Ôn Tập Về Giải Toán Tiếp Theo

     

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 176 (Ôn tập về giải toán - tiếp theo) SGK Toán 3. Bài 1. Một sợi dây rất dài 9135cm được bổ thành hai đoạn...

Bạn đang xem: ôn tập về giải toán tiếp theo


Bài 1

Một sợi dây tương đối dài 9135cm được bổ thành hai đoạn. Đoạn trước tiên dài bởi (frac17) chiều lâu năm sợi dây. Tính chiều nhiều năm mỗi đoạn dây ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

*
 

- Độ dài đoạn thứ nhất bằng độ dài sợi dây phân chia cho 7.

- Độ nhiều năm đoạn sản phẩm công nghệ hai bởi độ lâu năm sợi dây trừ đi độ dài đoạn thẳng lắp thêm nhất.

Giải bỏ ra tiết:

Độ lâu năm đoạn dây đầu tiên là:

9135 : 7 = 1305 (cm)

Độ dài đoạn dây sản phẩm công nghệ hai là:

9135 – 1305 = 7830 (cm)

Đáp số: Đoạn đồ vật nhất: 1305m; đoạn sản phẩm công nghệ hai: 7830 cm.


Bài 2

Người ta dự định chuyển 15 700 kilogam muối lên miền núi bằng 5 xe mua chở gần như nhau, dịp đầu có 2 xe đang lên đường. Hỏi lần đầu chở được từng nào ki-lô-gam muối ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

5 xe: 15 700kg

2 xe: ?kg

- tra cứu một xe pháo chở được bao nhiêu ki-lô-gam muối.

- Tìm hai xe chở được từng nào ki-lô-gam muối.

Giải bỏ ra tiết:

Mỗi xe download chở được số ki-lô-gam muối là:

15 700 : 5 = 3140 (kg)

Đợt đầu đã nhảy số ki-lô-gam muối hạt là:

3140 x 2 = 6280 (kg)

Đáp số: 6280 kg.


Bài 3

Có 42 loại cốc giống hệt được xếp vào 7 hộp. Hỏi gồm 4572 các cốc cùng một số loại thì xếp được vào từng nào hộp như thế ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

42 cái cốc : 7 hộp

4572 loại cốc : ? hộp

- tìm kiếm mỗi hộp gồm bao nhiêu dòng cốc.

Xem thêm: Bài 3 Thực Hành Điện Trở Tụ Điện Cuộn Cảm, Công Nghệ 12 Bài 3: Thực Hành: Điện Trở

- tìm số hộp bằng cách lấy 4572 phân chia cho số vừa tìm kiếm được ở bước trên.

Giải đưa ra tiết:

Số ly đựng trong những hộp là:

42 : 7 = 6 (cốc)

Số hộp để đựng hết 4572 ly là:

4572 : 6 = 762 (hộp)

Đáp số: 762 hộp.


Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Biểu thức 4 + 16 x 5 có giá trị là:

A.100 B. 320 C.84 D. 94

b) Biểu thức 24 : 4 x 2 có giá trị là:

A.3 B.12 C.4 D.48

Phương pháp giải:

- Biểu thức bao gồm phép tính nhân và phép tính cùng thì tính giá trị của phép nhân trước rồi cho phép cộng.

- Biểu thức bao gồm phép tính nhân và phân tách thì ta tính theo lần lượt từ trái thanh lịch phải.

Giải bỏ ra tiết:

a) Ta có: 4 + 16 x 5 = 4 + 80 = 84

Khoanh vào chữ C.

b) Ta có: 24 : 4 x 2 = 6 x 2 = 12

Khoanh vào chữ B.

Xem thêm: Muối Nào Sau Đây Được Xếp Vào Nhóm Phân Đạm ? Loại Phân Bón Thuộc Nhóm Phân Hóa Học Là Phân

thehetrethanhhoa.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 3 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp thehetrethanhhoa.com.vn


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng thehetrethanhhoa.com.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép thehetrethanhhoa.com.vn giữ hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.