Phương Pháp Nào Dưới Đây Không Phải Là Phương Pháp

     

Câu hỏi :

Phương pháp nào tiếp sau đây không phải là phương thức sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:


*