LỰC HẤP DẪN TỈ LỆ THUẬN VỚI

     

Lực hấp dẫn giữa hai đồ gia dụng (coi như hóa học điểm) tỉ trọng thuận cùng với tích của hai trọng lượng của chúng và tỉ trọng nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa chúng.
Bạn đang xem: Lực hấp dẫn tỉ lệ thuận với

*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật có khối lượng $m$, ở độ cao $h$ so với mặt đất. Gọi $M$ là khối lượng Trái Đất, $G$ là hằng số hấp dẫn và $R$ là bán kính Trái Đất. Gia tốc rơi tự vì tại vị trí đặt vật có biểu thức là:


Hai quả cầu đồng chất, từng quả có khối lượng (20kg), khoảng cách giữa hai trung ương của chúng là (50 m cm). Biết rằng số hấp dẫn là (G = 6,67.10^ - 11N.m^2/kg). Độ lớn lực tương tác hấp dẫn giữa chúng là:


Hai khối cầu giống nhau được đặt làm thế nào cho tâm cách nhau khoảng r thì lực hấp dẫn giữa chúng là F. Nếu chũm một trong nhì khối cầu bên trên bằng một khối cầu đồng chất khác mà lại có bán kính lớn gấp hai, vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa hai trung tâm (hai khối cầu không chạm nhau) thì lực hấp dẫn giữa chùng lúc này là:


Ở mặt đất, một vật có trọng lượng (10N). Nếu chuyển vật này ở độ cao cách Trái Đất một khoảng R (R là bán kính Trái Đất) thì trọng lượng của vât bằng:


Biết gia tốc rơi tự vày ở đỉnh và chân một ngọn núi lần lượt là (9,809m/s^2) và (9,810m/s^2) . Coi Trái Đất là đồng chất và chân núi cách trung ương Trái Đất (6370 m km). Chiều cao ngọn núi này là:


Khối lượng phương diện Trăng nhỏ tuổi hơn cân nặng Trái Đất (81) lần, khoảng cách giữa tâm Trái Đất và chổ chính giữa Mặt Trăng bằng (60) lần nửa đường kính Trái Đất. Lực hút của Trái Đất với của mặt Trăng tác dụng vào một vật cân đối nhau trên điểm nào trên tuyến đường thẳng nối vai trung phong của bọn chúng tính trường đoản cú Trái Đất?
Xem thêm: Giải Bài Tập 9 Trang 29 Vật Lý 11 : Điện Thế, Hiệu Điện Thế, Bài 9 Trang 29 Sgk Vật Lý 11

Cho gia tốc trọng trường cùng bề mặt đất là (9,8m/s^2), tính gia tốc trọng trường bên trên sao Hỏa. Biết khối lượng Sao Hỏa bằng (10\% ) khối lượng Trái Đất và bán kính Sao Hỏa bởi (0,53) nửa đường kính Trái Đất.


Bán kính Trái Đất là (6400km), vận tốc trọng ngôi trường ở tiếp giáp mặt đất là (10m/s^2). Một đồ có cân nặng (50kg) nghỉ ngơi độ cao bởi (frac79) lần bán kính Trái Đất. Coi vật hoạt động tròn đều bao bọc Trái Đất. Chu kì hoạt động của đồ gia dụng quanh Trái Đất là:


Một viên đá đang nằm yên trên mặt đất, lực hấp dẫn bởi Trái Đất tác dụng vào hòn đá có giá trị:


Ở cùng bề mặt đất một vật có trọng lượng 9N. Khi đưa vật cho tới một điểm phương pháp tâm Trái Đất 3R (R là nửa đường kính Trái Đất) thì nó gồm trọng lượng bằng bao nhiêu ?


Một vật trọng lượng 2 kg, ở trên mặt đất bao gồm trọng lượng 20N. Khi chuyển vật cho tới một điểm biện pháp tâm Trái Đất 2R (R là bán kính của Trái Đất) thì nó bao gồm trọng lượng bởi bao nhiêu?


Hai quả ước giống nhau, từng quả mong có trọng lượng m = 500kg và nửa đường kính R = 50cm. Khẳng định lực cuốn hút lớn độc nhất giữa chúng?
Xem thêm: Giải Bài Tập, Sách Bài Tập Toán 7 Cộng Trừ Số Hữu Tỉ, Bài 2: Cộng, Trừ Số Hữu Tỉ

Hai hóa học điểm có cân nặng lần lượt là (m_1) với (m_2) đặt biện pháp nhau một đoạn (r) trong không khí. Khi khoảng cách giữa hai hóa học điểm giảm 4 lần thì lực hấp dẫn giữa bọn chúng sẽ:


Hai quả ước giống nhau, mỗi quả cầu tất cả (m = 150kg,R = 5m). Hằng số lôi cuốn (6,67.10^ - 11Nm^2/kg^2;). Xác định: