Lấy đường ngắm cơ bản là

     
*

*

Câu 1 trang 90 GDQP 11:

Thế như thế nào là đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, ảnh hưởng của ngắm không đúng đến kết quả bắn.

Bạn đang xem: Lấy đường ngắm cơ bản là

Lời giải

a. Khái niệm về ngắm bắn.

Là xác định góc bắn cùng hướng bắn để súng đưa quý đạo đường đạn đi qua điểm định bắn trên mục tiêu.

Định nghĩa về ngắm bắn.

Đường ngắm cơ bản:

Đường ngắm cơ bản là đường thẳng từ mắt người ngắm qua chủ yếu giữa mép bên trên khe ngắm đến điểm bao gồm giữa mép bên trên đầu ngắm

*

b. Điểm ngắm đúng.

Là điểm ngắm đã xác định từ trước sao cho khi ngắm vào đó để bắn thi quỹ đạo đường đạn đi qua điểm định bắn trúng trên mục tiêu

c. Đường ngắm đúng.

Đường ngắm đúng là đường ngắm cơ bản đến mục tiêu định ngắm với đk mặt súng thăng bằng

Ảnh hưởng của ngắm không nên đến kết quả bắn.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Viết Tập Làm Văn Số 5 Lớp 9 : Đề 1 → Đề 4 (44 Mẫu)

Đường ngắm cơ bản sai lệch.

- Nếu điểm bao gồm giữa mép bên trên đầu ngắm thấp (cao) hơn so với điểm chủ yếu giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm bên trên mục tiêu cũng thấp (cao) hơn so với điểm định bắn trúng.

- Nếu điểm bao gồm giữa mép bên trên đầu ngắm lệch trái (phải) hơn so với điểm chính giữa mép bên trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu cũng lệch trái (phải) so với điểm định bắn trúng.

Điểm ngắm sai.

- khi đường ngắm cơ bản đã thiết yếu xác, mặt súng thăng bằng, nếu điểm ngắm sai lệch so với điểm ngắm đúng từng nào thì điểm chạm bên trên mục tiêu sẽ sai lệch so với điểm định bắn trúng bấy nhiêu.

Mặt súng ko thăng bằng.

Xem thêm: Thế Nào Là Chu Kì Lớn Và Chu Kì Nhỏ Và Số Chu Kì Lớn, Mỗi Chu Kì Có Bao Nhiêu Nguyên Tố

- Khi có đường ngắm cơ bản đúng, có điểm ngắm đúng, nếu mặt súng nghiêng về bên nào thì điểm chạm bên trên mục tiêu sẽ thấp cùng lệch về bên đó.