O2 co2 đi qua màng tế bào bằng phương thức

     
Trắc nghiệm Sinh học tập 10 bài bác 14 (có đáp án): Enzim cùng vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa !!
*