Mục đích của định dạng văn bản là gì

     

Bài 16. Định dạng văn bản

1. Định dạng văn bản

- Khái niệm: Định dạng văn bản là làm cố kỉnh đổi kiểu dáng, vị trí của những kí tự (con chữ, số, kí hiệu).

Bạn đang xem: Mục đích của định dạng văn bản là gì

- Mục đích: Định dạng văn bản nhằm mục đích để văn bản dễ đọc, trang văn bản có bố cục đẹp với người đọc dễ ghi nhớ các nội dung cần thiết.

- Phân loại: Định dạng văn bản gồm nhị loại:

+ Định dạng kí tự

+ Định dạng đoạn văn bản.

2. Định dạng kí tự

- Khái niệm: Định dạng kí tự là thế đổi dáng vẻ vẻ của một giỏi nhiều đội kí tự.

- Tính chất: Định dạng kí tự bao gồm các tính chất phổ biến:

+ phông chữ

+ Cỡ chữ

+ Kiểu chữ

+ color chữ

a. Sử dụng những nút lệnh

*

Hình 1. Các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng​

- Để định dạng kí tự ta thực hiện như sau:

+ Bước 1: Chọn phần văn bản cần định dạng

+ Bước 2: Sử dụng các nút lệnh bên trên thanh công cụ định dạng

- vào đó:

+ fonts chữ: Nháy nút

*

ở mặt phải hộp thoại Font

*

và chọn Font phù hợp hợp.

Xem thêm: Hệ Đếm Thường Dùng Trong Tin Học, Hệ Đếm, Biểu Diễn Thông Tin Trong Máy Tính

+ Cỡ chữ: Nháy nút

*

ở bên phải hộp

*

Size cùng chọn cỡ chữ cần thiết

+ Kiểu chữ:

Nháy nút
*
Bold là chữ đậmNháy nút
*
Italic là chữ nghiêngNháy nút
*
Underline là chữ gạch chân

+ màu chữ: Nháy nút

*

ở bên phải hộp

*

Font màu sắc và chọn màu chữ ưng ý hợp

b. Sử dụng hộp thoại Font

- Để định dạng kí tự ta làm theo 2 bước:

+ Bước 1: Chọn phần văn bản muốn định dạng

+ Bước 2: Mở bảng chọn Format, chọn lệnh Font cùng sử dụng hộp thoại Font

*

Hình 2. Hộp thoại Font​

Lưu ý:Nếu không chọn trước phần văn bản làm sao thì các làm việc định dạng trên sẽ được áp dụng cho các kí tự sẽ được gõ vào sau cùng đó.

Bài tập minh họa

Ví dụ 1: Dạng định dạng văn bản

Định dạng văn bản là gì? Định dạng văn bản nhằm mục đích gì? bao gồm mấy loại định dạng văn bản, kể tên?

Gợi ý trả lời:

- Định dạng văn bản là làm cố đổi kiểu dáng, vị trí của những kí tự (con chữ, số, kí hiệu).

- Định dạng văn bản nhằm mục đích để văn bản dễ đọc, trang văn bản tất cả bố cục đẹp với người đọc dễ ghi nhớ các nội dung cần thiết.

- Định dạng văn bản gồm hai loại:

+ Định dạng kí tự

+ Định dạng đoạn văn bản.

Xem thêm: Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên Là Ai, Chiến Tranh Nguyên Mông

Ví dụ 2: Dạng định dạng kí tự

Định dạng kí tự là gì? Nêu những bước sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ để định dạng cỡ chữ 18?

Gợi ý trả lời:

- Định dạng kí tự là cố kỉnh đổi dáng vẻ của một tốt nhiều đội kí tự.

- những bước định dạng cỡ chữ bằng nút lệnh

+ Bước 1: Chọn phần văn bản cần định dạng

+ Bước 2: Nháy chọn mũi tên ở bên phải hộp Fontsize