MỌI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ĐỀU CÓ

     

Mỗi ngữ điệu lập trình bao gồm 3 thành phần cơ bản, kia là: bảng chữ cái, cú pháp với ngữ nghĩa.

Bạn đang xem: Mọi ngôn ngữ lập trình đều có

a) Bảng chữ cái là tập các kí từ được dùng làm viết chương trình. Ko được phép dùng bất kỳ kí tự như thế nào ngoài những kí tự chính sách trong bảng chữ cái.

Trong Pascal, bảng chữ cái bao hàm các kí tự:

*

Bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình không khác nhau nhiều. 

b) Cú pháp là hộ qui tắc nhằm viết chương trình, mà lại dựa vào chúng, tín đồ lập trình và lịch trình dịch biết được tổ hợp nào của các kí tự vào bảng chữ cái là phù hợp lệ. Dựa vào đó, hoàn toàn có thể mô tả đúng mực thuật toán để laptop thực hiện.

c) Ngữ nghĩa xác định ý nghĩa thao tác rất cần được thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó.

Tóm lại, cú pháp cho biết cách viết chương trình hợp lệ. Còn ngữ nghĩa xác định ý nghĩa sâu sắc của những tổ phù hợp kí tự trong chương trình.

2. Một số trong những khái niệm

a) Tên

- Mọi đối tượng người tiêu dùng trong chương trình đều yêu cầu dược viết tên theo phép tắc của ngữ điệu lập trình và từng công tác dịch ráng thể.

- thương hiệu trong Turbo Pascal là một trong dãy liên tiếp không thực sự 127 kí tự bao gồm chữ số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới và ban đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

- Nhiều ngữ điệu lập trình (Pascal, chẳng hạn), phân biệt ba loại tên, kia là:

• Tên dành riêng riêng;

• Tên chuẩn;

• Tên do fan lập trình đặt.

- Tên dành riêng: Tên được sử dụng với chân thành và ý nghĩa xác định, người lập trình ko được thực hiện với ý nghĩa sâu sắc khác và chúng có cách gọi khác là từ khóa.

Ví dụ, một số tên dành riêng:

Trong Pascal: program, uses, const, type, var, begin, end.

Trong C++: main, include, if, while, void.

- thương hiệu chuẩn: Tên dùng với ý nghĩa nào đó, nhưng người lập trình có thể khai báo và sử dụng chúng với chân thành và ý nghĩa và mục đích khác. Ý nghĩa của chúng được phương pháp tnong các thư viện của ngôn từ lập trình.


Ví dụ, tên chuẩn:

Trong Pascal: abs, sqr, sqrt, integer, longint, byte, real, extended, break.

Xem thêm: Giá Trị Nhân Đạo Của Chí Phèo Ngắn Gọn, Please Wait

Trong C++: cin, cout, getchar.

- tên do fan lập trình đặt: Tên được sử dụng với ý nghĩa riêng, xác định bằng phương pháp khai báo trước lúc sử dụng và chúng không được trùng cùng với tên dành riêng.

Ví dụ: tên do tín đồ lập trình đặt: Al, baitap1, bai thi,...

b) Hằng và biến

- Hằng là các đại lượng có giá trị không biến đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

- Hằng số học tập là những số nguyên giỏi số thực (dấu phẩy tĩnh hoặc có thể dấu phẩy động) tất cả dấu hoặc không dấu.

Ví dụ, 2, 0, -5, +18, 1.5, 1.0E-6,...

- Hằng lô ghích là quý giá đúng hoặc sai tương ứng với true hoặc false.

Ví dụ: hằng lôgic trong Pascal: TRUE, FALSE.

- Hằng xâu là chuỗi kí tự trong bảng chữ cái. Khi viết, chuỗi kí từ này được để trong vết nháy (Pascal sử dụng dấu nháy đơn, còn C++ cần sử dụng dấu nháy kép).

Ví dụ, hằng xâu trong Pascal: ‘hoctottinhoc1!’, ‘ha noi’,..Trong C++: “TINHOC”, ‘“HA NOI”,...

- biến chuyển là đại lượng được đặt tên, dùng để làm lưu trữ quý hiếm và giá chỉ trị rất có thể được chuyển đổi trong quy trình thực hiện tại chương trình. Những biến dùng trong công tác đều đề xuất khai báo.

c) Chú thích

Chúng ta rất có thể đặt những đoạn ghi chú trong chương trình nguồn. Chúng giúp cho người đọc chương trình nhận thấy ngữ nghĩa cùa công tác đó dễ hơn. Nó không ảnh hưởng đến ngôn từ chương trình nguồn cùng được lịch trình dịch vứt qua.

Xem thêm: So Sánh Adn Arn Và Protein Sinh 9, So Sánh Adn, Arn Và Protein

Trong Pascal những đoạn chú giải đặt giữa cặp vết và hoặc (* cùng *), còn trong C++ là đặt các đoạn chú giải giừa cặp lốt /* cùng */.