Ống Cách Nhiệt

     

Ống Bảo Ôn giải pháp Nhiệt Superlon Malaysia

Bảng giá ống bảo ôn bí quyết nhiệt ống đồng:

*

Bảng giá bán Ống Bảo Ôn phương pháp Nhiệt Ống Đồng

* Bảo ôn giải pháp nhiệt bao gồm hãng quality tốt giá chỉ sỉ

* hotline ngay cho công ty chúng tôi để được bốn vấn

STTHình ảnhSản phẩmQuy Cách & Đơn Vị TínhDG VAT/ x 1,000 VND
Đường kính ốngĐộ dàyĐóng thùng
Ống / ThùngĐVT

Ống bảo ôn giải pháp nhiệt superlon Malaysia - dày 10mm

1

Ống cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Þ 6

10mm

156

Ống

7.100

2

Þ 10

10mm

120

Ống

8.000

3

Þ 13

10mm

100

Ống

10.200

4

Þ 16

10mm

90

Ống

12.400

5

Þ 19

10mm

72

Ống

13.200

6

Þ 22

10mm

64

Ống

14.200

7

Þ 25

10mm

56

Ống

15.400

8

Þ 28

10mm

49

Ống

16.200

9

Þ 35

10mm

36

Ống

28.00

10

Þ 42

10mm

30

Ống

26.400

11

Þ 48

10mm

28

Ống

29.700

12

Þ 54

10mm

21

Ống

33.000

13

Þ 60

10mm

20

Ống

35.100

14

Þ 76

10mm

18

Ống

45.700

15

Þ 89

10mm

16

Ống

50.500

16

Þ 114

10mm

14

Ống

110.000

17

Þ 140

10mm

10

Ống

135.00

Ống bảo ôn giải pháp nhiệt superlon Malaysia- dày 13mm

1

Ống cách Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Þ 6

13mm

110

Ống

10.000

2

Þ 10

13mm

90

Ống

12.100

3

Þ 13

13mm

72

Ống

14.300

4

Þ 16

13mm

63

Ống

17.000

5

Þ 19

13mm

56

Ống

18.200

6

Þ 22

13mm

48

Ống

20.900

7

Þ 25

13mm

42

Ống

23.800

8

Þ 28

13mm

36

Ống

25.800

9

Þ 35

13mm

30

Ống

29.700

10

Þ 42

13mm

25

Ống

39.400

11

Þ 48

13mm

20

Ống

45.00

12

Þ 54

13mm

20

Ống

49.900

13

Þ 60

13mm

18

Ống

52.900

14

Þ 76

13mm

12

Ống

68.100

15

Þ 89

13mm

12

Ống

77.100

16

Þ 114

13mm

12

Ống

146.600

17

Þ 140

13mm

8

Ống

164.000

18

Þ 165

13mm

8

Ống

209.800

Ống bảo ôn giải pháp nhiệt superlon Malaysia- dày 19mm

1

Ống bí quyết Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Þ 6

19mm

49

Ống

18.200

2

Þ 10

19mm

42

Ống

23.300

3

Þ 13

19mm

36

Ống

25.900

4

Þ 16

19mm

36

Ống

30.300

5

Þ 19

19mm

30

Ống

33.500

6

Þ 22

19mm

25

Ống

37.100

7

Þ 25

19mm

20

Ống

41.400

8

Þ 28

19mm

20

Ống

45.400

9

Þ 35

19mm

20

Ống

49.700

10

Þ 42

19mm

16

Ống

52.900

11

Þ 48

19mm

16

Ống

62.800

12

Þ 54

19mm

15

Ống

71.600

13

Þ 60

19mm

12

Ống

78.500

14

Þ 76

19mm

12

Ống

86.600

15

Þ 89

19mm

8

Ống

110.000

16

Þ 114

19mm

8

Ống

123.600

17

Þ 140

19mm

6

Ống

243.100

18

Þ 16

19mm

6

Ống

282.500

Ống bảo ôn bí quyết nhiệt superlon Malaysia- dày 25mm

1

Ống phương pháp Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Þ 6

25mm

30

Ống

40.400

2

Þ 10

25mm

30

Ống

42.500

3

Þ 13

25mm

24

Ống

47.700

4

Þ 16

25mm

20

Ống

52.900

5

Þ 19

25mm

20

Ống

61.200

6

Þ 22

25mm

18

Ống

66.300

7

Þ 28

25mm

16

Ống

72.500

8

Þ 35

25mm

12

Ống

75.00

9

Þ 42

25mm

12

Ống

93.000

10

Þ 48

25mm

10

Ống

104.000

11

Þ 54

25mm

9

Ống

122.000

12

Þ 60

25mm

9

Ống

124.600

13

Þ 76

25mm

8

Ống

150.300

14

Þ 89

25mm

6

Ống

181.700

15

Þ 114

25mm

4

Ống

331.900

16

Þ 140

25mm

3

Ống

396.500

Ống bảo ôn cách nhiệt superlon Malaysia- dày 32mm

1

Ống phương pháp Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Þ 16

32mm

12

Ống

90.700

2

Þ 19

32mm

12

Ống

99.900

3

Þ 22

32mm

9

Ống

111.000

4

Þ 28

32mm

9

Ống

119.000

5

Þ 35

32mm

9

Ống

136.200

6

Þ 42

32mm

9

Ống

151.300

7

Þ 48

32mm

8

Ống

170.500

8

Þ 54

32mm

8

Ống

197.700

9

Þ 60

32mm

6

Ống

257.300

10

Þ 76

32mm

4

Ống

267.500

11

Þ 89

32mm

4

Ống

306.800

12

Þ114

32mm

4

Ống

446.900

13

Þ 140

32mm

3

Ống

577.000

Ống bảo ôn giải pháp nhiệt superlon Malaysia- dày 38mm

1

Ống giải pháp Nhiệt Superlon Malaysia - 183cm

Þ 60

38mm

6

Ống

334.500

2

Þ 76

38mm

4

Ống

449.500

3

Þ 89

38mm

4

Ống

512.500

4

Þ 114

38mm

3

Ống

690.000

5

Þ 140

38mm

3

Ống

909.500

6

Þ 165

38mm

3

Ống

1.150.000

Ghi chú :
Bảng giá của Vật bốn Điện giá Hải Anh
Hàng bắt đầu 100%, thiết yếu hãng, giá sỉ giỏi cho công trình
Miễn giá tiền vận gửi trong nội thành TPHCM
Phương thức thanh toán: bằng chuyển tiền hoặc chi phí mặt ngay trong khi nhận hàng
Rất muốn được hợp tác cùng người sử dụng hàng.
Trân trọng!