Ở DẠNG MẠCH HỞ MỖI PHÂN TỬ GLUCÔZƠ CÓ

     

Glucozơ C6H12O6 là chất kết tinh ko màu vị ngọt tất cả trong đa số các bộ phận của cây như rễ lá đặc biệt là quả chín. Glucozo dễ được khung hình hấp thu với tăng năng lượng nên được sử dụng làm thuốc tăng lực.

Bạn đang xem: ở dạng mạch hở mỗi phân tử glucôzơ có


Vậy Glucozơ C6H12O6 có đặc thù hoá học và đặc điểm vật lý đặc trưng gì? có kết cấu phân tử ra sao? được pha chế và áp dụng gì trong cuộc sống thực tế, chúng ta sẽ khám phá qua nội dung bài viết dưới dây.

A. GLUCOZO

I. đặc thù vật lý của Glucozo

- Glucozơ là chất kết tinh, không màu, rét chảy ngơi nghỉ 146oC (dạng α) và 150oC (dạng β), dễ tan vào nước.

- bao gồm vị ngọt, có trong đa số các phần tử của cây như hoa, lá, rễ,... đặc biệt là quả chín.

- trong máu người có một lượng nhỏ dại glucozơ, hầu hết không thay đổi (khoảng 0,1%)

II. Cấu tạo phân tử của Glucozo

- Glucozơ tất cả công thức phân tử là C6H12O6, tồn tại ngơi nghỉ dạng mạch hở và dạng mạch vòng.

1. Glucozo dạng mạch hở

 - Viết gọn là: CH2OH4CHO

*

Cấu chế tác phân tử của glucozo mạch hở

2. Glucozo dạng mạch vòng

- đội – OH sinh hoạt C5 cộng vào team C = O tạo ra hai dạng vòng 6 cạnh α và β

- Nếu nhóm – OH lắp với C1 nằm dưới mặt phẳng của vòng 6 cạnh là α -, trái lại nằm xung quanh phẳng của vòng 6 cạnh là β –

- team – OH ở chỗ C hàng đầu được hotline là OH – hemiaxetal

*
cấu tạo ra phân tử của glucozo mạch vòng

III. đặc thù hoá học của Glucozo

- Glucozơ có các đặc điểm của anđehit (do gồm nhóm chức anđehit –CHO) và ancol nhiều chức (do có 5 team -OH ở vị trí liền kề)

1. Glucozo có đặc điểm của ancol đa chức (poliancol hay poliol)

a) Glucozo công dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Glucozo + Cu(OH)2

- hỗn hợp glucozơ kết hợp Cu(OH)2 cho hỗn hợp phức đồng – glucozơ có màu xanh da trời lam

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

b) Glucozo bội phản ứng chế tạo este

C6H7O(OH)5 + 5(CH3CO)2O  → C6H7O(OOCCH3)5 + 5CH3COOH

2. Glucozo có tính chất của anđehit

a) phản ứng thoái hóa glucozơ

• Glucozo + AgNO3

- Với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun cho nóng (thuốc thử Tollens) đến phản ứng tráng bạc

CH2OH4CHO + 2Ag(NH3)2OH → CH2OH4COONH4+ 2Ag + 3NH3 + H2O

CH2OH4COONH4: amoni gluconat

• Glucozo + NaOH + Cu(OH)2

- Với hỗn hợp Cu(OH)2 trong NaOH, nấu nóng (thuốc demo Felinh) chế tạo thành Cu(I) dạng Cu2O bao gồm kết tủa màu đỏ gạch.

 CH2OH4CHO + NaOH + 2Cu(OH)2  CH2OH4COONa+ Cu2O↓(đỏ gạch) + 3H2O

 CH2OH4COONa: Natri gluconat

• Glucozo làm mất màu nước brom (Glucozo + Br2)

 CH2OH4CHO + Br2 + H2O  CH2OH4COOH + 2HBr

b) phản ứng khử glucozơ bởi Hidro.

• Glucozo + H2

- khi dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ đun nóng (xúc tác Ni), chiếm được một poliancol mang tên là sobitol:

CH2OH4CHO + H2 → CH2OH4CH2OH 

3. Phản nghịch ứng lên men của Glucozo

- Khi bao gồm enzim xúc tác ở nhiệt độ khoảng tầm 30 - 350C, glucozơ bị lên men mang đến ancol etylic với khí cacbonic: 

 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2↑

*

IV. Điều chế với Ứng dụng của Glucozo

1. Điều chế Glucozo trong công nghiệp

- Thủy phân tinh bột với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim

- Thủy phân xenlulozơ cùng với xúc tác HCl đặc

 (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

2. Ứng dụng của Glucozo

- trong y học: sử dụng làm dung dịch tăng lực cho tất cả những người bệnh (dễ hấp thu và cung ứng nhiều năng lượng)

- trong công nghiệp: dùng làm tráng gương, tráng ruốt phích (thay cho anđehit bởi anđehit độc)

B. FRUCTOZƠ

- công thức phân tử C6H12O6.

- Công thức kết cấu CH2OH - CHOH - CHOH - CHOH - teo - CH2OH.

*

cấu chế tạo phân tử fructozo mạch vòng

 - trong dung dịch, frutozơ tồn tại hầu hết ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh.

I. đặc thù vật lí của Fructozo

 - Là chất rắn kết tính, dễ dàng tan vào nước.

 - Vị ngọt hơn đường mía.

 - có nhiều trong trái cây và quan trọng trong mật ong (40%).

II. đặc thù hóa học của Fructozo

- vày phân tử fructozơ cất 5 nhóm OH trong những số đó có 4 nhóm liền kề và 1 đội chức C = O nên gồm các đặc thù hóa học của ancol nhiều chức cùng xeton.

- phối hợp Cu(OH)2 ở ngay nhiệt độ thường.

- chức năng với anhiđrit axit tạo este 5 chức.

- đặc điểm của xeton

 + công dụng với H2 tạo sobitol.

 + cùng HCN (axit xiahidric)

- Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên fructozơ gồm phản ứng tráng gương, làm phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm.

 

*

Fructozơ không tất cả phản ứng làm mất màu hỗn hợp Brom.

* lưu giữ ý: Không sáng tỏ glucozơ với fructozơ bằng phản ứng tráng bội bạc hay phản bội ứng với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm lúc đun nóng. Để rõ ràng glucozo cùng với fructozo cần sử dụng dung dịch nước brom.

C. Bài bác tập về Glucozo cùng Fructozo

Bài 1 trang 25 SGK Hóa 12: Glucozơ với fructozơ:

A. Đều tạo được dung dịch greed color lam khi công dụng với Cu(OH)2.

Xem thêm: Cách Dùng Giới Từ In On At, In, On Trong Tiếng Anh, Cách Dùng Giới Từ In, On, At

B. Đều tất cả chứa nhóm mang lại trong phân tử.

C. Là hai dạng thù hình của và một chất.

D. Đều tồn tại đa số dạng mạch hở.

* lời giải bài 1 trang 25 SGK Hóa 12: 

- Đáp án: A. Đều tạo ra dung dịch màu xanh da trời lam khi công dụng với Cu(OH)2.

Bài 2 trang 25 SGK Hóa 12: Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Dung dịch thử làm sao sau đây hoàn toàn có thể phân biệt được cả 4 dung dịch trên ?

A. Cu(OH)2.

B. Hỗn hợp AgNO3/NH3.

C. Mãng cầu kim loại.

D. Nước brom.

* giải thuật bài 2 trang 25 SGK Hóa 12:

- Đáp án: A. Cu(OH)2

- Bảng nhận ra như sau:

Thuốc demo | Chất buộc phải nhận biết C6H12O6 C3H5(OH)3 HCHO C2H5OH
dd Cu(OH)2 ở t0 thường xuất hiện dd xanh lam xuất hiện nay dd màu xanh lam Không phản ứng Không phản nghịch ứng
dd Cu(OH)2 ở t0 cao xuất hiện nay kết tủa đỏ gạch xuất hiện dd màu xanh lam xuất hiện nay kết tủa đỏ gạch Không phản nghịch ứng

- Phương trìn phản nghịch ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 

*
 C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓ (đỏ gạch) + 6H2O

Bài 3 trang 25 SGK Hóa 12: Cacbohiđrat là gì? tất cả mấy các loại cacbohiđrat quan liêu trọng? Nêu định nghĩa từng các loại và đem ví dụ minh họa?

* giải mã bài 3 trang 25 SGK Hóa 12:

- Cacbohiđrat là phần lớn hợp chất hữu cơ tạp chức và nhiều phần chúng bao gồm công thức bình thường là Cn(H2O)m

như tinh bột tất cả công thức là: (C6H10O5)n

- có không ít nhóm cacbohiđrat, đặc trưng nhất là cha loại sau đây:

+ Monosaccarit là team cacbohiđrat đơn giản dễ dàng nhất, chẳng thể thủy phân được, như : glucozơ cùng fructozơ.

+ Đisaccarit là team cacbohiđrat nhưng khi thủy phân mỗi bộ phận sinh ra hai phân tử monosaccarit, như : mantozơ.

+ Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat phức hợp nhất, lúc thủy phân cho cùng từng phân tử sinh ra những phân tử monosaccarit, như: tinh bột,...

Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12: Những thử nghiệm nào chứng tỏ được kết cấu phân tử của glucozơ?

* Lời giải Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12:

- hầu như thí nghiệm chứng minh được kết cấu phân tử glocozơ tất cả nhóm chức -CHO cùng nhóm -OH:

+ Glucozơ bao gồm phản ứng tráng bội bạc và bị oxi hóa vày nước brom chế tác thành axit gluconic minh chứng phân tử glucozơ gồm nhóm –CH=O.

+ Glucozơ công dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lá cây lam minh chứng phân tử glucozơ có rất nhiều nhóm -OH ở vị trí kề nhau.

+ Glucozơ tạo este cất 5 gốc axit CH3COO chứng tỏ phân tử tất cả 5 nhóm –OH.

+ Khử trọn vẹn glucozơ cho hexan, chứng minh phân tử glucozơ có 6 nguyên tử C sinh sản thành một mạch nhiều năm không nhánh.

Bài 5 trang 25 SGK Hóa 12: Trình bày cách nhận biết các hợp hóa học trong hỗn hợp của từng dãy sau đây bằng phương thức hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

* giải thuật bài 5 trang 25 SGK Hóa 12:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

Thuốc demo |

Chất buộc phải nhận biết

 Glucozo

 C6H12O6

 Glixeron

C3H5(OH)3

 Etanol

 C2H5OH

 Axetic

 CH3COOH

 Quỳ tím Không thay đổi màu Không đổi màu Không thay đổi màu màu Hồng
 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện nay dd xanh lam xuất hiện nay dd blue color lam Không tan -
dd Cu(OH)2 OH-, t0 xuất hiện kết tủa đỏ gạch ko kết tủa - -

- Phương trình bội phản ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

Thuốc test |

Chất nên nhận biết

 Glucozo

 C6H12O6

 Glixeron

 C3H5(OH)3

 Etanol

 C2H5OH

 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện dd xanh lam xuất hiện tại dd màu xanh lam Không tan
dd Cu(OH)2 OH-, t0 xuất hiện tại kết tủa đỏ gạch ko kết tủa -

- Phương trình bội phản ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

Xem thêm: Hình Thức Dân Chủ Với Những Quy Chế Thiết Chế, Để Nhân Dân Thảo Luận, Biểu Quyết

Thuốc demo |

Chất đề nghị nhận biết

 Glucozo

C6H12O6

 Fomandehit

 HCHO

 Etanol

 C2H5OH

 Axetic

 CH3COOH

 Quỳ tím Không thay đổi màu Không thay đổi màu Không đổi màu màu Hồng
 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện tại dd xanh lam Không tan Không tan -
dd Cu(OH)2 OH-, t0  xuất hiện nay kết tủa đỏ gạch Không kết tủa -

- Phương trình phản nghịch ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu(xanh lam) + 2H2O

 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓(đỏ gạch) + 6H2O

Bài 6 trang 25 SGK Hóa 12: Để tráng một loại gương soi tín đồ ta cần đun nóng một dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vùa dùng dung dịch AgNO3/NH3. Tính cân nặng bạc sinh ra bám vào gương soi và khối lượng AgNO3 đã dùng, biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn.