Kim loại có xu hướng nhường electron trở thành

     

Giải Sách bài Tập chất hóa học 10 – bài bác 12: links ion – Tinh thể ion giúp HS giải bài bác tập, hỗ trợ cho các em một khối hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm gốc rễ cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

A. Số khối. B. Số electron.

C. Số proton. D. Số nơtron

Lời giải:

Đáp án B

A. Mang đến – nhận. B. Kim loại.

C. Ion D. Cùng hoá trị.

Bạn đang xem: Kim loại có xu hướng nhường electron trở thành

Lời giải:

Đáp án C

A. X2Y ; link ion B. XY ; liên kết ion.

C. XY2 ; link cộng hoá trị. D. X2Y2 ; liên kết cộng hoá trị.

Lời giải:

Đáp án B

A. NH4Cl. B.NH3.

C. HCl. D.H2O.

Lời giải:

Đáp án A

A. Link cộng hoá trị tất cả cực .

B. Liên kết cộng hoá trị không cực

C. Link ion

D. Liên kết kim loại

Lời giải:

Đáp án C

Công thức hợp hóa học giữa A cùng B và thực chất liên kết trong đúng theo này là

A. AB2, ion. B. AB, ion.

C. A2B , cộng hoá trị. D.A2B3, kim loại.

Lời giải:

Đáp án A

A. Kali, clo và neon B. Natri, clo với neon

C. Kali, cãni với nhôm D. Natri, flo với neon

Lời giải:

Đáp án B

Hãy cho biết thêm tên điện thoại tư vấn và kí hiệu của các điện tích kia ?

Lời giải:


Điện tích của electron :qe= -1,602.10-19 c.

Điện tích của proton :qp= =1.602.10-19 c.

Các năng lượng điện tích nhỏ dại bé đó được gọi là những điện tích đối chọi vị

Electron mang trong mình một điện tích đơn vị âm, kí hiệu bởi 1-.

Proton mang trong mình một điện tích đơn vị chức năng dương, kí hiệu bằng 1+.

Hai, ba, … điộn tích đơn vị dương được kí hiệu bằng 2+, 3+,…

Hai, ba, … năng lượng điện tích đơn vị chức năng âm được kí hiệu bởi 2-. 3-,.. .

b) lúc nguyên tử thừa nhận thêm hay nhường đi một trong những electron thì phần tử còn lại có mang điện tích không và được hotline là gì ?

Lời giải:

a) vào một nguyên tử, số proton luôn luôn luôn ngay số electron, tức là số điện tích dương và số điện tích âm cân nhau nên nguyên tử trung hoà điện.

b) khi nguyên tử dấn thêm hay vứt ra một vài electron thì số proton không thể bằng số electron nữa, tức thị số năng lượng điện dương không hề bằng số điện tích âm nên bộ phận được ra đời mang năng lượng điện tích, được hotline là ion.

Nguyên tử hay đội nguyên tử sở hữu điện tích được hotline là ion.

Khi nhường đi một electron thì ion được xuất hiện mang năng lượng điện dương tuyệt âm ?

Ion kia thuộc nhiều loại ion gì ? cho biết tên của ion đó.

Hãy viết phương trình hoá học mô tả quá trình có mặt ion nói trên.

Lời giải:

Nguyên tử Li gồm 3 proton sở hữu điện tích dương và 3 electron sở hữu điện tích âm. Khi mất một electron thì ion gồm dư một năng lượng điện dương cần ion được hình thành mang một điện tích dương (1+).

Ion sở hữu điện tích dương phải thuộc các loại ion dương giỏi cation

Ion của nhân tố liti thì được hotline là ion liti (tên nguyên tố).

Phương trình : Li → Li+ + e

Khi nhấn thêm một electron thì ion được xuất hiện mang năng lượng điện dương hay âm ?

Ion kia thuộc nhiều loại ion gì ? cho thấy tên của ion đó.

Hãy viết phương trình hoá học diễn tả quá trình xuất hiện ion nói trên.

Lời giải:

Nguyên tử F bao gồm 9 proton sở hữu điện tích dương với 9 electron với điện tích âm. Khi thừa nhận thêm một electron thì ion tất cả dư một năng lượng điện âm bắt buộc ion được hình thành mang 1 điện tích âm (1-).

Xem thêm: Valhein Cách Lên Đồ Valhein Mùa 8, Cách Lên Đồ Valhein Mùa 8

Ion mang điện tích âm yêu cầu thuộc các loại ion âm hay anion.

Ion của flo được call là ion florua.

Phương trình: F + e → F–

Na+, Mg2+, Al3+, Cl–, O2-, S2-

Lời giải:

Na → Na+ + e

Mg → Mg2+ + 2e

Al → Al3+ + 3e

Cl + 1e → Cl–

O + 2e → O2-


S + 2e → S2-

Lời giải:

Các sắt kẽm kim loại dể dường electron để biến hóa ion dương.

Thí dụ :

K → K+ + 1e

Ca → Ca2+ + 2e

Các phi kim dễ nhận electron để biến ion âm.

Thí dụ :

Br + e → Br–

I + e → I–

Hãy cho biết thêm tại sao những nguyên tử sắt kẽm kim loại lại có khuynh hướng nhường electron để trở thành các ion dương ?

Lời giải:

Cấu hình electron của Al, Mg, Na, Ne :

Al

1s22s22p6(3s23p1)

Mg

1s22s22p6(3s2)

Na

1s22s22p6(3s1)

Ne

1s22s22p6

Từ các cấu hình trên ta dễ ợt thấy rằng ví như :

nguyên tử Na nhịn nhường le để biến đổi ion Na+ ;

nguyên tử Mg nhường 2e để biến hóa ion Mg2+ ;

nguyên tử Al nhường nhịn 3e để biến đổi ion Al3+,

thì những ion được hình thành có thông số kỹ thuật electron giống thông số kỹ thuật electron của khí hi hữu Ne cùng với 8 electron ở phần ngoài cùng.

Ta đang biết cấu hình electron của những khí hãn hữu với 8 electron (đối cùng với He là electron) ở lớp ngoài cùng là một thông số kỹ thuật electron vững bền. Bởi vậy, các nguyên tử sắt kẽm kim loại có định hướng dễ nhường electron để có thông số kỹ thuật electron vững bền của khí thi thoảng đứng trước.

Hãy cho thấy tại sao các nguyên tử phi kim lại có xu thế nhận thêm electron nhằm trở thành các ion âm ?

Lời giải:

O: 1s22s22p4

F: 1s22s2p5

Ne: 1s22s22p6

Từ các cấu hình trên ta tiện lợi thấy rằng trường hợp nguyên tử F dìm thêm 1e để thay đổi ion F–, nguyên tử O dấn thêm 2e để phát triển thành ion O2- thì những ion được hiện ra có cấu hình electron giống cấu hình electron của khí hi hữu Ne với 8 electron ở phần ngoài cùng.

Như ta đã biết, cấu hình electron của các khí hi hữu với 8 electron (đối với He là 2 electron) ở lớp ngoài cùng là một cấu hình electron vững chắc (năng lượng thấp). Bởi vậy, những nguyên tử phi kim có khuynh hướng nhận electron nhằm có cấu hình electron vững chắc của khí thảng hoặc đứng sau.

So sánh cấu hình electron của các cation đó với cấu hình electron nguyên tử của He và mang đến nhận xét.


Lời giải:

Nhận xét : các cation Be2+, Li+ có thông số kỹ thuật electron giống cấu hình electron của nguyên tử khí thi thoảng He đứng trước.

So sánh thông số kỹ thuật electron của các cation kia với thông số kỹ thuật electron nguyên tử của Ar và mang đến nhận xét.

Lời giải:

Ar: 1s22s22p63s23p6

Ca2+: 1s22s22p63s23p6

K+: 1s22s22p63s23p6

Nhận xét : những cation Ca2+, K+ có cấu hình electron giống thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí thi thoảng Ar đứng trước.

Hãy so sánh thông số kỹ thuật electron của những anion đó với cấu hình electron nguyên tử của Ar và mang đến nhận xét.

Lời giải:

Ar: 1s22s22p63s23p6

S2-: 1s22s22p63s23p6

Cl–: 1s22s22p63s23p6

Nhận xét : các anion S2-, Cl– có thông số kỹ thuật electron giống thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm Ar đứng sau.

b)Hãy cho thấy thêm thế làm sao là liên kết ion và bản chất lực link ion là gì ?

Lời giải:

a) Ta sẽ biết natri là một trong kim một số loại có định hướng nhường electron để đổi mới một ion dương có cấu hình electron vững bền và clo là 1 trong phi kim có khuynh hướng nhận electron để thay đổi một ion âm có cấu hình electron vững vàng bền. Vị vậy khi đến clo tiếp xúc với natri thì trước nhất có hiện tượng lạ chuyển electron trường đoản cú nguyên tử na sang nguyên tử Cl. Tự đó lộ diện các ion tích điện khác vết (âm cùng dương) và kế tiếp do lực hút tĩnh điện giữa các ion nên link ion được hình thành.

Phản ứng hoá học giữa natri với clo hoàn toàn có thể được mô tả bằng phương trình hoá học :


*

b) links ion là liên kết giữa các ion, xuất hiện do sự chuyển electron trường đoản cú nguyên tử sắt kẽm kim loại sang nguyên tử phi kim.

Bản hóa học lực links ion là lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion tích điện khác dấu.

b) Hãy vẽ sơ đồ gia dụng mạng tinh thể NaCl với hãy biểu lộ sự phân bố các ion trong mạng tinh thể đó.

Lời giải:

a) Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion không kim chỉ nan : một ion dương có tính năng hút đối với nhiều ion âm với ngược lại. Vì chưng vậy, các hợp chất ion thường xuyên tồn tại làm việc dạng tinh thể. Các phân tử ion riêng biệt rẽ chỉ mãi mãi ở nhiệt độ cao (1440 °C đối với NaCl).

b) Hình mặt là sơ đồ mạng tinh thể NaCl.


*

Trong tinh thể NaCl, các ion Na+; Cl- luân phiên phân bố trên các đỉnh của các hình lập phương nhỏ.

Mỗi ion được phủ quanh bởi 6 ion khác dấu gần nhất.

Lời giải:

Vì lực hút tĩnh điện giữa các ion không giống dấu phệ nên các tinh thể ion khôn cùng bền. Các hợp chất ion khó cất cánh hơi, khó khăn nóng chảy cùng khá rắn. Thí dụ, muối ăn (NaCl) có nhiệt độ nóng tan là 800 °c.

Xem thêm: Cách Đăng Xuất Id Apple Trên Ipad, Cách Đăng Xuất Tài Khoản Apple Id Trên Iphone

Các hợp chất ion dễ dàng tan trong nước. Ở tâm lý rắn, những hợp hóa học ion không dẫn điện nhưng mà dung dịch những hợp chất ion hoà tung trong nước và những hợp hóa học ion ở trạng thái nóng chảy đông đảo là hóa học dẫn điện vì chưng khi đó các ion tích điện tất cả thể vận động tự do. Đó là đặc điểm của những hợp hóa học ion.

Lời giải:

Gọi số e trong mỗi nguyên tử X,Y,Z thứu tự là x,y,z. Theo đề bài bác ta gồm hệ phương trình đại số: