MỆNH ĐỀ 10 BÀI TẬP TRANG 9

     

Giải bài bác tập trang 9 bài 1 mệnh đề Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: trong số câu sau, câu làm sao là mệnh đề, câu nào là mệnh đề cất biến...

Bạn đang xem: Mệnh đề 10 bài tập trang 9


Bài 1 trang 9 sgk đại số 10

Trong các câu sau, câu làm sao là mệnh đề, câu nào là mệnh đề cất biến?

a) (3 + 2 = 7);

b) (4 + x = 3);

c) (x + y > 1);

d) (2 - sqrt5 

Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Xét tính trắng đen của từng mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề đậy định của nó.

a) (1794) chia hết cho (3);

b) (sqrt 2) là một vài hữu tỉ:

c) (π 0)".

 

Bài 3 trang 9 sgk đại số 10

Cho các mệnh đề kéo theo

Nếu (a) với (b) cùng phân chia hết đến (c) thì (a+b) phân chia hết đến (c) ((a, b, c) là hầu như số nguyên).

Các số nguyên gồm tận cùng bởi (0) hầu hết chia hết cho (5).

Tam giác cân có hai tuyến phố trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của từng mệnh đề trên.

b) vạc biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng quan niệm "điều kiện đủ".

c) phát biểu từng mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng tư tưởng "điều kiện cần".

Giải:

a) Mệnh đề đảo:

Nếu (a+b) phân tách hết cho (c) thì (a) cùng (b) phân chia hết đến (c). Mệnh đề sai.

Số phân tách hết cho (5) thì tận cùng bởi (0). Mệnh đề sai.

Tam giác bao gồm hai trung tuyến cân nhau thì tam giác là cân. Mệnh đề đúng.

Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì bởi nhau. Mệnh đề sai.

Xem thêm: Tuyến Nào Dưới Đây Là Tuyến Nội Tiết ? Trắc Nghiệm Sinh Học 8 Bài 55 (Có Đáp Án)

b) (a) cùng (b) phân tách hết cho (c) là điều kiện đủ nhằm (a+b) phân chia hết cho (c).

Một số tận cùng bằng (0) là đk đủ nhằm số đó phân tách hết mang đến (5).

Điều kiện đủ để một tam giác là cân nặng là có hai đường trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác cân nhau là điều kiện đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

c) (a+b) phân tách hết mang lại (c) là đk cần nhằm (a) cùng (b) chia hết mang đến (c).

Chia hết đến (5) là đk cần để một số trong những có tận cùng bằng (0).

Điều kiện đề nghị để tam giác là tam giác cân nặng là nó bao gồm hai trung tuyến bởi nhau.

Có diện tích bằng nhau là điều kiện cần nhằm hai tam giác bởi nhau.

 

Bài 4 trang 9 sgk đại số 10

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng phương pháp sử dụng khái niệm "điều kiện cần và đủ"

a) một vài có tổng những chữ số chia hết mang đến (9) thì chia hết mang đến (9) và ngược lại.

b) Một hình bình hành có những đường chéo cánh vuông góc là một trong hình thoi cùng ngược lại.

c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân minh khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.

Giải:

a) Điều kiện bắt buộc và đủ để một số trong những chia hết cho (9) là tổng các chữ số của nó phân chia hết đến (9).

b) Điều kiện buộc phải và đủ nhằm tứ giác là hình thoi là tứ giác là hình bình hành bao gồm hai đường chéo vuông góc với nhau.

Xem thêm: Tải Phần Mềm The Monkey Eyes Lop 5, Tải Phần Mềm The Monkey Eyes Lớp 5

c) Điều kiện phải và đủ để phương trình bậc hai có hai nghiệm sáng tỏ là biệt thức của chính nó dương.