ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TIẾT 1

     
*

*

Ôn tập giữa học kì 1 – Tuần 10

Tiếng Việt lớp 5: Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 1

Câu 1 (trang 95 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Lập bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu sau.

Lời giải

*

Tiết 2 Tuần 10

Câu 2 (trang 95 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Nghe – viết:

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng

Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong thâm tâm đò ngược sông Đà, quan sát lên nhiều đám cháy nghĩ mà lại giận người đốt rừng. Thiết yếu người đốt rừng đang đốt cơ man như thế nào là sách.

Tôi còn biết rừng cầm trịch mang lại mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như chiếc nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân bao gồm của đất nước lại càng thêm ngay ngáy nỗi niềm giữ nước giữ rừng.