Muối nào sau đây được xếp vào nhóm phân đạm

     

Phân lấn suphephotphat kép thực cung cấp được thường chỉ đựng 40% P2O5. Hàm vị % Ca(H2PO4)2 trong phõn: A. 69,0 B. 65,9 C. 71,3 D. 73,1

Câu 18

Phân kali KCl cung cấp được từ quặng sinvinit thường xuyên chỉ chứa 50% K2O. Lượng chất % KCl vào phân bón đó:

A. 72,9 B. 76.0 C. 79,2 D. 75,5
Bạn đang xem: Muối nào sau đây được xếp vào nhóm phân đạm

Câu 19

Các một số loại phân bón hóa học phần nhiều là phần nhiều hóa chất bao gồm chứa:

A. Các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây xanh

B. Nhân tố nitơ và một số trong những nguyên tố khác

C. Nhân tố photpho và một số trong những nguyên tố khác

D. Yếu tắc kali và một số nguyên tố khác

Câu đôi mươi

Phân đạm hỗ trợ nitơ đến cây dưới dạng ion:

A. NO3- với NH4+ B. NH4+, PO43- C. PO43- ,K+ D. K+ , NH4+

Câu 21

Phân kali hỗ trợ kali đến cây bên dưới dạng ion:

 A. NO3- cùng NH4+ B. K+ C. Photphat (PO43-) D. K+ cùng NH4+

Câu 22

 Phân đạm amoni không nên bón cho các loại đất:

A. ít chua B. Chua C. Kiềm D. Trung tính

Câu 23

 Phân lân cung cấp photpho đến cây bên dưới dạng ion:

A. NO3- và NH4+ B. Photphat (PO43-)

C. PO43- và K+ D. K+ cùng NH4+

Câu 24

Loại đạm nào sau đây được call là đạm 2 lá?

A.NaNO3 B.NH4NO3 C.Ca(NO3)2 D. (NH4)2CO3


Câu 25

Để đánh giá unique phân đạm, người ta nhờ vào chỉ số

A.% cân nặng NO tất cả trong phân

B.% cân nặng HNO3 gồm trong phân

C.% cân nặng N có trong phân

D.% cân nặng NH3 có trong phân

1B

2D

3D

4C

5D

6C

7B

8B

9A

10C

11C

12A

13B

14D

15B

16A

17D

18C

19A

20A

21B

22B

23B

24B

25C

 

 

 

 

 

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - coi ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản bội hồi Hủy

Bình luận
Xem thêm: Hệ Thức Biểu Thị Định Luật Ôm Là Gì? Hệ Thức Nào Dưới Đây Biểu Thị Định Luật Ôm


chăm đề được niềm nở


nội dung bài viết mới tốt nhất


*

Gửi bài tập - gồm ngay lời giải!


Xem thêm: Âm Phản Xạ Có Lợi Hay Có Hại ? Nêu Ví Dụ Âm Phản Xạ Có Lợi Hay Có Hại

*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ quốc 2021