Luyện Tập Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

     

Giải Hóa 10 bài xích 19 giúp những em học viên lớp 10 nắm vững được loài kiến thức về việc oxi hóa, sự khử, chất oxi hóa, hóa học khử, bội nghịch ứng thoái hóa khử. Đồng thời giải nhanh được các bài tập chất hóa học 10 chương IV trang 88, 89, 90.

Bạn đang xem: Luyện tập phản ứng ôxi hóa khử

Giải bài tập Hóa 10 bài bác 19 trước khi tới trường các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau làm việc trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về câu chữ học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, lập cập soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng tìm hiểu thêm tại đây.


Hóa 10 bài bác 19: rèn luyện Phản ứng lão hóa - khử

Giải bài xích tập SGK Hóa 10 trang 88, 89, 90

Giải bài bác tập SGK Hóa 10 trang 88, 89, 90

Câu 1

Loại bội nghịch ứng nào sau đây luôn luôn không là các loại phản ứng thoái hóa - khử?

A. Bội nghịch ứng hóa hợp.

B. Bội phản ứng phân hủy.

C. Phản bội ứng cố gắng trong hóa vô cơ

D. Phản nghịch ứng trao đổi.

Gợi ý đáp án

D đúng.

Câu 2

Loại phản bội ứng nào dưới đây luôn luôn luôn là phản ứng oxi hóa - khử?

A. Bội phản ứng hóa hợp.

B. Làm phản ứng phân hủy.

C. Phản bội ứng vậy trong hóa vô cơ.

D. Làm phản ứng trao đổi.

Gợi ý đáp án

C đúng.

Câu 3

Cho bội phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)2 + ...

Khi x có giá trị là bao nhiêu thì phản nghịch ứng trên không thuộc nhiều loại phản ứng thoái hóa - khử?

A. X = 1.

B. X = 2.

C. X= 1 hoặc x = 2.

D. X = 3.

Chọn lời giải đúng.

Gợi ý giải đáp

D đúng.

Câu 4

Câu như thế nào đúng, câu làm sao sai trong các câu sau đây:

A. Sự thoái hóa một yếu tố là lấy giảm electron của nhân tố đó, là tạo nên số lão hóa của nguyên tố kia tăng lên.

B. Hóa học oxi hóa là chất thu electron, là chất đựng nguyên tố nhưng số oxi hóa của chính nó tăng sau phản ứng.


C. Sự khử một nguyên tố là việc thu thêm electron đến nguyên tố đó, làm cho số thoái hóa của thành phần đó giảm xuống.

D. Hóa học khử là hóa học thu electron, là chất cất nguyên tố nhưng số lão hóa của nó bớt sau bội nghịch ứng.

E. Toàn bộ đều sai

Gợi ý đáp án

Câu sai: B, D.

Câu đúng: A, C.

Câu 5

Hãy xác minh số oxi hóa của các nguyên tố:

Nitơ vào NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.

Clo vào HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

Mangan vào MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4.

Crom vào K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

Lưu huỳnh trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

Gợi ý đáp án

Đặt x là oxi hóa của nhân tố nitơ trong những hợp hóa học trên, ta có:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) +x + 3(-3) = 0 → x = +5.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Viết Đoạn Văn Kể Về Mùa Xuân, Viết Một Đoạn Văn Ngắn Để Tả Về Mùa Xuân

Trong HNO2: (+1) + x +2(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3: x + 3(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH3Cl: x + 4(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

Cũng giải tương tự như như trên ta có:


Câu 6

Cho biết đã xẩy ra sự oxi hóa và sự khử những chất nào một trong những phản ứng nạm sau:

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

b) fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

Gợi ý đáp án

Sự oxi hóa với sự khử mọi chất trong phản ứng thay sau:

Sự dường electron của Cu được gọi là sự oxi hóa nguyên tử đồng.

Sự thừa nhận electron của ion bạc tình được gọi là sự khử ion bạc.

Sự nhịn nhường electron của sắt được gọi là việc oxi hóa nguyên tử sắt.

Sự dấn electron của ion đồng được gọi là sự việc khử ion đồng.

Sự nhịn nhường electron của natri được gọi là việc oxi hóa nguyên tử natri.

Sự nhấn electron của ion hidro gọi là sự khử ion hiđro.

Câu 7

Dựa vào sự biến hóa số oxi hóa, tìm chất oxi hóa và hóa học khử giữa những phản ứng sau:

a) 2H2 + O2 → 2H2O.

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2.

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O.

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3.

Gợi ý đáp án

Chất khử và chất oxi hóa trong những phản ứng sau là:

*

Chất khử: H2, hóa học oxi hóa là O2

*

KNO3 vừa là chất oxi hóa, vừa là hóa học khử

*

NH4NO2 vừa là chất oxi hóa, vừa là hóa học khử.

*

Câu 8

Dựa vào sự chuyển đổi số oxi hóa, hãy cho thấy vai trò những chất tham gia trong những phản ứng oxi hóa – khử sau:


a) Cl2 + 2HBr → 2HCl + Br2.

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

d) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.

Gợi ý câu trả lời

Vai trò các chất trong số phản ứng lão hóa – khử sau là:

a)

*
*

Chất oxi hóa là Cl2, hóa học khử là Ba-1 (trong HBr)

b)

*
*

Chất oxi hóa là S+6 tron H2SO4, hóa học khử là Cu

*

Chất thoái hóa là N+5 (trong HNO3), chất khử là S-2 (trong H2S)

*

Chất oxi hóa là Cl2, hóa học khử là Fe+2 (trong FeCl2)

Câu 9

Cân bằng những phương trình phản ứng lão hóa – khử dưới đây bằng phương thức thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hóa sinh hoạt mỗi phản bội ứng:

a) Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO3

d) KClO3 → KCl + O2

e) Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

Gợi ý giải đáp

Cân bằng những phương trình phản nghịch ứng thoái hóa – khử:

Câu 10

Có thể điều chế MgCl2 bằng:

- phản bội ứng hóa hợp.

- bội nghịch ứng thế.

- phản ứng trao đổi.

Gợi ý đáp án

Điều chế MgCl2 bằng:

Phản ứng hóa hợp: Mg + Cl2 → MgCl2


Phản ứng thế: Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

Phản ứng trao đổi: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Câu 11

Cho mọi chất sau: CuO, hỗn hợp HCl, H2, MnO2.

a) chọn từng cặp trong số những chất đã mang đến để xảy ra phản ứng thoái hóa – khử cùng viết phương trình phản nghịch ứng.

b) cho thấy chất oxi hóa, hóa học khử, sự oxi hóa và sự khử trong những phản ứng hóa học nói trên.

Gợi ý giải đáp

a) gần như cặp chất xẩy ra phản ứng oxi hóa - khử:

(1) Cu+2O + Ho2

*
oCu + H+12O

(2) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

b) Trong làm phản ứng (1):

Nguyên tử hiđro nhường nhịn electron là hóa học khử, sự dường electron của H2 được gọi là sự oxi hóa nguyên tử hiđro.

Ion Cu dấn electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là việc khử ion đồng.

Trong bội phản ứng (2):

Ion Clo dường electron là chất khử. Sự nhường nhịn electron của Cl- được gọi là sự việc oxi hóa ion Clo.

Ion Mn thừa nhận electron là hóa học oxi hóa. Sự nhấn electron của ion Mn được gọi là sự việc khử ion Mn.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking Back (Phần 1, Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking Back

Câu 12

Hòa tung 1,39g muối FeSO4.7H2O trong dung dịch H2SO4 loãng. Mang đến dung dịch này tác dụng với hỗn hợp KMnO4 0,1M. Tính thể tích hỗn hợp KMnO4 thâm nhập phản ứng.