PHÁT BIỂU NÀO SAI TRONG CÁC PHÁT BIỂU DƯỚI ĐÂY

     

A. Biểu mẫu được dùng để update dữ liệu B. Bảng dùng để tổng hợp cùng in dữ liệu theo khuôn dạng. C. Report dùng để tổng hợp và in tài liệu theo khuôn dạng. D. Mẫu hỏi dùng để làm kết xuất dữ liệu từ nhiều bảng. Đáp án đúng: B


Bạn đang xem: Phát biểu nào sai trong các phát biểu dưới đây

Đăng bởi: thehetrethanhhoa.com.vn

Bạn đang xem: phát biểu nào sai trong các phát biểu sau đây?

Chuyên mục: câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: vạc biểu nào sai trong số phát biểu sau đây?


*
thehetrethanhhoa.com.vn Send an thư điện tử Tháng tứ 8, 2022
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger chia sẻ via e-mail Print
*

*

Sự kiện ghi lại Đảng cùng sản Đông Dương phát triển thành một đảng nắm quyền? 
Xem thêm: Giới Thiệu Về Một Món An Ở Địa Phương Em, Top 9 Bài Văn Thuyết Minh Về Một Món Ăn Hay Nhất

*

Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm?


*

Suất điện động chạm màn hình của một thanh dẫn điện vận động tịnh tiến với tốc độ không thay đổi trong một từ


*

Cho một đa giác đều có 18 đỉnh nội tiếp trong một mặt đường tròn tâm O. Hotline X là tập các tam giác có những đỉnh là các đỉnh của nhiều giá trên. Tính tỷ lệ để chọn lựa được một tam giác từ tập X là tam giác cân nặng nhưng không hẳn là tam giác đều


*

Giá trị của biểu thức A =(2x+y)(2z+y)+(x-y)(y-z) cùng với x=1;y=1 ;z=-1 là 
Xem thêm: Mặt Phẳng Chứa Hình Chiếu Gọi Là Gì, Lý Thuyết Công Nghệ 8: Bài 2

*

a. Tuyên bố qui tắc hóa trị vào hợp chất 2 nguyên tốb.Tính hóa trị của Ca, (SO4) trong phương pháp CaCl2 và Na2SO4.