Nhôm Tác Dụng Với Clo Hiện Tượng

     

Đốt nhôm vào bình khí Clo . Sau phản nghịch ứng thấy khối lượng chất rắn vào bình tăng 7,1g . Khối lượng nhôm đã tham gia bội nghịch ứng là :


PTHH: 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Dùng cách thức tăng bớt khối lượng.

Bạn đang xem: Nhôm tác dụng với clo hiện tượng

mbình tăng = mCl2 => nCl2 = mCl2 : MCl2 = ? (mol)

Từ PTHH: nAlCl3 = 2/3 nCl2 = ? (mol)

=> mAlCl3 = nAlCl3. MAlCl3 = ? (g)


2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Dễ thấy m hóa học rắn tăng = mCl2 = 7,1g

=> nCl2 = 0,1 mol

nAl = 2/3 nCl2 = 1/15 mol

=> mAl = nAl . MAl = 1/15 . 27 = 1,8g


*
*
*
*
*
*
*
*

Kim loại nhôm bị hòa tan bởi vì H2SO4loãng, thu được muối hạt sunfat cùng khí hiđro. Bội phản ứng mô tả hiện tượng lạ trên là


Một bạn học sinh đã đổ nhầm hỗn hợp sắt (II) sunfat vào lọ chứa sẵn dung dịch kẽm sunfat. Để chiếm được dung dịch chứa duy duy nhất muối kẽm sunfat, theo em dùng sắt kẽm kim loại nào ?


Để oxi hóa trọn vẹn một sắt kẽm kim loại R thành oxit đề xuất dùng một lượng oxi bằng 40% lượng sắt kẽm kim loại đã dùng. R là sắt kẽm kim loại nào dưới đây ?


Hòa tan hoàn toàn 18 gam một sắt kẽm kim loại M đề nghị dùng 800 ml hỗn hợp HCl 2,5M. Kim loại M là sắt kẽm kim loại nào sau đây? (biết hóa trị của kim loại trong tầm từ I cho III).


Đốt cháy trọn vẹn 9,6 gam một sắt kẽm kim loại M (chưa rõ hóa trị) trong bình đựng khí clo nguyên chất. Sau khi phản ứng kết thúc, để nguội thì nhận được 20,25 gam muối hạt clorua. Sắt kẽm kim loại M là


Cho 1,3 gam kẽm bội nghịch ứng với 14,7 gam dung dịch H2SO420%. Lúc phản ứng kết thúc khối lượng khí thoát ra là:


Hòa tan 2,7 gam kim loại A bởi dung dịch H2SO4loãng dư. Sau bội phản ứng nhận được 3,36 lít H2(đktc). Sắt kẽm kim loại A là:


Cho 1,08 gam sắt kẽm kim loại R vào dung dịch H2SO4loãng dư. Lọc dung dịch, mang cô cạn nhận được 6,84 gam một muối bột khan duy nhất. Kim loại R là:


Cho 6,5 gam Zn vào dung dịch HCl dư. Hỏi thể tích khí chiếm được từ phản ứng ở đktc là bao nhiêu? (cho Zn = 65)


Cho tất cả hổn hợp bột gồm: Al, Fe, Mg với Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được hóa học rắn T ko tan. Vậy T là:


Nhúng một thanh fe vào hỗn hợp CuSO4, sau một thời gian thấy khối lượng chất rắn tăng 1,6 gam. Số mol CuSO4 sẽ tham gia phản nghịch ứng là:


Hòa tan hoàn toàn một kim loại R bao gồm hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 9,8% (loãng) vừa đủ, sau phản bội ứng thu được hỗn hợp X cất muối Y cùng với nồng độ tỷ lệ là 14,394%. Sắt kẽm kim loại R là:


Cho những phương trình hóa học sau:

(1) Cu + Fe(NO3)2 → sắt + Cu(NO3)2.

(2) Al + FeSO4 → sắt + Al2(SO4)3

(3) Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

(4) bố + Na2SO4 + 2H2O → BaSO4 + 2NaOH + H2.

Số phương trình hóa học viết chưa đúng là


Nung lếu láo hợp có 5,6 gam sắt với 1,6 gam sulfur trong điều kiện không có không khí. Sau bội nghịch ứng thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn A. Mang đến dung dịch HCl 0,5M làm phản ứng đầy đủ với chất rắn A thu được các thành phần hỗn hợp khí B. Thể tích dung dịch HCl 0,5M đã sử dụng là


Hòa chảy 2,8 gam một kim loại R gồm hóa trị II bằng một lếu láo hợp gồm 80 ml dung dịch H2SO4 0,5M và 200 ml dung dịch HCl 0,2M thu được hỗn hợp A và V lít khí H2(ở đktc). Để trung hòa dung dịch A thì nên cần 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Phát biểu nào dưới đây về việc trên là chưa đúng?


Có các phản ứng sau:

a. HCl + (A) → MgCl2 + H2 b. AgNO3 + (B) → Cu(NO3)2 + Ag

c. S + (C) → K2S d. (D) + Cl2 → ZnCl2

(A), (B), (C), (D) lần lượt là:


Đốt cháy hoàn toàn 1,35g nhôm vào oxi. .Khối lượng nhôm oxit chế tạo thành và trọng lượng oxi đang tham gia bội nghịch ứng là:


Cho một lượng Fe tác dụng với 100 ml dung dịch H2SO4 aM loãng, vừa đủ. Sau bội nghịch ứng nhận được dung dịch chứa 22,8 gam muối sunfat cùng V lít khí H2 sống đktc. Giá trị của a với V theo thứ tự là?


Đốt cháy trọn vẹn cùng một khối lượng các sắt kẽm kim loại sau: Al, Mg, Zn, Cu ; sắt kẽm kim loại nào buộc phải dùng số mol khí O2 to nhất?


Cho các kim một số loại sau: Fe, Ag, Hg, Zn. Số kim loại rất có thể dùng nhằm điều chế Cu bởi phản ứng với dung dịch CuSO4 là?


Cho sơ thiết bị phản ứng sau (với R là kim loại):

R (xrightarrow + ZnSO_4)X.

R (xrightarrow + O_2,t^o)A (xrightarrow + H_2SO_4loang)X.

Xem thêm: Câu Hỏi Càng Lên Cao Khí Áp Càng Giảm Là Do Khi Lên Cao, Tại Sao Khí Áp Càng Lên Cao Càng Giảm

R (xrightarrow + H_2SO_4loang)X.

R hoàn toàn có thể là sắt kẽm kim loại nào trong số kim loại sau: Cu, Fe, Mg, Ag?


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) mang đến Na tính năng với hỗn hợp CuCl2 dư.

(b) Cho các thành phần hỗn hợp Fe với Ag tác dụng với hỗn hợp CuSO4 dư.

(c) mang đến Zn tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư.

(d) Cho hỗn hợp Fe, Mg tính năng với hỗn hợp CuSO4 dư.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Trang 18 Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2

Sau lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu sát hoạch được hóa học rắn cất 1 kim loại là?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.