Kiểm tra 1 tiết hình học 9 chương 1

     
... ..................................................... Lớp : .......... KIỂM TRA 45' i m L i phê của thầy, cơ giáo Đề b i I/ Trắc nghiệm: (3đ) khoanh tròn vào đáp án trước câu trả l i đúng: 1) quý giá sin 30 0 bằng: A. 3 2 B. 1 2 ... ………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: I/ trắc nghiệm: m i ý đúng 0,5 i m Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B D D A A II/ từ luận: Caâu 1 : (3 đ) a/ Tính x ? ta coù : 9 2 = x.15 x = 9 2 : 15 ... 4) Biết tg ∝ = 3 3 số đo góc ∝ là : A. 45 0 B. 90 0 C. 60 0 D. 30 0 5) cho 0 0 35 ; 55α = β = . Xác định nào sau đó là sai ? A. Sin sinα = β . B. Sin cosα = β . C. Tg cotgα = β . D. Cos =sinα...

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết hình học 9 chương 1


*

... Tuần 33 tiết 59 KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương III) I. Mục tiêu: Về con kiến thức: - HS ráng vững những yếu tố cạnh, góc của một tam giác. - quan hệ nam nữ giữa con đường vuông góc – đường xuyên – hình chiếu. - Tính ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) các câu sau đúng giỏi sai? Em hãy khắc ghi X vào ô trống câu trả l i cơ mà em chọn. Câu Đúng sai 1) vào ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học tập 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) các câu sau đúng xuất xắc sai? Em hãy lưu lại X vào ô trống câu trả l i cơ mà em chọn. Câu không đúng Đúng 1)...
*

... HS:................................................ KIỂM TRA CHƯƠNG I Lớp: 9B . Trường thcs Nam im MÔN: HÌNH HỌC i m L i phê của giáo viên ĐỀ: I/ . TRẮC NGHIỆM ( 4Đ): Hãy khoanh tròn các chữ c i tương ứng v i các đáp án đúng của những câu h i ... Góc nhọn vào tam giác vuông. III/. BÀT TẬP (4 Đ): 1). Anh chàng săn chim này mong leo lên ngọn tháp nhằm bắt sống con chim ( hình i) . Vậy anh ph i leo lên từng nào mét so v i khía cạnh đất? ( lưu giữ ... Sau: (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) 1). Xem hình 1 và cho biết thêm công thức như thế nào sau đây là sai? a. A 2 = b 2 + c 2 b. H 2 = b.c c. A.h = b.c d. B 2 = a.b’ 2). Coi hình 1, phương pháp ghi tỉ con số giác nào...
*

... Họ cùng tên : Lớp 9/ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC - CHƯƠNG I I M I/ Trắc nghiệm : • i n vào vị trí thiếu để có khẳng định đúng : 1/ DH = ...... 2 EH E 2/ DE ... 0 A 1 B II/ trường đoản cú luận : 1/ cho ∆ ABC vuông t i A , AB = 8, AC = 6 . Kẻ con đường cao AH. Tính BC , AH , CH , HB 2/ mang lại ABCD là hình bình hành D = 60 0 , DC = 2AD = 2a , I trung i m DC , HI AB , AK ... đúng 8/ a/ Sin20 0 cotg40 0 d/ tg32 0 C = 60 0 2 10/ Sin 2 B + Cos...
*

... Tháng năm 200 Kiểm tra : Toán I) Phần trắc nghiệm : ( 3 i m ) Hãy ghép cột A v i cột B nhằm được cách làm đúng. A B Trả l i 1. Diện tích mặt hình cầu. A. 2 rrl ∏+∏ 1 – 2. Thể tích hình trụ. B. ... Diện tích toàn phần hình nón. C. Rh Π 2 3 – 4. Thể tích hình nón cụt d. 2 d Π 4 – 5. Diện tích xunh quanh hình trụ e. 3 3 4 r ∏ 5 – 6. Thể tích hình mong f. Hr 2 ∏ 6 – II) Phần trường đoản cú luận: ( 7 i m) ... Mang lại ∆ABC ( Â = 90 o ) . Biết BC = 6 cm, ABC = 60 o xoay tam giác một vòng quanh AC ta được hình nón. Tính thể tích hình nón. ( 1 i m ) Họ cùng tên : …………………………… Lớp :9A…. i m L i phê của thầy...
*

... ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Đề ưng thuận Môn: Hình học tập lớp 6 Đề số 1 Th i gian: 45’ I.

Xem thêm: Review Sách Bí Mật Của Hạnh Phúc David Niven Đọc Hiểu, Sách Trực Tuyến: Bmchp

PHẦN TRẮC NGHIỆM(4.0 i m) chọn đáp án cân xứng r i ghi kết quả vào b i (Ví dụ: 1.A) Câu 1. Đường thẳng gồm đặc i m ... A. Lặng = IN. B. Im + IN = MN. C. Lặng = IN = MN 2 . D. đáp án khác. Câu 8. Nhì tia chung gốc, nằm cùng bên trên một đường thẳng là: A. Hai tia trùng nhau. B. Nhị tia đ i nhau. C. Nhị tia phân biệt. ... Các đặc i m sau ? A. Gi i hạn ở 1 đầu. B. Kéo d i m i về một phía. C. Gi i hạn ở nhị đầu. D. Kéo d i m i về nhì phía. Câu 2. Trong các cách viết sau cách viết nào áp dụng sai những kí hiệu ? A....
... TRUNG LẬP ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn: Hình học tập lớp 9 Đề hàng đầu Th i gian: 45’ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 i m) lựa chọn đáp án đúng r i ghi vào b i. 1.Cho hình vẽ 1, biết MA, MB là nhị tiếp tuyến đường của ... AC; E ∈ AB). A.Chứng minh ADHE, BCDE là những tứ giác n i tiếp. B.Chứng minh AE.AB = AD.AC M A B O hình 1 A O B t hình 2 n c.G i I là trung tâm đường tròn ngo i tiếp tứ giác BCDE. Biết góc acb bằng 60 ... đo nhì cung bị chắn. D.Đường kính i qua trung i m của dây cung thì vuông góc v i dây cung ấy. I. PHẦN TỰ LUẬN(6.0 i m) mang đến tam giác ABC n i tiếp (O), những đường cao BD với CE cắt nhau t i H (D...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học tập 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ với tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả ngày tháng …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP cắt đường tròn t i S. Minh chứng rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết tía = 3 cm; góc ngân hàng á châu ... Ngo i đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính nửa đường kính R của con đường tròn đó ? c) Vẽ mặt đường tròn nội...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học tập 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ với tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả tháng ngày …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP cắt đường tròn t i S. Minh chứng rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết cha = 3 cm; góc ngân hàng á châu acb ... Ngo i đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ mặt đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính bán kính R của đường tròn kia ? c) Vẽ con đường tròn nội...

Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 8 Bài Tức Cảnh Pác Bó (Trang 28), Soạn Bài Tức Cảnh Pắc Bó


... ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I – TOÁN 7Th i gian : 90 phútB i 1: ( 1.5 i m )Cho hình vẽ, cho x = góc ABD. Tính giá trị x ?250XBCAED…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i ... ⊥ AB, giảm tia Bz t i C. A. Minh chứng OA // BC cùng AC // OBb. So sánh góc ngân hàng á châu acb và góc OAB, góc AOB và góc Acz. Hình vẽ (1 i m) Viết trả thiết - tóm lại ( 0.5 i m ) GTKLB i làm cho : xyznmO ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i 3: (1 i m ) đến hình bên, xOz với zOy là hai góc kề bù, tia Om và On thứu tự là phân giác của hao góc xOz với zOy. Chứng tỏ Om ⊥On……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………?3801320bOaBA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
trường đoản cú khóa: de kiem tra hinh hoc 8 chuong i co ma trande kiem tra tin hoc 9 lan 1 teo dap anđề chất vấn hình học 9 chương 1kiểm tra hình học 9 chương 1đề đánh giá hình học tập 9 chương 3ma trận đề khám nghiệm hình học 9 chương 3đề chất vấn hình học tập 9 chương iiikiểm tra hình học 8 chương iđề soát sổ hình học 8 chương ima trận đề kiểm soát hình học 9 chương 1đề chất vấn hình học 9 chương 2đề kiểm soát hình học 9 chương iiđề chất vấn hình học tập 10 chương 1 cơ bảnkiem tra dai so 11 chuong 1 co dap anbai tap hinh hoc 10 chuong 1 co dap anBáo cáo thực tập tận nhà thuốc tại tp hcm năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo đảm môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longPhát hiện tại xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và vận dụng trong bảo đảm an toàn mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu năng lực đo tích điện điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm đọc công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an ninh hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến chuyển tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 dấn dạng rui roTăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nông nghiệp trồng trọt tại bank Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn nước ta chi nhánh tỉnh giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 15: tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan liêu quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự so với người bên dưới 18 tuổi tội vạ trong pháp luật hình sự vn (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan liêu VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG kinh doanh TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng tóm tắt văn bạn dạng trong lòng người mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải tiến và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần độn van lop 8