PHÁT BIỂU KHÔNG ĐÚNG VỀ LỰC HẤP DẪN

     

D - sai vì: Lực cuốn hút của hai chất điểm không phải là cặp lực cân bằng mà là cặp lực trực đối
Bạn đang xem: Phát biểu không đúng về lực hấp dẫn

*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật có khối lượng $m$, ở độ cao $h$ so với mặt đất. Gọi $M$ là khối lượng Trái Đất, $G$ là hằng số hấp dẫn và $R$ là bán kính Trái Đất. Gia tốc rơi tự bởi tại vị trí đặt vật có biểu thức là:


Hai quả cầu đồng chất, từng quả có khối lượng (20kg), khoảng cách giữa hai trung tâm của chúng là (50 m cm). Biết rằng số hấp dẫn là (G = 6,67.10^ - 11N.m^2/kg). Độ lớn lực tương tác hấp dẫn giữa chúng là:


Hai khối cầu giống nhau được đặt làm thế nào cho tâm cách nhau khoảng r thì lực hấp dẫn giữa chúng là F. Nếu rứa một trong nhì khối cầu trên bằng một khối cầu đồng chất khác mà lại có bán kính lớn gấp hai, vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa hai trung ương (hai khối cầu không chạm nhau) thì lực hấp dẫn giữa chùng lúc này là:


Ở mặt đất, một vật có trọng lượng (10N). Nếu chuyển vật này ở độ cao cách Trái Đất một khoảng R (R là bán kính Trái Đất) thì trọng lượng của vât bằng:


Biết gia tốc rơi tự vì chưng ở đỉnh và chân một ngọn núi lần lượt là (9,809m/s^2) và (9,810m/s^2) . Coi Trái Đất là đồng chất và chân núi cách trọng tâm Trái Đất (6370 m km). Chiều cao ngọn núi này là:


Khối lượng mặt Trăng nhỏ dại hơn khối lượng Trái Đất (81) lần, khoảng cách giữa trung tâm Trái Đất và trung khu Mặt Trăng bằng (60) lần bán kính Trái Đất. Lực hút của Trái Đất với của khía cạnh Trăng tác dụng vào một vật thăng bằng nhau tại điểm nào trên tuyến đường thẳng nối tâm của chúng tính từ bỏ Trái Đất?
Xem thêm: Hầu Hết Giáp Xác Là Có Lợi, Nêu Lợi Ích Của Động Vật Giáp Xác

Cho tốc độ trọng trường trên mặt đất là (9,8m/s^2), tính tốc độ trọng trường trên sao Hỏa. Biết trọng lượng Sao Hỏa bởi (10\% ) khối lượng Trái Đất và nửa đường kính Sao Hỏa bởi (0,53) nửa đường kính Trái Đất.


Bán kính Trái Đất là (6400km), gia tốc trọng trường ở giáp mặt đất là (10m/s^2). Một đồ dùng có cân nặng (50kg) nghỉ ngơi độ cao bởi (frac79) lần bán kính Trái Đất. Coi vật vận động tròn đều bao quanh Trái Đất. Chu kì chuyển động của thứ quanh Trái Đất là:


Một viên đá đang nằm im trên mặt đất, lực hấp dẫn bởi vì Trái Đất tác dụng vào hòn đá có giá trị:


Ở trên mặt đất một vật bao gồm trọng lượng 9N. Khi gửi vật tới một điểm biện pháp tâm Trái Đất 3R (R là bán kính Trái Đất) thì nó bao gồm trọng lượng bởi bao nhiêu ?


Một vật khối lượng 2 kg, ở xung quanh đất có trọng lượng 20N. Khi gửi vật cho tới một điểm bí quyết tâm Trái Đất 2R (R là bán kính của Trái Đất) thì nó tất cả trọng lượng bằng bao nhiêu?


Hai quả ước giống nhau, từng quả cầu có trọng lượng m = 500kg và bán kính R = 50cm. Khẳng định lực thu hút lớn tuyệt nhất giữa chúng?
Xem thêm: 1) Đặt Câu Có Từ Quê Cha Đất Tổ, Quê Cha Đất Tổ Đặt Câu Như Thế Nào

Hai hóa học điểm có trọng lượng lần lượt là (m_1) với (m_2) đặt phương pháp nhau một đoạn (r) trong ko khí. Khi khoảng cách giữa hai hóa học điểm giảm 4 lần thì lực lôi kéo giữa bọn chúng sẽ:


Hai quả cầu giống nhau, mỗi quả cầu bao gồm (m = 150kg,R = 5m). Hằng số thu hút (6,67.10^ - 11Nm^2/kg^2;). Xác định: