Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch

     
" class="title-header">Một một trong những điểm không giống nhau giữa chiến dịch hồ Chí Minh( 1975) với chiến dịch Điện Biên lấp (1954) ở việt nam là về?


Bạn đang xem: Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch

*

45 điểm

Trần Tiến


Một một trong những điểm khác biệt giữa chiến dịch hồ Chí Minh( 1975) cùng với chiến dịch Điện Biên tủ (1954) ở nước ta là về?A. Sự huy động cao nhất lực lượng B. Kết viên quân sựC. Kim chỉ nam tấn công D. Quyết vai trung phong giành chiến hạ lợi


Xem thêm: Dãy Các Chất Tác Dụng Với Canxi Oxit Là

*Xem thêm: Quân Mông Cổ Xâm Lược Đại Việt Nhằm Mục Đích Gì ? Quân Mông Cổ Xâm Lược Đại Việt Nhằm Mục Đích Gì

Phương pháp: Phân tích, nhấn xét, tấn công giá.Cách giải:-Chiến dịch Điện Biên che (1954) kháng thực dân Pháp xâm lược-Chiến dịch hồ chí minh ( 1975) kháng chiến chống mỹ xâm lược-> chọn D