Kích Thích Để Con Lắc Lò Xo

     

Câu hỏi :

Kích ưa thích để nhỏ lắc lò xo xê dịch điều hòa theo phương ngang với biên độ 5cm thì vật xê dịch với tần số 10Hz. Treo hệ xoắn ốc trên theo phương trực tiếp đứng rồi kích ham mê để bé lắc lò xo giao động điều hòa với biên độ 3cm thì tần số dao động của đồ là


*