PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MENĐEN LÀ GÌ

     

Phương pháp cơ phiên bản trong nghiên cứu di truyền học của Menđen là Phương pháp phân tích những thế hệ lai

*
phương thức cơ bạn dạng trong nghiên cứu di truyền học tập của Menđen là gì?" width="484">

Cùng vị trí cao nhất lời giải bài viết liên quan về những quy cơ chế mà Menden đã phân tích nhé!

1. Cách thức nghiên cứu

phương thức nghiên cứu giúp của Men-đen được call là cách thức phân tích ráng hệ lai. Phương thức này bao hàm các bước như sau:

- Tạo chiếc thuần chủng trước lúc nghiên cứu bằng phương pháp cho các cây đậu sử dụng làm dạng bố, dạng người mẹ tự thụ phấn thường xuyên để thu được các dòng thuần chủng.

Bạn đang xem: Phương pháp nghiên cứu của menđen là gì

- Lai các cặp bố mẹ khác nhau về tính chất trạng thuần chủng tương phản nghịch rồi theo dõi sự dt của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của cặp phụ huynh đó.

- áp dụng phép lai phân tích nhằm phân tích công dụng lai, trên các đại lý đó khẳng định được thực chất của sự phân li tính trạng là do sự phân li, tổng hợp của các yếu tố di truyền trong bớt phân với thụ tinh. Từ nhận thức này đã cho phép xây dựng được trả thiết giao tử thuần khiết.

- dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Từ kia rút ra những quy lý lẽ di truyền.

2, Quy lý lẽ tính trội & Quy biện pháp phân li

Thí nghiệm:

- đến lai 2 sản phẩm đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản: color hoa (đỏ-trắng)

- Kết quả: lai thuận nghịch phần đông cho

+ F1: đồng tính (100% hoa đỏ) -> đỏ trội trả toàn, white lặn

+ F2: phân tính (3 đỏ : 1 trắng) -> 1 trội thuần chủng, 2 trội không thuần chủng, 1 lặn thuần chủng

Giải ưng ý kết quả:

Mendel dùng giả thuyết "giao tử thuần khiết": 

- "Nhân tố di truyền" khẳng định tính trạng: mỗi tính trạng do một cặp "nhân tố di truyền" quy định, mỗi cặp có 2 "thành viên", 1 có nguồn gốc từ bố, 1 trường đoản cú mẹ. "Thành viên" trội xác định tính trạng trội, "thành viên" lặn khẳng định tính trạng lặn.

- những "nhân tố di truyền" tồn tại tự do không trộn vào vào nhau trong tế bào.

Xem thêm: Bài Tập Lượng Giác Lớp 11 - Bài Tập Phương Trình Lượng Giác (Có Đáp Án)

- Khi xuất hiện giao tử: từng "thành viên" của cặp "nhân tố di truyền" phân li nhau cần mỗi giao tử chỉ nhấn 1 "thành viên" => được call là "Giao tử thuần khiết".

- Khi thụ tinh: các giao tử phối hợp ngẫu nhiên, cặp "nhân tố di truyền" được phục hồi, tính trạng được biểu hiện.

Từ đưa thuyết suy ra:

- F1 cất cặp "nhân tố di truyền" gồm một "thành viên" trội, 1 "thành viên" lặn (Aa) có xuất phát 1 từ bỏ bố, 1 tự mẹ, tồn tại tự do không trộn vào vào nhau.

- Khi hình thành giao tử: cặp "nhân tố di truyền" Aa phân li, tạo thành 2 các loại giao tử tỉ lệ bởi nhau: 50%A : 50%a

- Khi thụ tinh: các giao tử kết hợp ngẫu nhiên, tổng hợp lại cặp "nhân tố di truyền" (F2) cùng với xác suất: AA=0,25, Aa=0,5, aa=0,25

Kết quả: F2 bao gồm "nhân tố di truyền" phân li theo tỉ lệ 1:2:1, bao gồm tính trạng phân li theo tỉ lệ thành phần 3:1.

Xem thêm: Tập Đọc Đoàn Thuyền Đánh Cá, Tập Đọc: Đoàn Thuyền Đánh Cá

Thí nghiệm kiểm tra:

Mendel đánh giá bằng phép lai phân tích các thành viên F1 trong 7 thí nghiệm làm việc 7 tính trạng rất nhiều cho ti lệ 1:1 

=> F1 ko thuần chủng

Kết quả: Quy điều khoản phân li (ngôn ngữ dt học hiện đại): 

Mỗi tính trạng do 1 cặp alen quy định, 1 từ bỏ bố, 1 từ bỏ mẹ. Những alen của bố, bà bầu tồn tại trong con một cách riêng lẻ, không trộn vào vào nhau. Khi sinh ra giao tử, những alen của cặp alen phân li đồng hồ hết về những giao tử nên 50% giao tử cất alen này, 50% giao tử cất alen kia.