Ôn Tập Về Đại Lượng Lớp 3

     

Toán lớp 3 ôn tập về đại lượng là giữa những bài học giữa trung tâm trong chương trình học tè học. Hãy thuộc thehetrethanhhoa.com.vn mày mò về bài học này nhé!Trong lịch trình tiểu học, Toán lớp 3 ôn tập về đại lượng là một bài học quan trọng. Để học xuất sắc bài toán này, trẻ nên được hỗ trợ kiến thức cơ bản, phương pháp giải và bài xích luyện tập.

Bạn đang xem: ôn tập về đại lượng lớp 3

1. Hệ thống kiến thức ôn tập về đại lượng

Ở công tác lớp 3, trẻ sẽ được học về tía loại đại lượng, kia là: đại lượng đo độ dài, đại lượng đo khối lượng và đại lượng đo thời hạn với những đặc trưng khác nhau.

1.1. Ôn tập về đại lượng đo độ dài

Bảng đại lượng đo độ nhiều năm lớp 3:

*

Bảng đại lượng đo độ dài lớp 3 đổi từ béo sang nhỏ, nhằm thực hiện, trẻ cần nắm các chăm chú quan trọng sau đây:

Viết đúng đắn thứ tự đơn vị trong bảng đại lượng đo độ dài.Áp dụng nguyên tắc nhân 10 nhằm tính các đơn vị mập hơn.

1.2. Ôn tập về đại lượng đo khối lượng

Cũng giống hệt như bảng đại lượng đo độ dài bảng đại lượng đo cân nặng lớp 3 cũng được sắp xếp từ phệ đến nhỏ:

*

Áp dụng phép tắc nhân 10 nhằm tính những đơn vị đại lượng mập hơn.

1.3. Ôn tập về đại lượng đo thời gian

Với đại lượng đo thời gian, trong công tác học lớp 3, trẻ đã được học về ngày, tháng, năm, giờ, phút. Để hoàn toàn có thể làm được các bài tập tương quan đến đại lượng này, trẻ cần nhớ các nội dung sau:

*

2. Các dạng bài tập ôn tập về đại lượng

2.1. Dạng toán đổi đại lượng

Đây là dạng toán cơ bản nhất trong số bài tập về đo đại lượng, để gia công tốt vấn đề này, trẻ đề nghị thuộc máy tự các đại lượng trong bảng đo đại lượng.

Xem thêm: Hình Vẽ Trang Trí Quạt Giấy Lớp 8 Đơn Giản, Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 1: Vẽ Trang Trí

2.1.1. Bí quyết làmCách làm:

Quy đổi về đơn vị chức năng theo yêu mong của đề bài bằng cách thực hiện nay phép nhân 10 theo sản phẩm tự trong bảng đối kháng vị

Ví dụ:5m =... Cm

Ta có:cm nhát m 2 đơn vị chức năng trong bảng đơn vị đại lượng đo độ lâu năm nên: 5m = 5 x 100 = 500cm

2.1.2. Bài tập

Bài 1:

a) 10m = ...cm

b) 3dm = ...cm

c) 4m = ...dm

d) 2m30dm = ...cm

Bài 2:

a) 2kg = ...g

b) 10kg40g = ...g

c) 30hg =...g

d) 3hg10g = ...g

Bài 3:

a) 1 giờ trong vòng 30 phút = .. Phút

b) 2 giờ = ...phút

c) 5 ngày = ...giờ

c) 3 ngày 12 giờ = ...giờ

2.1.3. Trả lời

Bài 1:

a) 10m = 1000cm

b) 3dm = 30cm

c) 4m = 40dm

d) 2m30dm = 500cm

Bài 2:

a) 2kg = 2000g

b) 10kg40g = 10040g

c) 30hg = 3000g

d) 3hg10g = 3010g

Bài 3:

a) 1 giờ trong vòng 30 phút = 90 phút

b) 2 tiếng đồng hồ = .120 phút

c) 5 ngày = 120 giờ

c) 3 ngày 12 giờ đồng hồ = 84giờ

2.2. Dạng tính nhẩm

Bài toán tính nhẩm là dạng bài phổ cập nhất trong bài học kinh nghiệm đo đại lượng. Để làm được bài bác tập tính nhẩm. Trẻ yêu cầu nắm chắc kỹ năng về bảng đại lượng đo độ dài, bảng đại lượng đo cân nặng và các đại lượng về thời gian.

2.2.1. Biện pháp làm

*

2.2.2. Bài bác tập

Bài 1: Tính nhẩm

a) 10cm + 50cm

b) 30m - 50cm

c) 50m + 20cm

d) 3m - 20dm

Bài 2: Tính nhẩm

a) 5kg + 10g

b) 4kg - 50g

c) 100g + 1kg

d) 2kg - 200g

Bài 3: Tính nhẩm

a) 1 giờ đồng hồ + 30 phút

b) 40 phút + 1 giờ

c) 1 năm + 4 tháng

d) 1 năm - 10 tháng.

2.2.3. Trả lời

Bài 1:

a) 10cm + 50cm

= 60cm

b) Đổi 30m = 30 x 100 = 3000cm

30m - 50cm

= 3000cm - 50cm

= 2950cm

c) Đổi 50m = 5000cm

50m + 20cm

= 5000cm + 20cm

= 5020cm

d) Đổi 3m = 30dm

3m - 20dm

= 30dm - 20dm

= 10dm

Bài 2:

a) Đổi 5kg = 5000g

5kg + 10g

= 5000g + 10g

= 5010g

b) Đổi 4kg = 4000g

4kg - 50g

= 4000g - 50g

= 3950g

c) Đổi 1kg = 1000g

100g + 1kg

= 100g + 1000g

= 1100g

d) Đổi 2kg = 2000g

2kg - 200g

= 2000g - 200g

= 1800g.

Bài 3:

a) Đổi 1 giờ = 60 phút

1 giờ đồng hồ + 30 phút

= 60 phút + 30 phút

= 90 phút

b) Đổi 1 giờ = 60 phút

40 phút + 1 giờ

= 40 phút + 60 phút

= 100 phút

c) Đổi 1 năm = 12 tháng

1 năm + 4 tháng

= 12 tháng + 4 tháng

= 16 tháng

d) Đổi 1 năm = 12 tháng

1 năm - 10 tháng

= 12 mon - 10 tháng

= 2 tháng

2.3. Dạng toán tính quý giá biểu thức

2.3.1.Cách làm

*

2.3.2. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

a) 12m + 100cm - 3m

b) 800cm - 5m + 60dm

c) 30m x 2+ 100cm

d) 1000cm - 7m + 20cm

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

Bài 3: Tính quý giá biểu thức

2.3.3. Trả lời

Bài 1:

a) 12m + 100cm - 3m

= 1200cm + 100cm - 300cm

= 1300cm - 300cm

= 1000cm

b) 800cm - 5m + 60dm

= 800cm - 500cm + 600cm

= 300cm + 600cm

= 900cm

c) 30m x 2 + 100cm

= 3000cm x 2 + 100cm

= 6000cm + 100cm

= 6100cm

d) 1000cm - 7m + 20cm

= 1000cm - 700cm + 20cm

= 300cm + 20cm

= 320cm

2.4. Dạng toán có lời văn

2.4.1.Cách làm

*

2.4.2. Bài bác tập

Bài 1: đơn vị An giải pháp trường 200m, nhà Hà biện pháp trường 1km. Hỏi bên An biện pháp nhà hầu bao xa, biết công ty An, trường học và nhà Hà ở trên cùng một đường thẳng.

Xem thêm: Enzyme 1 Thành Phần Có Đặc Điểm Nào Sau Đây ? Enzim Một Thành Phần Có Đặc Điểm Nào Sau Đây

Bài 2: Một bao thóc nặng 5kg, hỏi 5 bao thóc như thế nặng bao nhiêu g?

Bài 3: thời gian để hoa nở là một tuần và thời hạn hoa kết trái là 3 tuần. Hỏi thời hạn từ thời gian hoa nở đến lúc kết trái là từng nào ngày?

2.4.3. Trả lời

Bài 1:

Đổi 1km = 1000m

Khoảng bí quyết từ bên An mang lại nhà Hà là:

200 + 1000 = 1200 (m)

Đáp số: 1200m

Bài 2:

Đổi 5kg = 5000g

5 bao thóc nặng nề số g là:

5000 x 5 = 25000g

Đáp số: 25000g

Bài 3:

Thời gian từ lúc hoa nở cho lúc kết trái là:

1 + 3 = 4 tuần

Đổi 4 tuần = 4 x 7 = 28 (ngày)

Đáp số: 28 ngày.

3. Bài bác tập từ luyện

3.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 20cm + 70cm

b) 40m - 90cm

c) 80m + 200cm

d) 65m - 25dm

Bài 2: Tính nhẩm

a) 80kg + 20g

b) 5kg - 35g

c) 7kg + 40g

d) 9kg - 80g

Bài 3: Điền vào khu vực trống

a) một năm 2 tháng = ...tháng

b) 1 tháng 2 tuần = ...ngày

Bài 4: Điền vào địa điểm trống

a) 1 giờ 30 phút = ...phút

b) 2 ngày 30 tiếng = ...giờ

Bài 5: tua dây AB tất cả chiều dài 300cm, tín đồ ta đang cắt sút 6dm, hỏi độ dài còn lại của sợi dây AB là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1: Tính nhẩm

a) 90cm

b) 310cm

c) 8200cm

d) 625dm

Bài 2:

a) 80020g

b) 4965g

c) 7040g

d) 8920g

Bài 3:

a) một năm 2 tháng = 14 tháng

b) 1 mon 2 tuần = 44 ngày

Bài 4: Điền vào nơi trống

a) 1 giờ nửa tiếng = 90 phút

b) 2 ngày 30 giờ = 78 giờ

Bài 5: 240cm

Trên đây là tổng hợp kiến thức và kỹ năng về toán lớp 3 ôn tập về đại lượng.Ngoài ra, những bậc phụ huynh rất có thể tham khảo các bài giảng và bài luyện tập tại thehetrethanhhoa.com.vn để tạo hứng thú học tập cho trẻ nhé!