Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Miền Bắc Sau 1975

     
" class="title-header">Nhiệm vụ trọng tâm của miền bắc ngay sau 1975 là gì? A. Hàn gắn vệt thương chiến tranh. B. Khắc chế hậu quả chiến tranh, phục sinh và phát triển kinh tế, văn hoá.


Bạn đang xem: Nhiệm vụ trọng tâm của miền bắc sau 1975

*

154344 điểm

trần tiến


Nhiệm vụ trung tâm của miền bắc ngay sau 1975 là gì? A. Hàn gắn lốt thương chiến tranh.B.Khắc phục kết quả chiến tranh, phục sinh và cải tiến và phát triển kinh tế, văn hoá.C.Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của bí quyết mạng cả nước.D.Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào với Campuchia.


Xem thêm: Bài 9: Trách Nhiệm Của Học Sinh Với Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc Phòng

*Xem thêm: Nêu Đặc Điểm, Đại Diện Của Bộ Cá Voi Là ? A Đại Diện Của Bộ Cá Voi Là

Đáp án BDo sau năm 1975, hậu quả của hai trận chiến tranh phá hoại miền bắc của Mĩ còn lại rất nặng nề hà nên trách nhiệm trọng trọng điểm của miền bắc bộ ngay sau năm 1975 là khắc phục và hạn chế hậu quả chiến tranh, khôi phục và cải tiến và phát triển kinh tế, văn hóa.