Nhận Xét Nào Không Đúng Về Cảm Ứng Từ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nhận xét nào dưới đây không đúng về chạm màn hình từ?

A. Đặc trưng đến từ ngôi trường về phương diện tác dụng lực từ

B. Dựa vào vào chiều dài đoạn dây dẫn mang mẫu điện

C. Trùng với hướng của từ trường

D. Có đơn vị chức năng là Tesla


*

Đáp án B. Độ lớn cảm ứng từ chỉ đặc trưng riêng mang lại từ trường đề xuất không dựa vào vào nhân tố chiều nhiều năm dâyCâu nào sau đây nói về chạm màn hình từ là không đúng ?

A. Cảm ứng từ là một đại lượng trang bị lí đặc trưng cho từ trường sóng ngắn về mặt tác dụng lực tại từng điểm trong từ trường.

Bạn đang xem: Nhận xét nào không đúng về cảm ứng từ

B. Chạm màn hình từ tại một điểm trong sóng ngắn được màn biểu diễn bằng một vectơ trùng với vị trí hướng của từ trường trên điểm đó.

C. Chạm màn hình từ tại một điểm vào từ trường có độ mập tí lệ cùng với lực từ tính năng lên đoạn dây dẫn thẳng để vuông góc với vị trí hướng của từ trường tại điểm đó, tí lệ với cường độ mẫu điện cùng độ dài của đoạn dây dẫn tất cả dòng năng lượng điện chạy qua.

D. Trong hệ đơn vị quốc tế SI, chạm màn hình từ được đo bằng đơn vị tesla (T).


Lớp 11 đồ lý
1
0
một đoạn dây thẳng lâu năm 20cm mang dòng điện 2A để trong từ trường sóng ngắn đều cảm ứng từ B=0,06T. Biết đoạn dây dẫn vuông góc với véc tơ cảm ứng từ .Xác định lực từ công dụng lên đoạn dây dẫn trên cả về phương,chiều cùng độ lớn
Lớp 11 đồ gia dụng lý
0
1

Câu nào dưới đây nói về lực trường đoản cú là sai ?

A. Lực từ can dự giữa nhị thanh nam châm có những cực thuộc tên để thẳng hàng đối lập sát nhau là những lực đẩy thuộc phương ngược chiều.

B. Lực từ tương tác giữa hai dây dẫn thẳng song song để gần nhau có dòng điện không đổi cùng chiều chạy qua là những lực đẩy vuông góc với nhì dây.

C. Lực từ bởi vì nam châm công dụng lên dây dẫn thẳng tất cả dòng điện không thay đổi chạy qua rất có thể là lực đẩy hoặc hút tuỳ ở trong chiều mẫu điện và chiều trường đoản cú trường.

D. Lực từ tính năng lên hai dây dẫn thẳng tuy vậy song đặt gần nhau bao gồm dòng điện không thay đổi ngược chiều chạy qua là các lực đẩy vuông góc với nhì dây.


Lớp 11 đồ dùng lý
1
0

Phương của lực từ tính năng lên dây dẫn mang cái điện đặt trong trường đoản cú trường ko có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với phương diện phẳng chứa vecto chạm màn hình từ và cái điện.

B. Vuông góc với vecto chạm màn hình từ.

C. song song với các đường mức độ từ.

D. Vuông góc với dây đẫn mang chiếc điện.


Lớp 11 vật lý
1
0

Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang chiếc điện đặt trong từ trường không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với phương diện phẳng cất vectơ chạm màn hình từ và dòng điện.

B. Vuông góc cùng với vectơ cảm ứng từ.

C. Song song với các đường sức từ.

D. Vuông góc với dây dẫn mang chiếc điện.


Lớp 11 đồ vật lý
1
0

Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang mẫu điện để trong từ bỏ trường ko có điểm lưu ý nào sau đây?

A. Vuông góc với mặt phẳng cất vectơ chạm màn hình từ và cái điện.

B. Vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

Xem thêm: Tiểu Sử Nhà Thơ Huy Cận Là Nhà Thơ Nổi Tiếng Từ Thời Nào ? Tiểu Sử Nhà Thơ Huy Cận

C. Song tuy vậy với những đường sức từ.

D. Vuông góc cùng với dây dẫn mang chiếc điện


Lớp 11 thứ lý
1
0

Câu nào tiếp sau đây nói về lực Lo-ren-xơ là đúng ?

A. Là lực tác dụng của sóng ngắn từ trường lên loại điện.

B. Là lực tác dụng của từ trường lên hạt điện tích đứng yên.

C. Là lực tác dụng của sóng ngắn từ trường lên vòng dây dẫn có dòng năng lượng điện chạy qua.

D. Là lực công dụng của từ trường lên hạt năng lượng điện tích gửi động.


Lớp 11 thiết bị lý
1
0

Một đoạn dây dẫn thẳng, lâu năm 10 centimet mang loại điện 5 A để trong từ trường sóng ngắn đều chạm màn hình từ B = 0,08 T. Biết đoạn dây dẫn vuông góc cùng với véc - tơ cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn là

A. 0,02 N.

B. 0,04 N.

C. 0,06 N.

D. 0,08 N.


Lớp 11 thứ lý
1
0

Một đoạn dây dẫn thẳng, nhiều năm 10 cm mang dòng điện 5 A để trong từ trường sóng ngắn đều cảm ứng từ B = 0,08 T. Biết đoạn dây dẫn vuông góc với véc - tơ chạm màn hình từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn là

A. 0,02 N.

B. 0,04 N.

C. 0,06 N.

D.

Xem thêm: Khoảng 1500 Năm Tcn, Cư Dân Ở Đây Sinh Sống Chủ Yếu Bằng Nghề

 0,08 N.


Lớp 11 trang bị lý
1
0

Một size dây mang dòng điện I đặt trong từ trường đều, khía cạnh phẳng form dây vuông góc cùng với đường chạm màn hình từ (Hình vẽ). Tóm lại nào sau đó là đúng về lực từ tác dụng lên các cạnh của form dây

*

A. Bởi không

B. Có phương vuông góc với phương diện phẳng size dây

C. Nằm trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với những cạnh và có tính năng kéo dãn khung

D. Nằm trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với những cạnh và có công dụng nén khung


Lớp 11 đồ vật lý
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)