NUÔI CẤY HẠT PHẤN CỦA CÂY CÓ KIỂU GEN AABBDD

     

Câu hỏi :

Nuôi cấy hạt phấn của cây tất cả kiểu gen AaBbDd, tiếp đến lưỡng bội hóa thì sẽ tạo ra buổi tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng?


*