MỘT VẬT SÁNG AB ĐẶT VUÔNG GÓC VỚI TRỤC CHÍNH CỦA MỘT THẤU KÍNH CÁCH THẤU KÍNH 20CM

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Vật sáng sủa AB đặt vuông góc cùng với trục chính và phương pháp thấu kính một khoảng tầm 20cm. Qua thấu kính, ảnh A’B’ của vật cao vội 3 lần và ngược chiều với vật. Tiêu cự của thấu kính là

A.Bạn đang xem: Một vật dụng sáng ab để vuông góc cùng với trục bao gồm của một thấu kính biện pháp thấu kính 20cm 15cm

B.

Bạn đang xem: Một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 20cm

30cm

C. -15cm

D. -30cm


*

Đáp án A

Ảnh béo gấp 3 lần vật với ngược chiều cùng với vật bắt buộc k = -3.

Theo bí quyết thấu kính và bí quyết số phóng đại:

đồ sáng AB đặt vuông góc cùng với trục thiết yếu và cách thấu kính một khoảng chừng 20cm. Qua thấu kính, ảnh A’B’ của đồ gia dụng cao cấp 3 lần với ngược chiều với vật. Tiêu cự của thấu kính là:

A. 15cm

B. 30cm

C. -15cm

D. -30cm

Vật sáng sủa AB để vuông góc cùng với trục chính của thấu kính, giải pháp thấu kính một khoảng 20cm, qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao vội 3 lần trang bị AB. Tiêu cự của thấu kính là:

A.f = - 30cm.

B. f = 15 cm.

C. f = 30 cm.

D. f = - 15 cm.

Một thấu kính quy tụ có tiêu cự 30cm. đồ gia dụng sáng AB để vuông góc với trục thiết yếu của thấu kính. Ảnh của đồ gia dụng tạo bởi vì thấu kính ngược hướng với vật cùng cao gấp cha lần vật. Vật AB biện pháp thấu kính:

A. 15cm

B. 20cm

C. 30cm

D. 40cm

Vật sáng AB đặt vuông góc cùng với trục chủ yếu của thấu kính, biện pháp thấu kính một khoảng 20cm, qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao vội vàng 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là

A.

Xem thêm: Thế Nào Là Cạnh Tranh Không Lành Mạnh, Hành Vi Cạnh Tranh Không Lành Mạnh Là Gì

f = 15cm

C. f = -15cm

D. f = -30cm

một thứ sáng AB để vuông góc với trục bao gồm của một thấu kính phương pháp thấu kính 20cm qua thấu kính cho một một hình ảnh ngược chiều với vật và cao vội 4 lần vật. Xac định các loại thấu kính.tính tiêu cự và độ tụ của thấu kính. Vẽ hình

Vật sáng AB để vuông góc cùng với trục thiết yếu của thấu kính, bí quyết thấu kính một khoảng tầm 20 (cm), qua thấu kính cho hình ảnh thật A’B’ cao vội 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là:

A. f = 15 (cm).

B. f = 30 (cm).

C. f = -15 (cm).

D. f = -30 (cm).

Vật sáng AB đặt lên trục bao gồm và vuông góc cùng với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Để ảnh của vật cùng chiều với vật, phương pháp thấu kính 30cm thì địa chỉ của vật dụng là:

A. 15cm

B. 10cm

C. 12cm

D. 5cm

Một đồ dùng sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho hình ảnh thật. Nếu cho vật dịch rời lại ngay sát thấu kính 30cm thì hình ảnh sau của AB vẫn là hình ảnh thật nằm giải pháp vật một khoảng tầm như cũ với cao cấp 4 lần hình ảnh trước. Tiêu cự của thấu kính này là?

A.

Xem thêm: Nung Fe(Oh)3 Trong Không Khí Và Chân Không Thì Sản Phẩm Là ?

10cm

C. 20cm

D. 25cm

Một thiết bị sáng AB để vuông góc cùng với trục bao gồm của thấu kính cho hình ảnh thật. Nếu đến vật dịch chuyển lại gần thấu kính 30cm thì ảnh sau của AB vẫn là ảnh thật nằm biện pháp vật một khoảng tầm như cũ và cao vội 4 lần ảnh trước.Tiêu cự của thấu kính này là