khí oxi, nitơ, clo, nước, muối ăn.b. Sulfur trioxit biết phân tử bao gồm một S và 3 Oc. Kali clorat biết phân tử tất cả 1K, 1Cl, 3O


Lớp 8 chất hóa học
3
1
Gửi diệt

a. 

Fe, Na, S, C, O2, N, Cl, H2O, NaCl

b.

SO3

c. KClO3


Đúng 1

bình luận (1)

a. Theo sản phẩm công nghệ tự: (Fe)(,Na,S,C,O_2,N_2,Cl_2,NaCl)

b. Sulfur trioxit: (SO_3)

kali clorat: (KClO_3)

 


Đúng 2
comment (4)

a)(Fe,Na,S,C,O_2,N,Cl,H_2O,NaCl)

b)(SO_3)

(KClO_3)


Đúng 1
phản hồi (0)

Một thích hợp chất bao gồm phân tử khối 62 đvC. Trong phân tử nguyên tử oxi chiếm 25,8 phần trăm theo khôi lượng còn sót lại là thành phần natri. Hãy cho thấy thêm số nguyên tử của mỗi nguyên tố hóa học tất cả trong phân tử của vừa lòng chất


Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG IV: OXI - KHÔNG KHÍ
2
1
Gửi diệt

 Ta có: mO= (frac25,8cdot62100=15,996approx16)

vậy vào phân tử có 1 Oxi

Do đúng theo chất tất cả PTK là 62đVc buộc phải suy ra mNa= 62-16=46

suy ra trong phân tử bao gồm 2 Na

suy ra NTT là Na2O

P/s: bạn cũng có thể tính xác suất Na trước bằng phương pháp lấy (100%-25,8%) tiếp đến tìm mNa tựa như như mO 

 


Đúng 1

bình luận (1)

Số nguyên tử O là:

(dfrac ext62x25,8100cdot16)= 1 nguyên tử O

Số nguyên tử Na:

(dfrac62cdotleft(100-28,5 ight)100cdot23)=2 nguyên tử Na


Đúng 0
comment (0)

câu 10

Một hòa hợp chất tất cả phân tử khối bởi 61 đvC. Vào phân tử, nguyên tử Oxi chiếm phần 25.8% theo khối lượng, còn sót lại là thành phần natri. Hãy cho thấy số nguyên tử của từng nguyên tố hóa học gồm trong phân tử của hòa hợp chất.

Xem thêm: Cách Lấy Ký Tự Trong Excel Hiệu Quả Nhất, Hàm Lấy Ký Tự Bất Kỳ Trong Excel

câu 9

Phân tử nhôm sunfat tất cả 2Al, 3S, xO(x nguyên tử Oxi) với phân tử khối là 342 đvC. Tra cứu x( tra cứu số nguyên tử oxi)


Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
3
0
Gửi hủy
Đúng 1

comment (1)

Vì phân tử khối = 342 đvC

=> 2.MAl+3.MS + x.MO =342 

=> x= (342 - 2*27-3*32 )/16=12.


Đúng 0
phản hồi (0)

giải cụ thể ra cho khách hàng nha, đừng làm cho tắt, bản thân đọc cực nhọc hiểu lắm

 


Đúng 0
phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
thehetrethanhhoa.com.vn