Phương của lực lorenxơ không có đặc điểm nào

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phương của lực Lo – ren – xơ không có đặc điểm

A. Vuông góc với véc tơ tốc độ của điện tích.

Bạn đang xem: Phương của lực lorenxơ không có đặc điểm nào

B. Vuông góc cùng với véc tơ chạm màn hình từ.

C. Vuông góc với mặt phẳng đựng véc tơ tốc độ và véc tơ cảm ứng từ.

D. Vuông góc với phương diện phẳng trực tiếp đứng.


*

Đáp án: D

Phương của lực Lo – ren –xơ vuông góc cùng với vecto gia tốc và vecto cảm ứng từ chưa hẳn lúc nào cũng vuông góc với mặt phẳng trực tiếp đứngMột thanh dẫn điện dài 1 m, vận động trong trường đoản cú trường đều có véc - tơ chạm màn hình từ vuông góc với thanh với B = 0,4 T với tốc độ 2 m/s, vuông góc cùng với thanh, tạo với véc - tơ chạm màn hình từ một góc θ = 45o. Nối nhì đầu thanh với một điện trở R = 0,2 Ω thành mạch kín đáo thì cường độ chiếc điện qua điện trở bằng

A. 2,06 A

B. 1,54 A

C. 2,76 A

D. 2,83 A


Một thanh dẫn điện lâu năm 1 m, chuyển động trong từ trường đều sở hữu véc - tơ chạm màn hình từ vuông góc cùng với thanh với B = 0,4 T với vận tốc 2 m/s, vuông góc với thanh, chế tạo với véc - tơ chạm màn hình từ một góc θ = 45 ° . Nối hai đầu thanh với một điện trở R = 0,2 Ω thành mạch bí mật thì cường độ mẫu điện qua điện trở bằng

A. 2,06 A.

B. 1,54 A.

C. 2,76 A.

D. 2,83 A.


Một electron bay vào vào từ trường những với vận tốc ban sơ vuông góc với véc tơ chạm màn hình từ. Biết v = 2 . 10 5 m / s , B = 0 , 2 T . Tính lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron. Cho m e = 9 , 1 . 10 - 31 k g , q e = - 1 , 6 . 10 - 19 C .


Một thanh dẫn điện hoạt động tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng 0,4 T. Véc - tơ tốc độ của thanh phù hợp với đường sức xuất phát từ một góc 30o. Thanh nhiều năm 40 cm. Một vôn kế nối với nhì đầu thanh chỉ 0,2 V. Gồm véc - tơ tốc độ v vuông góc cùng với thanh dẫn. Gia tốc của thanh là

A.

Xem thêm: Môi Trường Nào Sau Đây Là Môi Trường Tự Nhiên, Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng

2 m/s

B. 1,5 m/s

C. 2,5 m/s

D. 1 m/s


Một thanh dẫn điện vận động tịnh tiến trong sóng ngắn từ trường đều, chạm màn hình từ bằng 0,4 T. Véc - tơ tốc độ của thanh phù hợp với đường sức xuất phát điểm từ 1 góc 30 ° . Thanh lâu năm 40 cm. Một vôn kế nối với nhị đầu thanh chỉ 0,2 V. Tất cả véc - tơ tốc độ v vuông góc với thanh dẫn. Gia tốc của thanh là

A. 2 m/s.

B. 1,5 m/s.

C. 2,5 m/s.

D. 1 m/s.


Một vòng dây phẳng có diện tích 80cm2 đặt trong tự trường hồ hết B = 0,3.10–3T véc tơ cảm ứng từ vuông góc với phương diện phẳng vòng dây. Đột ngột véc tơ cảm ứng từ thay đổi hướng trái lại trong 10–3s. Trong thời gian đó suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay trong size là.

A. 4,8.10–2V

B. 0,48V

C. 4,8.10–3V

D. 0,24V


Một vòng dây phẳng có diện tích s 80 c m 2 để trong tự trường đầy đủ B = 0 , 3 . 10 - 3 T véc tơ chạm màn hình từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Đột ngột véc tơ cảm ứng từ đổi hướng vào 10 - 3 s . Trong thời hạn đó suất điện động cảm ứng xuất hiện tại trong size là

A. 4 , 8 . 10 - 2 V

B. 0 , 48 V

C. 4 , 8 . 10 - 3 V

D. 0 , 24 V


Một electron cất cánh vào vào từ trường những với vận tốc ban đầu vuông góc cùng với véc tơ cảm ứng từ. Biết v = 2. 10 5 m/s, B = 0,2 T. Tính lực Lo-ren-xơ chức năng lên electron. Mang lại me = 9,1. 10 - 31 kg, qe = -1,6. 10 - 19 C.


Một hạt electron cùng với vận tốc lúc đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện nỗ lực 400 V. Tiếp đó, nó được dẫn vào một miền từ trường sóng ngắn với véc - tơ chạm màn hình từ vuông góc với véc - tơ gia tốc của electron. Qũy đạo của elctron là 1 đường tròn nửa đường kính R = 7 cm. Độ lớn chạm màn hình từ là

A. 0,93. 10 - 3 T.

B. 0,96. 10 - 3 T.

C. 1,02. 10 - 3 T.

Xem thêm: Trường Đại Học Nguyễn Huệ Được Gọi Là A, Trường Đại Học Nguyễn Huệ Còn Được Gọi Là

D. 1,12. 10 - 3  T.


Một hạt electron với vận tốc lúc đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện núm 400 V. Tiếp đó, nó được dẫn vào một trong những miền từ trường sóng ngắn với véc - tơ chạm màn hình từ vuông góc cùng với véc - tơ tốc độ của electron. Qũy đạo của elctron là một đường tròn bán kính R = 7 cm. Độ lớn chạm màn hình từ là