Mục Đích Sáng Tác Của Đại Cáo Bình Ngô Là

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Mục đích chế tạo Đại cáo bình Ngô là:

A. Ca tụng Lê Lợi, chủ soái của khởi nghĩa Lam Sơn.

Bạn đang xem: Mục đích sáng tác của đại cáo bình ngô là

B. Tố giác tội ác của quân xâm lược.

C. Tổng kết toàn diện cuộc tao loạn chống quân Minh.

D. Biểu dương sức mạnh công trạng của nghĩa binh Lam Sơn.


*

*

Sức dạn dĩ và thắng lợi của nghĩa binh Lam Sơn sẽ được người sáng tác khắc họa bằng những hình ảnh nào qua bài xích Đại cáo bình ngô?


Sức dũng mạnh và chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn đã được người sáng tác khắc họa bằng những hình ảnh nào qua bài bác Đại cáo bình ngô


Tìm hiểu đoạn 3 (Từ “ta đây” đến“cũng là chưa thấy xưa nay”)

a. Tiến trình đầu của cuộc khởi nghĩa Lam đánh được tác giả tái hiện như thế nào? (Có đa số khó khăn khổ sở gì? Người nhân vật Lê Lợi tiêu biểu cho cuộc khởi nghĩa có ý chí, quyết tâm như thế nào? sức khỏe nào giúp quân ta chiến thắng?)

b) lúc tái hiện quy trình tiến độ phản công win lợi, bài cáo diễn đạt bức tranh toàn cảnh cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

- cho biết có các trận tấn công nào, từng trận có đặc điểm gì nổi bật?

- đối chiếu những phương án nghệ thuật mô tả thế chiến thắng của ta cùng sự thua của giặc.

Xem thêm: Hành Vi Nào Sau Đây Thể Hiện Tính Dân Chủ, Việc Làm Nào Sau Đây Thể Hiện Tính Dân Chủ

- Phân tích đặc điểm hùng tráng của đoạn văn được gợi lên tự ngôn ngữ, hình ảnh, nhịp độ câu văn.


Lớp 10 Ngữ văn
1
0

Đề 1 em hãy có tác dụng sáng tỏ đánh giá và nhận định này "bình ngô đại cáo là bản cáo trạng gang thép về lỗi lầm của kẻ thù xâm lược

Đề 2 em so sánh tác phẩm nắm rõ nhận định này "bình ngô đại cáo là thiên cổ hùng văn" 


Lớp 10 Ngữ văn
0
0

Đề 1 em hãy có tác dụng sáng tỏ đánh giá này :" bình ngô đại cáo là bạn dạng cáo trạng đanh thép về tội lỗi của kẻ thù xâm lược 

Đề 2 em hãy phân tích tác phẩm để làm rõ nhạn định nàyy :" bình ngô đại cáo là áng thiên cổ hùng văn 

Giúp em 2 đề này với 


Lớp 10 Ngữ văn
0
0

Theo bố cục, những nội dung rõ ràng sau đây được bố trí theo trình tự vắt nào trong bài xích Đại cáo bình Ngô?

(1) Nêu luận đề chủ yếu nghĩa.

(2) gạch rõ lầm lỗi của kẻ thù.

(3) nói lại quy trình chinh phạt đau khổ và tất chiến thắng của cuộc khởi nghĩa.

(4) Tuyên bố kết quả này của chống chiến, xác định sự nghiệp bao gồm nghĩa.

Xem thêm: Chất Nào Sau Đây Không Làm Mất Tính Cứng Của Nước Cứng Tạm Thời ?

A. (1) – (2) – (4) – (3)

B. (1) – (3) – (2) – (4)

C. (1) – (4) – (2) – (3)

D. (1) – (2) – (3) – (4)


Lớp 10 Ngữ văn
1
0

Viết 1 đoạn văn ngắn nêu cảm giác của các bạn về thành công vang dội của nghĩa quân Lam Sơn


Lớp 10 Ngữ văn
0
0

1. Hãy chỉ ra hầu như điểm bắt đầu trong tứ tưởng về nhân nghĩa của phố nguyễn trãi trong câu: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên ổn dân - Quân điếu phát trước lo trừ bạo".

3. Trong đoạn 1 của "Đại cáo bình Ngô", nguyễn trãi đã dựa vào những yếu ớt tố làm sao để khẳng định sự tồn tại tất cả độc lập hòa bình của nước Đại Việt ta?

 


Lớp 10 Ngữ văn
0
0

Bài Đại cáo bình Ngô bao gồm 4 đoạn. Hãy bắt lược ngôn từ của từng đoạn. Ngôn từ của từng đoạn hướng về phía chủ đề bình thường của bài xích cáo là nêu cao bốn tưởng nhân ngãi và tư tưởng độc lập dân tộc như thế nào?


Lớp 10 Ngữ văn
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)