NGHÌN NĂM VĂN HIẾN LỚP 5

     
*

*

Việt phái nam – Tổ quốc em – Tuần 2

Tiếng Việt lớp 5: Tập đọc. Nghìn năm văn hiến

Nội dung chính

Bài đọc giới thiệu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Du khách nước xung quanh ngạc nhiên vày truyền thống hiếu học, thi cử của Việt phái mạnh qua những bia đá lịch sử, Việt nam giới là một nền văn hiến thọ đời

*

Câu 1 (trang 16 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoại trừ ngạc nhiên bởi vì điều gì?

Lời giải

Khách nước ngoại trừ rất ngạc nhiên lúc biết rằng từ năm 1075, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỉ, những triều vua đã tổ chức được 185 khoa thi lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ.

Bạn đang xem: Nghìn năm văn hiến lớp 5

Câu 2 (trang 16 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Hãy đọc cùng phân tích bằng số liệu thống kê theo những mục sau:

a) Triều đại làm sao tổ chức nhiều khoa thi nhất?

b) Triều đại nào gồm nhiều tiến sĩ nhất?

Lời giải

a) Triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất là triều Lê với 104 khoa thi.

Xem thêm: Khi Nhiệt Phân Muối Nano3 Thu Được Sản Phẩm Là Nano2, O2, Sản Phẩm Của Phản Ứng Nhiệt Phân Nano3 Là A

b) Triều đại có nhiều tiến sĩ nhất là triều Lê với 1780 tiến sĩ.

Xem thêm: Để Giao Tiếp Với Hệ Điều Hành Ta Sử Dụng, Tin Học 10 Bài 12: Giao Tiếp Với Hệ Điều Hành

Câu 3 (trang 16 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Bài văn góp em hiểu điều gì về truyền thống văn hóa Việt Nam?

Lời giải

Bài văn góp em hiểu rằng: nước Việt nam ta bao gồm truyền thống hiếu học từ ngàn xưa, coi trọng việc đào tạo nhân tài, là một đất nước có nền văn hiến thọ đời. Dân tộc ta khôn xiết tự hào về truyền thống đó.