Phản Ứng Sau Đây Là Phản Ứng Ôxi Hóa Khử

     

(4mathop Nlimits^ - 3 H_3 + 3mathop O_2limits^0 o 2mathop Nlimits^0 _2 + 6H_2mathop Olimits^ - 2 )
Bạn đang xem: Phản ứng sau đây là phản ứng ôxi hóa khử

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho amoniac NH3 tính năng với oxi ở ánh sáng cao có xúc tác phù hợp sinh ra nitơ oxit NO cùng nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong bội nghịch ứng trên, NH3 đóng vai trò


Cho cha phản ứng hóa học dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các bội phản ứng thoái hóa khử là


Cho quy trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Trong các kết luận sau, tóm lại nào là đúng?


Cho các chất và ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Toàn bô phân tử và ion trong dãy vừa gồm tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử là


Cho sơ đồ vật phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, thông số của phân tử các chất là giải pháp nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò là hóa học oxi hoá và môi trường trong làm phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong phản bội ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ lệ thành phần mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số tối giản của những chất trong phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là
Xem thêm: Thể Loại Văn Bản Mùa Xuân Của Tôi, Văn Bản Mùa Xuân Của Tôi Thuộc Thể Loại Nào

Cho phản nghịch ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của H2SO4 là


Cho các phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số những phản ứng trên, gồm bao nhiêu bội phản ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X. Dung dịch công dụng được với chất nào dưới đây không xảy ra phản ứng oxi hóa khử:


Cho phản nghịch ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là các số nguyên về tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ vật phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số thăng bằng a, b, c của các chất bội phản ứng theo lần lượt là:


Cho sơ trang bị phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân bằng của phản bội ứng là


Cho phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Nhận xét nào tiếp sau đây về bội nghịch ứng bên trên là đúng?


Cho sơ trang bị phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ trọng số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa với bị khử là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Giải Bài 14 Trang 65 Sgk Lý 10, Bài 14 Trang 65 Sgk Vật Lý 10

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.